Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Submit quote

Line Six For Harry Mathews

few
news
mathews

bar
berry
har ry

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Barabara Ann

A Bar bar bar bar Barbar Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
Oh Barbara Ann take my hand
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
Barbara Ann
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
You got me rockin' and a rollin'
Rockin' and a reelin' Barbara Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Went to a dance looking for romance
Saw Barbara Ann so I thought I'd take a chance
Barbara Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Oh Barbara Ann take my hand
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
Barbara Ann
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
You got me rockin' and a rollin'
Rockin' and a reelin' Barbara Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Say Bar bar bar bar Barbar Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Oh Barbara Ann take my hand
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
Barbara Ann
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
You got me rockin' and a rollin'
Rockin' and a reelin' Barbara Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Tried Betty Lou
Danced with Peggy Sue
Tried Mary Lou
But I knew she wouldn't do
Bar bar bar bar Barbar Ann
Oh Barbara Ann take my hand
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
Barbara Ann
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
You got me rockin' and a rollin'
Rockin' and a reelin' Barbara Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Bar bar bar bar Barbar Ann
Oh Barbara Ann take my hand
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
Barbara Ann
(Bar bar bar bar Barbar Ann)
You got me rockin' and a rollin'

[...] Read more

song performed by Beach BoysReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
William Blake

Tiriel

1

And Aged Tiriel. stood before the Gates of his beautiful palace
With Myratana. once the Queen of all the western plains
But now his eyes were darkned. & his wife fading in death
They stood before their once delightful palace. & thus the Voice
Of aged Tiriel. arose. that his sons might hear in their gates
Accursed race of Tiriel. behold your father
Come forth & look on her that bore you. come you accursed sons.
In my weak arms. I here have borne your dying mother
Come forth sons of the Curse come forth. see the death of Myratana
His sons ran from their gates. & saw their aged parents stand
And thus the eldest son of Tiriel raisd his mighty voice
Old man unworthy to be calld. the father of Tiriels race
For evry one of those thy wrinkles. each of those grey hairs
Are cruel as death. & as obdurate as the devouring pit
Why should thy sons care for thy curses thou accursed man
Were we not slaves till we rebeld. Who cares for Tiriels curse
His blessing was a cruel curse. His curse may be a blessing
He ceast the aged man raisd up his right hand to the heavens
His left supported Myratana shrinking in pangs of death
The orbs of his large eyes he opend. & thus his voice went forth
Serpents not sons. wreathing around the bones of Tiriel
Ye worms of death feasting upon your aged parents flesh
Listen & hear your mothers groans. No more accursed Sons
She bears. she groans not at the birth of Heuxos or Yuva
These are the groans of death ye serpents These are the groans of death
Nourishd with milk ye serpents. nourishd with mothers tears & cares
Look at my eyes blind as the orbless scull among the stones
Look at my bald head. Hark listen ye serpents listen
What Myratana. What my wife. O Soul O Spirit O fire
What Myratana. art thou dead. Look here ye serpents look
The serpents sprung from her own bowels have draind her dry as this[.]
Curse on your ruthless heads. for I will bury her even here
So saying he began to dig a grave with his aged hands
But Heuxos calld a son of Zazel. to dig their mother a grave
Old cruelty desist & let us dig a grave for thee
Thou hast refusd our charity thou hast refusd our food
Thou hast refusd our clothes our beds our houses for thy dwelling
Chusing to wander like a Son of Zazel in the rocks
Why dost thou curse. is not the curse now come upon your head
Was it not you enslavd the sons of Zazel. & they have cursd
And now you feel it. Dig a grave & let us bury our mother
There take the body. cursed sons. & may the heavens rain wrath
As thick as northern fogs. around your gates. to choke you up
That you may lie as now your mother lies. like dogs. cast out
The stink. of your dead carcases. annoying man & beast
Till your white bones are bleachd with age for a memorial.
No your remembrance shall perish. for when your carcases
Lie stinking on the earth. the buriers shall arise from the east

[...] Read more

poem by (1789)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

June

'Glemt er nu Vaarens Kamp og Vinter-Sorgen,
Til Glæde sig forvandler hvert et Suk.
Skjøn som en Brud, den anden Bryllups-Morgen,
Ei længer Barn, og dog saa ung og smuk,
Den skjønne Junimaaned til os kommer;
Det er Skærsommer! -

*
De høie Popler hæve sig saa slanke,
I Hyldetræet qviddrer Fuglen smukt.
Paa Gjærdet groer den grønne Humle-Ranke,
Og Æble-Blomstret former sig til Frugt.
Den varme Sommerluft fra Skyen strømmer,
Sødt Hjertet drømmer!

