Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Add quote

Afrikaans: Sterregordels, Stilsonjare, Tydsbroekspypdinge, Haarsliert

Sterregordels

Cosmology in Afrikaans is an ode to joy, the
terms form sing-song strings with delightful
sounds “ewigbewegende elektron”
continuously spinning electron

“elektron in die hart van die atoomkorrel”
electron in the centre of the atom particle
- what a song!

“Triljoene Melkwegstelsels waaromheen ons
Melkweg elke tweehonderdmiljoenjaar
wentel – ‘n mallemeule van sterregordels…”

“Dobberende patrone, mesone en elektrone,
'n konfigurasie van konvekse novae”…

- these terms are singing to me!

A merry-go-round of star systems

Quotes from Adriaan Snyman “Die Messias Kode” (The Messiah Code) pp.9,10


Bombardement Van Frekwensies (English Explanation)

Waarmee sal ek hierdie leë oomblikke,
ankerloos, betekenisloos; aan die ewigheid
vasmaak - die gevoelsruimte in my hart

Is leeg, alle gevoel en denke het gesamentlik
in die donker duisternis van my brein ingeval
‘n laserbrein wat die hologramwêreld

Self moet konsituteer uit ‘n bombardement
van betekenislose frekwensies – maar
vandag is die ligstraalfokus uit

My pendulumgedagtes swaai ongefokus rond
die opgerolde, ingevoude ses-en-twintig of
meer dimensies van die virtuele werklikheid

Wil nie vir my oopgaan nie…


All thought and feeling fell into the black hole in my brain and the twenty-six or more rolled-up frequencies of reality does not want to open for me today…


Geloof In Liefde - Faith In Love

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 
 
This text contains a mistake
This text is duplicate
The author of this text is another person
Another problem

More info, if necessary

Your name

Your e-mail

Search


Recent searches | Top searches