Paa Engen slaae de Græs; hør, Leen klinger.
Paa Himlen smukke Sommerskyer staae.
Og Kløvermarken Røgelse os svinger,
Mens høit i Choret alle Lærker slaae.
- Med Vandringsstav hist Ungersvenden kommer
Hjem i Skærsommer.


Ungersvenden.
Alt jeg Kirketaarnet øiner,
Spiret kneiser stolt derpaa.
Og hvor Marken hist sig høiner,
End de fire Pile staae.
Her er Skoven. Store Rødder
Før af Træerne der laae.
Her, som Dreng, jeg plukked' Nødder,
Og trak Jordbær paa et Straa!
- Barndoms Minder mig besjæle!
Jeg vil flyve, jeg vil dvæle!
Grønne Skov, min Barndoms Ven,
Kan Du kjende mig igjen?
Grønne Hæk, du brune Stamme,
Jeg, som før, er end den samme,
Har vel seet og hørt lidt meer,
Ellers Du den Samme seer! -
Her er Pladsen end med Vedet,
Godt jeg kjender Parken der!
Her er Stenten tæt ved Ledet,
Gud, hvor lille den dog er!
Alt jeg kjender her saa godt,
Men det er saa nært, saa smaat -
Det var stort, da jeg var liden,
Jeg er bleven større siden! -
- Lille Fugl paa grønne Qvist,
Saae Du mig derude hist,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Nunca Te Hare Llorar

Nunca te harllorar
Spoken:
Mi vida, yo sque te han herido
Sque en este momento sietes que no podras volver a amar
An asdame una oportunidad
De mostrarte que te amo
Cuando vi
Tu sonrisa supe que
Estara junto a ti,
Juntos por siempre
Ooh cuando me acerqu
A salir yo te invit
Me dijiste que jams
Volveras a amar
l te hizo dao y tambin te enga
Pero deja mostrarte que ese no soy yo
Es difcil volver a confiar
Hazlo y te enseara amar
Coro:
Nunca te harllorar
Nunca te he de engaar
Prefiero morir que vivir sin ti
Te darmi ser
Siempre serfiel
[2x]
Corazn
Todo se ve un poco mejor
Podras quererme
Como yo te quiero a ti [nana, nena]
Se que sientes [sientes] un gran temor [gran temor]
De mostrar tus sentimientos [sentimientos]
El dolor y sufrimiento [sufrimiento]
Marcaron tu corazn
[marcaron tu corazn]
l te hizo dao [dao]
Y tambin te enga [te enga]
Pero deja mostrarte [mostrarte] que ese no soy yo [no soy yo]
Es difcil volver a confiar [a confiar]
Hazlo y te enseara amar
Yo te harfeliz
Coro -repite [x2]
Yo no te harllorar [no te harllorar]
[nunca] no, no
Nena no te harllorar [nunca..]
Jams llorar [..te harllorar]
Oh no, no, no [mi amor] har
[nena yo...] no te harllorar [nunca]
[he de...] nena no te harllorar [nunca]
Jams llorar [ahhh...]
Nunca te harllorar [no te harllorar]

[...] Read more

song performed by Backstreet BoysReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Nunca Te Hare Llorar (Spanish Version)

nunca te harllorar"
Spoken:
Mi vida, yo sque te han herido
Sque en este momento sietes que no podras volver a amar
An asdame una oportunidad
De mostrarte que te amo
Cuando vi
Tu sonrisa supe que
Estara junto a ti,
Juntos por siempre
Ooh cuando me acerqu
A salir yo te invit
Me dijiste que jams
Volveras a amar
l te hizo dao y tambin te enga
Pero deja mostrarte que ese no soy yo
Es difcil volver a confiar
Hazlo y te enseara amar
Coro:
Nunca te harllorar
Nunca te he de engaar
Prefiero morir que vivir sin ti
Te darmi ser
Siempre serfiel
[2x]
Corazn
Todo se ve un poco mejor
Podras quererme
Como yo te quiero a ti [nana, nena]
Se que sientes [sientes] un gran temor [gran temor]
De mostrar tus sentimientos [sentimientos]
El dolor y sufrimiento [sufrimiento]
Marcaron tu corazn
[marcaron tu corazn]
l te hizo dao [dao]
Y tambin te enga [te enga]
Pero deja mostrarte [mostrarte] que ese no soy yo [no soy yo]
Es difcil volver a confiar [a confiar]
Hazlo y te enseara amar
Yo te harfeliz
Coro -repite [x2]
Yo no te harllorar [no te harllorar]
[nunca] no, no
Nena no te harllorar [nunca..]
Jams llorar [..te harllorar]
Oh no, no, no [mi amor] har
[nena yo...] no te harllorar [nunca]
[he de...] nena no te harllorar [nunca]
Jams llorar [ahhh...]
Nunca te harllorar [no te harllorar]

[...] Read more

song performed by Backstreet BoysReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Februar

'- Mark og Enge dækkes af den hvide Snee,
Paa de døde Blomster vil ei Livet see;
Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst,
Anelse og Længsel fylder hvert et Bryst -!'

*
Maanen, som en Havfrue, fra den fjerne Old,
Svømmer hen ad Himlen, deilig, men saa kold.
Skoven staaer med Riimfrost, glimrende og hvid,
Drømmer vist i Natten om sin Sommertid,
Om de grønne Blade med den friske Duft,
Om de smukke Blomster og den varme Luft.
Ja, hvert Træ i Skoven har sin Sommer-Drøm,
Der, som Digter-Hjertets, døer i Tidens Strøm.
Mark og Enge dækkes af den hvide Snee,
Paa de døde Blomster vil ei Livet see;
Dog, mens Vinterkulden trykker Jordens Kyst,
Anelse og Længsel fylder hvert et Bryst.

Som et Skyggebilled', sat mod Luftens Blaa,
Staaer hist Herregaarden, der er Taarne paa!
Alt er gothisk gammelt, hvilket Malerie!
Ret som Riddertiden slumrede deri.
Under Vindebroen, ved de frosne Rør,
Er' i Muren Huller; der var Fængsler før.
Vaabenet med Indskrift over Porten staaer,
Og om Vindueskarmen kunstigt Løvværk gaaer.
Mellem to Karnapper groer en mægtig Lind,
Der, ad Vindeltrappen, vil vi træde ind.
Hvilke gamle Døre! og hvor de er' smaae!
Ovenover stolte Hjortetakker staae.

Gjennem hele Fløien strækker sig en Gang,
Maaneskinnet gjør den mere dyb og lang.
Riddersmænd og Fruer, mens vi gaae forbi,
See, som bundne Aander, fra hvert Malerie.
Hvem er vel hin Ridder med det mørke Blik?
Engang stolt og modig, han i Livet gik;
Mægtigt svulmed' Hjertet, Jorden har ham gjemt,
Ei hans Slægt man kjender, her hans Navn er glemt!
Hvilken deilig Qvinde! Liv og Aand man seer.
Og af disse Former er nu intet meer?
Intet meer, undtagen dette Farvespil,
Som hver Livets Sommer meer henbleges vil!
Dette Smiil om Munden, dette Tanke-Blik,
Denne Sundheds-Farve hendes Kinder fik;
Alt er Støv og Aske, Alt i Jorden gjemt,
Og, som Hjertets Drømme, Sorg og - Glæde, glemt!

Tys! fra Salen klinger Toners Harmonie,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Good News

Something to begin with
That's easy said than done
You'll see me rolling home
But I don't understand why
Still there's nothing at all
Time is on my side
But we mustn't let our disappointment show
But I will, and you will go on
All I need is some good news (some good news)
All I need is some good news (just some good news)
To put me on my feet (to put me on my feet)
To put me at my ease (at my ease)
All I need is some good news (all I need is some good news)
All I need is some good news (some good news)
To put me at my ease (to put me at my ease)
All I need is some good news
All I need is some good news (just gimme me some good news)
All I need is some good news (some good news)
To put me at my ease (to put me at my ease)
To put me on my feet (on my feet, on my feet)
All I need is some good news (all I need is some good news)
All I need is some good news (all I need is some good news)
All I need is some good news
All I need is some good news (all I need is good news)
To put me on my ease (to put me at my ease)
To put me on my feet (on my feet, on my feet)
All I need is some good news (good news)
All I need is some good news (some good news)
All I need is some good news (good news)
All I need is some good news
[Repeat to fade

song performed by 10 CcReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

December

'Hver sorgfuld Sjæl, bliv karsk og glad,
Ryst af din tunge Smerte,
Et Barn er født i Davids Stad,
Til Trøst for hvert et Hierte.'

*
(Juleaften).

Ungersve nden.
Dybt i mit Hjerte, hvor hun boer,
Et mægtigt Juletræ der groer,
Og det for hende ene.

Med Tankens Stjernelys det staaer,
Og Troskabs-Fuglen lifligt slaaer,
Bag Haabets grønne Grene.

Alt, hvad jeg har paa Jorden her,
Det finder hun paa Træet der,
Alt er for hende ene.

Jeg skal i Aften hende see,
Der leges Juul, hvo veed, maaskee
Hvad Himlen der mig bygger,

See hendes Sødskende, de Smaae,
Alt lyttende ved Døren staae,
Mens deres Træ hun smykker.

Børnene i Kammeret.
Waldemar.
Saae Du det store Træ, der kom igaar?
Jeg veed, nu er det plantet op derinde.
Og veed Du hvad? Det midt i Salen staaer,
Saa meget Stads paa Grenene de binde.
Jeg troer jeg faaer en nydelig Husar,
Og saa et Buur til begge mine Skader.

Jonna.
Men Jesu-Barnet aldrig seet jeg har,
Han kommer jo deroppe fra Gud Fader,
Og bringer os den hele Stads hvert Aar,
Hvor kan han komme ned og det saa stille?
Mon ogsaa Broder Viggo noget faaer,
Mon Jesu-Barnet veed, vi har den Lille?

Louise.
Det kan Du sagtens troe, til lille Broer
Han ogsaa noget deiligt Stads vil sende,
Han kom jo ned fra Himlen, sagde Mo'er,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Good News- Bad News

Bad news-I am driving along and a car is bearing down me from the rear.
It keeps coming.

Bad news-The car hits my little car at 60 miles an hour-bam!

Good news-I keep control of the car for a second or two
then the car begins to skid.

Bad news-The car skids, swerves and overturns, flipping, flipping.
The world outside the wind shield revolves upside down.

Bad news-Things go blank and I see water coming into the car;
I had landed in the river.

Good news-I am sinking but not yet under water.

Bad news- The water starts to come in faster and faster.

Bad news- The water keeps coming in the car. It is sinking.
It is over my head.
I am drowning.

Bad news- I hold my breath for 30 seconds and decide that I will die here.
I regret that it has to be in the mud and silt of the river. Undignified. I take a deep breath ready to go.

Good news, The car suddenly bobs to the surface from an air bubble
inside just as I take that breath.

Bad news-I look around and notice that the car is sinking again
this time even faster.

Bad news- I look around to try to open a door. But the door won't open.

Good news- I hear voices above. Someone saw me go in.

Bad news- The water is rising so fast I am sure they won't get me in time.

Bad news- I bang on the wind shield but it does not break

Good news- Someone from the outside breaks the wind shield and asks
if I can get out.

Bad news- I drag myself out over the cut glass-
blood in the water, gasoline and mud.,

Good news-Outside, there are men with a floating flat board and they float me to the shore.

Bad news-They ask me who is President and what is today's date.
And they are my rescuers, I think, and don't know this stuff?

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Beach Boys Medley

I, I love the colorful clothes she wears
And the way the sunlight plays upon her hair
I hear the sound of a gentle word
On the wind that lifts her perfume through the air
I'm pickin' up good vibrations
She's giving me excitations
Good good good good vibrations
(Oom bop bop)
She's giving me excitations
(Oom bop bop excitations)
Good good good good vibrations
Help me Rhonda
Help, help me Rhonda
Help me Rhonda
Help, help me Rhonda
Help me Rhonda
Help, help me Rhonda
Help me Rhonda
Help, help me Rhonda
Help me Rhonda
Help, help me Rhonda
Help me Rhonda
Help, help me Rhonda
Help me Rhonda yeah
Get her out of my heart
We always take my car cause it's never been beat
And we've never missed yet with the girls we meet
None of the guys go steady cause it wouldn't be right
To leave their best girl home now on Saturday night
I get around
Get around round round I get around
From town to town
Get around round round I get around
I'm a real cool head
Get around round round I get around
I'm makin' real good bread
Get around round round I get around
I get around
Round
Ah ah ah ah ah ah ah ah
Round round get around
I get around
Yeah get around
Ahh ooo ooo
It happened on the strip where the road is wide
(Oooo rev it up now)
Two cool shorts standin' side by side
(Oooo rev it up now)
Yeah, my fuel injected Stingray and a four-thirteen
(Oooo rev it up now)

[...] Read more

song performed by Beach BoysReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Maa

Maa to meri jaan hai.
dundle andhere me bhi vo, meri pehchan hai
Sehti rahi jo hr pal,
Marti rahi har pal jiske liye vo,
Kuch or nahi bs vo meri muskaan hai,
Har gaya har lamha jiske samne,
Jhuk gaya har dard jiske samne
Vo koi or nahi meri maa mera bhagwan hai.muskurati rahi har dard me vo tumhe hsane k liye,
khud jalti hai vo har pal, sirf tumhe roshni dikhane k liye, rehti hai andhero me tumhe chand dikhane k liye,
Aaj bhi intzaar krti hai vo tumhe chamkta dekhne k liye,
Tadapti hai vo bs ek bar tumhe seene se lagane k liye.
Dedo use itni khushi ki gham bhi na use chu paye is zamane me...
Bna do uske har aasun ko moti,
Chamka to uski zindagi kuch is kadar,
Ki heera bhi feeka parh jaye is zamane me,
Bs ye hi jaan lo, maa hi sabkuch hai,
Har zamane me...

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Hej Gamle Man

Han str ptorget varje dag
En vnlig gammal man
Hans hr r lite grnat
Under mssans rda band
Med blanka knappor I sin rock
Och bssan I sin hand
Han vet nog ganska vl
Vad vi vill frga om ibland
Hej gamla man!
Kan du visa oss den vg som vi ska gfr at fkomma dit som vi vill n
Hej gamla man!
Kanske r det vi som gr ngot fel nddu har ju allt som vi har svrt att f
Han verkar kanske trtt ibland
Vem skulle vl rmed
Att lysa upp en vg fr ngon
Som aldrig kunnat se
Men trots att han har stott dr nu
I alla dessa r
Sverkar det phonom som har kommit dit igr
Hej gamle man!
Kan du visa oss den vg som vi ska gfr at fkomma dit som vi vill n
Hej gamle man!
Kanske r det vi som gr ngot fel nddu har ju allt som vi har svrt att f
Hej gamla man!
Kan du visa oss den vg som vi ska gfr at fkomma dit som vi vill n
Hej gamla man!
Kanske r det vi som gr ngot fel nddu har ju allt som vi har svrt att f

song performed by ABBAReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Henriette Wulff

I det brændende Skib, paa det rullende Hav,
I Rædsler, som ei vi udholde at høre,
Har du lidt, har du endt, har Du fundet din Grav,
Dødsmaaden og Kampen naae aldrig vort Øre!

Du dristige, kraftfulde Sjæl, Du dig holdt
I et skrøbeligt Legem; høit stod Du i Vrimlen,
Og aldrig dit ildfulde Hjerte blev koldt;
Her Faa kun forstod Dig, men Flere i Himlen!

Du var mig en Søster deeltagende stærk,
Min Sjæl holdt Du oppe, naar Verden mig traadte,
Du kjendte, forstod mig, og det er dit Værk,
At tit jeg ei sank, naar synke jeg maatte.

Det falske, det Tomme, det Bjældeklangs Smaa
Har Hobens Beskyttelse, bæres af Strømmen,
Dens Løb ei forandres —, Skumbølgerne gaae,
Og Jordlivet gaaer,- det er endt snart, som Drømmen.

Farvel min Veninde fra Barndommens Aar!
Du var mig meer god, end jeg det fortjente,
Nu har du stridt ud — ; hos en Broder Du staaer,
Med hvem alt paa Jorden Dig Længsel foreente.

Din Kiste blev Havet, det rullende Hav,
Og Indskriften over Dig staaer i vort Hjerte,
Din Sjæl er i Himlen, der Herren Dig gav
Lyksalighed tifold for Dødsstundens Smerte.

I det brændende Skib paa det rullende Hav,
I Rædsler, som ei vi udholde at høre,
Har Du lidt, har Du endt, har Du fundet din Grav,
Dødsmaaden og Kampen naae aldrig vort Øre!

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Manden fra Paradiis

Der var engang en Enke -
Dog nei! jeg maa mig først betænke;
Hun havde været det, men var nu gift paany,
Med Een fra Thy;
(Det maae vi ikke glemme).

— En Aftenstund, da Manden ei var hjemme,
Sad hun med Haanden under Kind,
Selv Theemaskinen var en Smule sovet ind,
(Den ellers sang en Tone, reen og klar,
Og førte tidt ved Bordet den bedste Passiar).
Fra Jordens Taageland,
Fløi Tankerne til hendes første Mand;
Hun kunde ei den søde Sjæl forglemme,
Og ak! den anden var jo ikke hjemme,
— „Du har det godt!" udbrød hun, „fri for Nød
Du sidder i det abrahamske Skjød,
Og seer til os, der i den snevre Stue
Maa plages slemt af Hoste og af Snue!"

Hun taug og faldt igjen i Tanker,
Da hører hun, hvor det paa Døren banker;
Hun skotter hen til Krogen;
„Uh! er der Nogen?"
(Thi hun var bange for — ja det var hele Tingen -
At see en Aand i den, der havde før slet ingen).
Nu banker det igjen, og saa gaaer Døren op — -
Men det er ingen Aand, nei Een med Kjød og Krop!
Det er en Haandværkssvend, der nu har sprængt sit Buur,
Og gaaer fra By til By og seer paa Guds Natur;
Han gjør Visitter kun, for ei at smægte,
Sligt kalder man: at fægte.

Han var, det saae hun nok, en sælle Een,
Der gik i dette Liv paa sine egne Been;
Og som han sagde det, der noget laae i Tonen,
Der rørte Konen.
Hun spurgte ham, hvorfra han kom, hvorhen han gik;
Og Svaret, som hun fik,
Det var: han drog paa Bursche-Viis,
Nu gjennem Tydskland til Paris. -
Da blev hun i sit Hjerte glad,
Hun dækked' op med Øl og Mad,
Og sagde: „Sæt sig dog, og spiis!
Hvad, reiser han til Paradiis?
O, Herre Gud! i dette Land
Der har jeg jo min første Mand;
Hils ham fra mig og fra vor Datter,
Og hils ham ogsaa lidt fra Fatter!"

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Rudyard Kipling

As the Bell Clinks

As I left the Halls at Lumley, rose the vision of a comely
Maid last season worshipped dumbly, watched with fervor from afar;
And I wondered idly, blindly, if the maid would greet me kindly.
That was all -- the rest was settled by the clinking tonga-bar.
Yea, my life and hers were coupled by the tonga coupling-bar.

For my misty meditation, at the second changin-station,
Suffered sudden dislocation, fled before the tuneless jar
Of a Wagner obbligato, scherzo, doublehand staccato,
Played on either pony's saddle by the clacking tonga-bar --
Played with human speech, I fancied, by the jigging, jolting bar.

"She was sweet," thought I, "last season, but 'twere surely wild unreason
Such tiny hope to freeze on as was offered by my Star,
When she whispered, something sadly: 'I -- we feel your going badly!'"
"And you let the chance escape you?" rapped the rattling tonga-bar.
"What a chance and what an idiot!" clicked the vicious tonga-bar.

Heart of man -- oh, heart of putty! Had I gone by Kakahutti,
On the old Hill-road and rutty, I had 'scaped that fatal car.
But his fortune each must bide by, so I watched the milestones slide by,
To "You call on Her to-morrow!" -- fugue with cymbals by the bar --
You must call on Her to-morrow!" -- post-horn gallop by the bar.

Yet a further stage my goal on -- we were whirling down to Solon,
With a double lurch and roll on, best foot foremost, ganz und gar --
"She was very sweet," I hinted. "If a kiss had been imprinted?" --
"'Would ha' saved a world of trouble!" clashed the busy tonga-bar.
"'Been accepted or rejected!" banged and clanged the tonga-bar.

Then a notion wild and daring, 'spite the income tax's paring,
And a hasty thought of sharing -- less than many incomes are,
Made me put a question private, you can guess what I would drive at.
"You must work the sum to prove it," clanked the careless tonga-bar.
"Simple Rule of Two will prove it," litled back the tonga-bar.

It was under Khyraghaut I muse. "Suppose the maid be haughty --
(There are lovers rich -- and roty) -- wait some wealthy Avatar?
Answer monitor untiring, 'twixt the ponies twain perspiring!"
"Faint heart never won fair lady," creaked the straining tonga-bar.
"Can I tell you ere you ask Her?" pounded slow the tonga-bar.

Last, the Tara Devi turning showed the lights of Simla burning,
Lit my little lazy yearning to a fiercer flame by far.
As below the Mall we jingled, through my very heart it tingled --
Did the iterated order of the threshing tonga-bar --
Truy your luck -- you can't do better!" twanged the loosened tongar-bar.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Here Is The News

Here is the news
Coming to you every hour on the hour
(here is the news)
The weathers fine but there may be a meteor shower.
Here is the news
A cures been found for good old rocket lag
(here is the news)
Someone left their life behind in a plastic bag.
Here is the news
Here is the news
Here is the news.
(spaceworkers dispute in london today.
A lightning strike by air shuttle officers
Led to over 2,000 passengers being held up
For up to 10 hours to board flights...)
(ten eurotechnicians were today sentenced
By the justice computer to be banished for life
To the prison satellite penal one...)
Here is the news
Another action filled adventure
(here is the news)
All the worst from the world convention.
Here is the news (the very latest)
Here is the news
Here is the news
Here is the news
(... shares of roboko development are now climbing...)
(... a very great friend of mine...)
(... our regular scheduled programs...)
(... the latest report from the people down there...)
(... a tiny little detail...)
(... Id like to say hello to everybody...)
Here is the news
I wanna go home, I want my baby back
(here is the news)
I wanna go back!
Here is the news
Somebody has broken out of satellite two
(here is the news....)
Look very carefully, it may be you, you, you, you...
(... the energy counsel today announced...)
(... the archbishop is waving to the crowds...)
(... the world broadcasting authority today announced...)
(... I think thats going to be alright, youll have to wait & see...)
(... Ill call you back later...)
Here is the news.

song performed by Electric Light OrchestraReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

November

'Tredje Reeb ind! - - Op at beslaae Mersseilet! -
Ha, alle Djævle, hvilken Nat! -'

*
Nøgent, øde Sted paa Jyllands Vestkyst.
(Det er Nat og Maaneskin; Skyerne jage hen over det oprørte Hav).

En Skare onde Natur-Aander mødes, de leire sig i Sandet.

Den Første.
Her November har sin Throne,
Hvilken deilig Dandseplads!
Storm og Hav er vort Orchester.
Hør dog, hvilket lystigt Stykke!
Mine Been er Hvirvel-Vinde;
Kom, imens de Andre sladdre
Om de natlige Bedrifter.

Den Anden.
Dette Sted især jeg ynder.
Om en herlig Spas det minder!
See I [rettet fra: i] der det løse Qviksand?
Det er flere Aar nu siden,
Men som nu, just i November,
Kom en lystig Brudeskare;
Klarinet og Violiner
Klang heel lysteligt fra Vognen,
Hvor med Silkebaand om [rettet fra: um] Haaret,
Bruden sad, saa ung og deilig.
Med en Taage jeg dem blænded',
I et Nu de svandt i Sandet.

Den Tredie.
Det er kun i forgaars siden,
Jeg mit Eventyr har prøvet.
Nyligt havde Stormen lagt sig,
Havet hvilte som et Klæde.
Stille laae et Vrag derude,
Alt dets Mandskab længst var borte,
Kun en Mand og tvende Qvinder
Endnu stode der forladte,
Men der laae en Baad paa Dækket,
Stor og bred; de der dem satte.
Manden bortskar [rettet fra: bortskjar] alle Touge,
Undersøgte Alting nøie,
Haabede, naar Vraget sank,
Baaden, frelst fra Dybets Hvirvler,
Let dem bar paa Havets Flade.*
Men eet Toug sig for ham skjulte,
Livet hang ved dette ene.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

August

'Blomsten dufter, for at brydes!
Frugten modnes, for at nydes!
- Lev og nyd! trara! trara!'

*
Ja, Øieblikket ene er det just,
Der med sit friske Grønt din Vandring smykker,
Thi nyd det, som den duftende August,
Der mellem Vaaren og din Vinter bygger.

See Dig omkring, flyv ei saa vildt afsted,
Fra Livets Sol det gaaer til Gravens Skygge,
Og Sorgen sidder nok paa Hesten med,
Thi pluk hver Frugt, der skabtes for din Lykke.

Hvad Hjertet har, det har Du, søde Trøst!
Det Tabte findes ikke ved at græde;
Nei nyd! thi Livet er en evig Høst,
Og Øieblikket er saa riigt paa Glæde.

- - -

Heden trykker; Østens Varme blunder lidt hos os i Dag!
Som en ægte persisk Fyrste, vil jeg strække mig i Mag.
Grøften er mit Hovedgjærde, smukt den staaer med Kaprifol',
Egetræets grønne Grene skjærme mod den stærke Sol.
Flagrende, men luftig lette Skygardiner hænge ned;
Teppet, hvorpaa jeg har lagt mig, er et broget Blomsterbed.
Kløver, Rølleker, Papaver spille i den grønne Grund,
Og med modne Hindbær hænger Grenen lige ved min Mund.
Nyde, drømme, søde Lykke! see, ved Blomstens Hjerte tyst,
Ligger Bien sødt beruset, Blomst og Bie er Bryst ved Bryst.
Sommerfuglen lystigt flagrer, kysser hvert et broget Blad,
Synger ei, men hvidsker stille Kjærligheds - den veed nok, hvad! -
Ha! en kjølig Luftning zittrer gjennem Skovens grønne Tag,
Høit paa Himlen staaer et Bjergland, Uveirsskyer Lag ved Lag;
Nu, som Kjæmpeseil de svulme, nu er det en Klippehal,
Hør det stærke Echo ruller gjennem Bjergets dybe Dal.
Hver en Fugl sig bange skjuler, og et Gys i Skoven gaaer,
Mens i store Kredse Svalen Jorden med sin Vinge slaaer.
Skyen brister, Regnen strømmer, den betage vil mit Syn!
Himlen viser Flamme-Tanker, Videt gnistrer Lyn paa Lyn.


- I det lille lave Skovhuus staaer jeg, til det er forbi,
Men da Ruderne er knækked', ei for Regn jeg bliver fri;
Konen sidder paa en Træstol, dier Barnet, søde Lyst!
See, de butted' runde Fingre lægger det paa hendes Bryst!
Stormen rusker stærkt i Taget, flyver nu til Markens Neeg,
Favner dem og knækker Axet i sin Elskovs vilde Leeg.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Rime-Djævelen

Før jeg med Blæk Papiret vil bemale,
En lille Tale:
Troer, Læser, Du paa Aander, eller ei?
— „Nei!!!" -
Det klang lidt negativt, dog lad saa være,
Hør videre, og svar mig saa, min Kjære!
— Naar Du har Ærter spiist, saa mange som Du vil,
Tør Du da nægte, der er Ærter til?
Naar i Din egen Krop en Aand logerer,
Den existerer.
Hver Adams Søn en saadan føle vil,
Og altsaa, seer man, der er Aander til;
Er mit Beviis Dig ikke klart, min Kjære,
Læs Swedenborg — dog, lad det heller være! -
— De fleste Aander, som paa Jord har hjemme,
Er slemme;
Blandt Andet opfandt deres Præ-Genie
Tallotterie;
Snørliv for Damer og for Officerer,
Som fælt generer.
En saadan Djævel eller lille Nisse
Tilvisse
Var Slangen som, paa Fransk, i Paradiis
Til Eva sagde: „spiis Madamme, spiis!"
— Dog lad mig ei forvidt fra Texten springe,
Men paa Papiret mine Qvaler bringe
Med Pennen af den dræbte Gaases Vinge.
— Orest, forfulgt af Helvedes Chariter
Og Aphroditer,
Selv Don Juan i Flammer
Er Børne-Leeg mod min ukjendte Jammer;
Thi viid, saalangt min Tanke naaer tilbage,
Ak! alle Dage
Seer jeg en lille Djævel mig ledsage;
Han lever i mig, om mig, allevegne,
Dog kan jeg ei hans Skikkelse betegne,
Skjøndt vaagen og i Drømme, hver en Time
Han gjør at jeg maa — rime.
Ved Dødsfald tidt,
Jeg seer han ogsaa plager Andre lidt,
Hvorfor om Aaret
Han har sit Visse paa Aviscontoiret,
Men skjøndt af mig han aldrig noget fik,
Holdt han dog Stik.
— I Skolen selv, ved Typto og Amare,
Jeg følte ham i mine Lemmer fare,
Selv ved Examen — disse Farens Dage -
Han turde plage,
Skjøndt midt om Natten Badens Grammatik
Mig skræmmed med sit Robespierre-Blik.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bhage Jaa Rahe Hai

Bhage ja rahe hai,
Na jane dur kis se.
Sochte hai,
janmoo ka ho
Tum me
Hum me
Phasla.
Na tum meri
Har saans mei
Dard banker basoo,
Na hum tumhari
Nazaroo mei khatke
Beaabroo dastan banker.
Yo meelo meel
Bhagte rahe
Aur
Har baar,
Har raah
Le jaati rahi
Tum tak.
Hum phaslee badhate rahe
Aur
Har phasla kareeb lata gaya
Tum tak.
Nahi jante hai,
Kyun har raah
Tum par youn
ruke?
Kyun har phasla
Tumhe aur kareeb laye?
Nahi jante hai,
Kya baandhe rakhta hai
Meri saanso ko
Tumhare dard ke saath.
Par hum phir bhi
Bhagee ja rahe hai
Na jaane duur kis se.-anjali

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches