Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Add quote

I guess each of us, at some time, finds one person with whom we are compelled toward absolute honesty, one person whose good opinion of us becomes a substitute for the broader opinion of the world.

in Shadow GamesReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Prince Hohenstiel-Schwangau, Saviour of Society

Epigraph

Υδραν φονεύσας, μυρίων τ᾽ ἄλλων πόνων
διῆλθον ἀγέλας . . .
τὸ λοίσθιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον,
. . . δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς.

I slew the Hydra, and from labour pass'd
To labour — tribes of labours! Till, at last,
Attempting one more labour, in a trice,
Alack, with ills I crowned the edifice.

You have seen better days, dear? So have I
And worse too, for they brought no such bud-mouth
As yours to lisp "You wish you knew me!" Well,
Wise men, 't is said, have sometimes wished the same,
And wished and had their trouble for their pains.
Suppose my Œdipus should lurk at last
Under a pork-pie hat and crinoline,
And, latish, pounce on Sphynx in Leicester Square?
Or likelier, what if Sphynx in wise old age,
Grown sick of snapping foolish people's heads,
And jealous for her riddle's proper rede, —
Jealous that the good trick which served the turn
Have justice rendered it, nor class one day
With friend Home's stilts and tongs and medium-ware,—
What if the once redoubted Sphynx, I say,
(Because night draws on, and the sands increase,
And desert-whispers grow a prophecy)
Tell all to Corinth of her own accord.
Bright Corinth, not dull Thebes, for Lais' sake,
Who finds me hardly grey, and likes my nose,
And thinks a man of sixty at the prime?
Good! It shall be! Revealment of myself!
But listen, for we must co-operate;
I don't drink tea: permit me the cigar!
First, how to make the matter plain, of course —
What was the law by which I lived. Let 's see:
Ay, we must take one instant of my life
Spent sitting by your side in this neat room:
Watch well the way I use it, and don't laugh!
Here's paper on the table, pen and ink:
Give me the soiled bit — not the pretty rose!
See! having sat an hour, I'm rested now,
Therefore want work: and spy no better work
For eye and hand and mind that guides them both,
During this instant, than to draw my pen
From blot One — thus — up, up to blot Two — thus —
Which I at last reach, thus, and here's my line
Five inches long and tolerably straight:

[...] Read more

poem by (1871)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

XI. Guido

You are the Cardinal Acciaiuoli, and you,
Abate Panciatichi—two good Tuscan names:
Acciaiuoli—ah, your ancestor it was
Built the huge battlemented convent-block
Over the little forky flashing Greve
That takes the quick turn at the foot o' the hill
Just as one first sees Florence: oh those days!
'T is Ema, though, the other rivulet,
The one-arched brown brick bridge yawns over,—yes,
Gallop and go five minutes, and you gain
The Roman Gate from where the Ema's bridged:
Kingfishers fly there: how I see the bend
O'erturreted by Certosa which he built,
That Senescal (we styled him) of your House!
I do adjure you, help me, Sirs! My blood
Comes from as far a source: ought it to end
This way, by leakage through their scaffold-planks
Into Rome's sink where her red refuse runs?
Sirs, I beseech you by blood-sympathy,
If there be any vile experiment
In the air,—if this your visit simply prove,
When all's done, just a well-intentioned trick,
That tries for truth truer than truth itself,
By startling up a man, ere break of day,
To tell him he must die at sunset,—pshaw!
That man's a Franceschini; feel his pulse,
Laugh at your folly, and let's all go sleep!
You have my last word,—innocent am I
As Innocent my Pope and murderer,
Innocent as a babe, as Mary's own,
As Mary's self,—I said, say and repeat,—
And why, then, should I die twelve hours hence? I
Whom, not twelve hours ago, the gaoler bade
Turn to my straw-truss, settle and sleep sound
That I might wake the sooner, promptlier pay
His due of meat-and-drink-indulgence, cross
His palm with fee of the good-hand, beside,
As gallants use who go at large again!
For why? All honest Rome approved my part;
Whoever owned wife, sister, daughter,—nay,
Mistress,—had any shadow of any right
That looks like right, and, all the more resolved,
Held it with tooth and nail,—these manly men
Approved! I being for Rome, Rome was for me.
Then, there's the point reserved, the subterfuge
My lawyers held by, kept for last resource,
Firm should all else,—the impossible fancy!—fail,
And sneaking burgess-spirit win the day.
The knaves! One plea at least would hold,—they laughed,—
One grappling-iron scratch the bottom-rock

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

VI. Giuseppe Caponsacchi

Answer you, Sirs? Do I understand aright?
Have patience! In this sudden smoke from hell,—
So things disguise themselves,—I cannot see
My own hand held thus broad before my face
And know it again. Answer you? Then that means
Tell over twice what I, the first time, told
Six months ago: 't was here, I do believe,
Fronting you same three in this very room,
I stood and told you: yet now no one laughs,
Who then … nay, dear my lords, but laugh you did,
As good as laugh, what in a judge we style
Laughter—no levity, nothing indecorous, lords!
Only,—I think I apprehend the mood:
There was the blameless shrug, permissible smirk,
The pen's pretence at play with the pursed mouth,
The titter stifled in the hollow palm
Which rubbed the eyebrow and caressed the nose,
When I first told my tale: they meant, you know,
"The sly one, all this we are bound believe!
"Well, he can say no other than what he says.
"We have been young, too,—come, there's greater guilt!
"Let him but decently disembroil himself,
"Scramble from out the scrape nor move the mud,—
"We solid ones may risk a finger-stretch!
And now you sit as grave, stare as aghast
As if I were a phantom: now 't is—"Friend,
"Collect yourself!"—no laughing matter more—
"Counsel the Court in this extremity,
"Tell us again!"—tell that, for telling which,
I got the jocular piece of punishment,
Was sent to lounge a little in the place
Whence now of a sudden here you summon me
To take the intelligence from just—your lips!
You, Judge Tommati, who then tittered most,—
That she I helped eight months since to escape
Her husband, was retaken by the same,
Three days ago, if I have seized your sense,—
(I being disallowed to interfere,
Meddle or make in a matter none of mine,
For you and law were guardians quite enough
O' the innocent, without a pert priest's help)—
And that he has butchered her accordingly,
As she foretold and as myself believed,—
And, so foretelling and believing so,
We were punished, both of us, the merry way:
Therefore, tell once again the tale! For what?
Pompilia is only dying while I speak!
Why does the mirth hang fire and miss the smile?
My masters, there's an old book, you should con
For strange adventures, applicable yet,

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Fundamental of Liar Chapter XCVIII: Absolutely Relative

Expensive is absolute, cheap is relative
Far is absolute, near is relative
Ugly is absolute, beauty is relative
Weird is absolute, crazy is relative
Stubborn is absolute, brave is relative
Stupid is absolute, smart is relative
Weak is absolute, strong is relative
Old is absolute, mature is relative
Lose is absolute, win is relative
Rich is absolute, poor is relative
Sad is absolute, happy is relative
Misfortune is absolute, lucky is relative
Safe is absolute, fear is relative
Love is absolute, hate is relative
Important is absolute, forgotten is relative
Easy is absolute, difficult is relative
Wrong is absolute, right is relative
Bad is absolute, good is relative
Lie is absolute, truth is relative

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

IV. Tertium Quid

True, Excellency—as his Highness says,
Though she's not dead yet, she's as good as stretched
Symmetrical beside the other two;
Though he's not judged yet, he's the same as judged,
So do the facts abound and superabound:
And nothing hinders that we lift the case
Out of the shade into the shine, allow
Qualified persons to pronounce at last,
Nay, edge in an authoritative word
Between this rabble's-brabble of dolts and fools
Who make up reasonless unreasoning Rome.
"Now for the Trial!" they roar: "the Trial to test
"The truth, weigh husband and weigh wife alike
"I' the scales of law, make one scale kick the beam!"
Law's a machine from which, to please the mob,
Truth the divinity must needs descend
And clear things at the play's fifth act—aha!
Hammer into their noddles who was who
And what was what. I tell the simpletons
"Could law be competent to such a feat
"'T were done already: what begins next week
"Is end o' the Trial, last link of a chain
"Whereof the first was forged three years ago
"When law addressed herself to set wrong right,
"And proved so slow in taking the first step
"That ever some new grievance,—tort, retort,
"On one or the other side,—o'ertook i' the game,
"Retarded sentence, till this deed of death
"Is thrown in, as it were, last bale to boat
"Crammed to the edge with cargo—or passengers?
"'Trecentos inseris: ohe, jam satis est!
"'Huc appelle!'—passengers, the word must be."
Long since, the boat was loaded to my eyes.
To hear the rabble and brabble, you'd call the case
Fused and confused past human finding out.
One calls the square round, t' other the round square—
And pardonably in that first surprise
O' the blood that fell and splashed the diagram:
But now we've used our eyes to the violent hue
Can't we look through the crimson and trace lines?
It makes a man despair of history,
Eusebius and the established fact—fig's end!
Oh, give the fools their Trial, rattle away
With the leash of lawyers, two on either side—
One barks, one bites,—Masters Arcangeli
And Spreti,—that's the husband's ultimate hope
Against the Fisc and the other kind of Fisc,
Bound to do barking for the wife: bow—wow!
Why, Excellency, we and his Highness here
Would settle the matter as sufficiently

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

VIII. Dominus Hyacinthus de Archangelis, Pauperum Procurator

Ah, my Giacinto, he's no ruddy rogue,
Is not Cinone? What, to-day we're eight?
Seven and one's eight, I hope, old curly-pate!
—Branches me out his verb-tree on the slate,
Amo-as-avi-atum-are-ans,
Up to -aturus, person, tense, and mood,
Quies me cum subjunctivo (I could cry)
And chews Corderius with his morning crust!
Look eight years onward, and he's perched, he's perched
Dapper and deft on stool beside this chair,
Cinozzo, Cinoncello, who but he?
—Trying his milk-teeth on some crusty case
Like this, papa shall triturate full soon
To smooth Papinianian pulp!

It trots
Already through my head, though noon be now,
Does supper-time and what belongs to eve.
Dispose, O Don, o' the day, first work then play!
The proverb bids. And "then" means, won't we hold
Our little yearly lovesome frolic feast,
Cinuolo's birth-night, Cinicello's own,
That makes gruff January grin perforce!
For too contagious grows the mirth, the warmth
Escaping from so many hearts at once—
When the good wife, buxom and bonny yet,
Jokes the hale grandsire,—such are just the sort
To go off suddenly,—he who hides the key
O' the box beneath his pillow every night,—
Which box may hold a parchment (someone thinks)
Will show a scribbled something like a name
"Cinino, Ciniccino," near the end,
"To whom I give and I bequeath my lands,
"Estates, tenements, hereditaments,
"When I decease as honest grandsire ought."
Wherefore—yet this one time again perhaps—
Shan't my Orvieto fuddle his old nose!
Then, uncles, one or the other, well i' the world,
May—drop in, merely?—trudge through rain and wind,
Rather! The smell-feasts rouse them at the hint
There's cookery in a certain dwelling-place!
Gossips, too, each with keepsake in his poke,
Will pick the way, thrid lane by lantern-light,
And so find door, put galligaskin off
At entry of a decent domicile
Cornered in snug Condotti,—all for love,
All to crush cup with Cinucciatolo!

Well,
Let others climb the heights o' the court, the camp!

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

VII. Pompilia

I am just seventeen years and five months old,
And, if I lived one day more, three full weeks;
'T is writ so in the church's register,
Lorenzo in Lucina, all my names
At length, so many names for one poor child,
—Francesca Camilla Vittoria Angela
Pompilia Comparini,—laughable!
Also 't is writ that I was married there
Four years ago: and they will add, I hope,
When they insert my death, a word or two,—
Omitting all about the mode of death,—
This, in its place, this which one cares to know,
That I had been a mother of a son
Exactly two weeks. It will be through grace
O' the Curate, not through any claim I have;
Because the boy was born at, so baptized
Close to, the Villa, in the proper church:
A pretty church, I say no word against,
Yet stranger-like,—while this Lorenzo seems
My own particular place, I always say.
I used to wonder, when I stood scarce high
As the bed here, what the marble lion meant,
With half his body rushing from the wall,
Eating the figure of a prostrate man—
(To the right, it is, of entry by the door)
An ominous sign to one baptized like me,
Married, and to be buried there, I hope.
And they should add, to have my life complete,
He is a boy and Gaetan by name—
Gaetano, for a reason,—if the friar
Don Celestine will ask this grace for me
Of Curate Ottoboni: he it was
Baptized me: he remembers my whole life
As I do his grey hair.

All these few things
I know are true,—will you remember them?
Because time flies. The surgeon cared for me,
To count my wounds,—twenty-two dagger-wounds,
Five deadly, but I do not suffer much—
Or too much pain,—and am to die to-night.

Oh how good God is that my babe was born,
—Better than born, baptized and hid away
Before this happened, safe from being hurt!
That had been sin God could not well forgive:
He was too young to smile and save himself.
When they took two days after he was born,
My babe away from me to be baptized
And hidden awhile, for fear his foe should find,—

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Substitute For Love

Written by Madonna, William Orbit, Rod McKuen, Anita Kerr and David Collins
I traded fame for love
Without a second thought
It all became a silly game
Some things cannot be bought
Got exactly what I asked for
Wanted it so badly
Running, rushing back for
more
I suffered fools
So gladly
And now I find
I've changed my mind
The face of you
My substitute for love
My substitute for love
Should I wait for you
My substitute for love
My substitute for love
I traveled round the world
Looking for a home
I found myself in crowded rooms
Feeling so alone
Had so many lovers
Who settled for the thrill
Of basking in my spotlight
I never felt
So happy
The face of you
My substitute for love
My substitute for love
Should I wait for you
My substitute for love
My substitute for love
mmmmmm
ooooooo
No famous faces, far off places
Trinkets I can buy
No handsome stranger, heady danger
Drug that I can try
No ferris wheel, no heart to steal
No laughter in the dark
No one night stand, no far off land
No fire that I can spark
mmmmm?
The face of you
My substitute for love
My substitute for love
Should I wait for you
My substitute for love

[...] Read more

song performed by MadonnaReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Satan Absolved

(In the antechamber of Heaven. Satan walks alone. Angels in groups conversing.)
Satan. To--day is the Lord's ``day.'' Once more on His good pleasure
I, the Heresiarch, wait and pace these halls at leisure
Among the Orthodox, the unfallen Sons of God.
How sweet in truth Heaven is, its floors of sandal wood,
Its old--world furniture, its linen long in press,
Its incense, mummeries, flowers, its scent of holiness!
Each house has its own smell. The smell of Heaven to me
Intoxicates and haunts,--and hurts. Who would not be
God's liveried servant here, the slave of His behest,
Rather than reign outside? I like good things the best,
Fair things, things innocent; and gladly, if He willed,
Would enter His Saints' kingdom--even as a little child.

[Laughs. I have come to make my peace, to crave a full amaun,
Peace, pardon, reconcilement, truce to our daggers--drawn,
Which have so long distraught the fair wise Universe,
An end to my rebellion and the mortal curse
Of always evil--doing. He will mayhap agree
I was less wholly wrong about Humanity
The day I dared to warn His wisdom of that flaw.
It was at least the truth, the whole truth, I foresaw
When He must needs create that simian ``in His own
Image and likeness.'' Faugh! the unseemly carrion!
I claim a new revision and with proofs in hand,
No Job now in my path to foil me and withstand.
Oh, I will serve Him well!
[Certain Angels approach. But who are these that come
With their grieved faces pale and eyes of martyrdom?
Not our good Sons of God? They stop, gesticulate,
Argue apart, some weep,--weep, here within Heaven's gate!
Sob almost in God's sight! ay, real salt human tears,
Such as no Spirit wept these thrice three thousand years.
The last shed were my own, that night of reprobation
When I unsheathed my sword and headed the lost nation.
Since then not one of them has spoken above his breath
Or whispered in these courts one word of life or death
Displeasing to the Lord. No Seraph of them all,
Save I this day each year, has dared to cross Heaven's hall
And give voice to ill news, an unwelcome truth to Him.
Not Michael's self hath dared, prince of the Seraphim.
Yet all now wail aloud.--What ails ye, brethren? Speak!
Are ye too in rebellion? Angels. Satan, no. But weak
With our long earthly toil, the unthankful care of Man.

Satan. Ye have in truth good cause.

Angels. And we would know God's plan,
His true thought for the world, the wherefore and the why
Of His long patience mocked, His name in jeopardy.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Quatrains Of Life

What has my youth been that I love it thus,
Sad youth, to all but one grown tedious,
Stale as the news which last week wearied us,
Or a tired actor's tale told to an empty house?

What did it bring me that I loved it, even
With joy before it and that dream of Heaven,
Boyhood's first rapture of requited bliss,
What did it give? What ever has it given?

'Let me recount the value of my days,
Call up each witness, mete out blame and praise,
Set life itself before me as it was,
And--for I love it--list to what it says.

Oh, I will judge it fairly. Each old pleasure
Shared with dead lips shall stand a separate treasure.
Each untold grief, which now seems lesser pain,
Shall here be weighed and argued of at leisure.

I will not mark mere follies. These would make
The count too large and in the telling take
More tears than I can spare from seemlier themes
To cure its laughter when my heart should ache.

Only the griefs which are essential things,
The bitter fruit which all experience brings;
Nor only of crossed pleasures, but the creed
Men learn who deal with nations and with kings.

All shall be counted fairly, griefs and joys,
Solely distinguishing 'twixt mirth and noise,
The thing which was and that which falsely seemed,
Pleasure and vanity, man's bliss and boy's.

So I shall learn the reason of my trust
In this poor life, these particles of dust
Made sentient for a little while with tears,
Till the great ``may--be'' ends for me in ``must.''

My childhood? Ah, my childhood! What of it
Stripped of all fancy, bare of all conceit?
Where is the infancy the poets sang?
Which was the true and which the counterfeit?

I see it now, alas, with eyes unsealed,
That age of innocence too well revealed.
The flowers I gathered--for I gathered flowers--
Were not more vain than I in that far field.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

That warm island submerged -那 一 座 温 暖 的 岛 沉 没 了

Translation:

[ That warm island submerged ]那 一 座 温 暖 的 岛 沉 没 了 - mulberry grove has done to 2001.10.24 13: 39 starseven0starseven0 Feng Wen the Shu

The black wave is pursuing that white-feathered bird. The white-feathered bird is unable to eliminate the terror the air, white-feathered bird's chest soon submerges in disappointed jet black Tao. That warm incomparable island, eternal submersion. That most beautiful island -- she is the brown black hair, in the eye has the children is candid -- newly passes the spring the Tai Qing breath -- blue green grass such clear fragrant candidness. This island gold and greens, most lovable island -- she is white-feathered bird's mother. That is noble, loves to the tree, the bird, the insect happy song white-feathered bird. Deep move these small lives' white-feathered birds. Now the black wave is dreadful, wants to swallow the white-feathered bird perishes. A poisonous snake, soon embezzles the lamb which goes all out to struggle. Goes all out the white-feathered bird which revolts, the forehead soon submerges in cold bone black Tao.

Suddenly, the big detonation, the big detonation, the black wave has put out the white-feathered bird. Most loves mother's son has been saved, in the world the best youth has been saved, the thunderclap writings, the electricity sword anxious thorn, compared to a steel and iron stronger was black wave to crush, was saved compared to a rose more enchanting white-feathered bird. The happiest music was saved. Is any magic weapon, has avoided your eternal submersion -- dear white-feathered bird, ' is the weapon, is the invincible spirit with the weapon which loves -- is truth this invincible weapon, arouses the white-feathered bird to give birth the courage, vigor -- this courage, the vigor, formidable to the death, truth mercy granting, turned into the startling thunderclap, the fire dodged the weapon, the scrap compared to a steel and iron stronger has been black wave, has rescued bird's arrogant -- this world non- price valuable -- that the white-feathered bird which is seized by the poisonous snake.' This truth is any, the dear white-feathered bird, forever arrived the life land center white-feathered bird, asks you to tell me to tell me. ' After I am seized by the dark night wave a while, the truth wants me, must exactly I crazily shout, I must exactly, have exactly.

Suddenly my tears flow copiously, heart rat-a-tat, from poisonous snake's stomach, rebound my chest. When my affection exhaling, I love you, I have loved has hated all people, I love you, after my tree grass flower-and-bird insect, suddenly rises the giant which is indomitable spirit, I broken am unable to withstand in mind ruins. The giant lifts up high the thunder, the hand grasps the electricity sword. I tremble am trembling for a very long time, in the strong winds small leaf is trembling. By now the truth bestowed for mine love heat flow 周 留 whole body,1,100 loves ropes -- silver light glistens the love rope, recaptures me from the black wave mouth, recaptures from poisonous Shekou, when the black wave is nipping me once more, by now my body was revolving, was revolving, was revolving. That meteor sends out the sun immediately glory, the rise, the rise, The rise, is revolving, is revolving, is revolving, likes all around oneself revolving. The brightest star winks focuses, revolves around the sun.' The white-feathered bird sings like this. Listens, ' was the great truth has rescued me, did not have the truth, I could submerge. The truth helped me to defeat the death. Restored me free and infinite is carefree. Is the truth bestows for me this lovable little darling.' Is the white-feathered bird in Le Chang. Quickly looks, that beaming white-feathered bird, brings to be saved young man's little darling, in the day is hovering, tornado same liking, sings from this to hit departs, departs, surely a pigeon, departs from the sunlight deep place, hovers, hovers, the dear white-feathered bird, my heart turned into surely a pigeon, hovers in March blue day white clouds

[ Runs away marriage ] the early morning to listen to that to the cuckoo, in field jetty head Qi Huanjiao. A pair of magpie commended the cuckoo said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' Afternoon listens to that to the magpie bird, climbs Qi Huanjiao in the bamboo grove. Then to the cuckoo commended the magpie said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' The father, why do you have to lose me this deceased person pit, my poor sentiment elder brother setting up around this my this cane, sentiment elder brother is in each province youth's youth, why are you called the militiaman to detain me with the gun to enter your gate. Living disperses the cane tree family booklet. Why do you have to lose me this deceased person pit. Compels me to remarry for Chou the wealthy person living corpse.

The mother, you quite cruel-heartedly does obeisance the view world sound like the pilgrim, your soft knife has killed daughter's heart, you just knelt under the daughter foot, daughter's hurried to help up mother, the daughter to see mother the eye class water splash to be a go-between the line. The daughter foot one is soft, the heart trembles, the daughter also horse glances flows the water splash to be a go-between the line. Sentiment elder brother, my mother along daddy's wish, I is not willing to see mother's sadness, has to be suitable mother's wish, has to usher in this Chou wealthy person's courtyard by the daddy. The early morning listens to that to the cuckoo, in field jetty head Qi Huanjiao. A pair of magpie commended the cuckoo said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' This wealth host family is not the person day, this wealth host family's money 800 years cannot use up, but this wealthy person does not have the sentiment, you knew the younger sister most treasures your affection. How is called the younger sister to manage, how manages. My daddy is does not get up the gambling debt, changed money with me the account also.

My daddy life is concerned about face-saving, is concerned about face-saving, unexpectedly in order to own good reputation ruin the daughter. Afternoon listens to that to the magpie bird, climbs Qi Huanjiao in the bamboo grove. Then to the cuckoo commended the magpie said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' The younger sister sees that to fall in love to the cuckoo intimate, remembered the before younger sister to enter the bamboo grove to climb, selected the small oil lamp to meet you to go me home. The at that time I the daddy like you, day in day out every one with a your group. The at that time I the daddy have not stained gamble this abuse. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. The early morning listens to that to the cuckoo, in field jetty head Qi Huanjiao. A pair of magpie commended the cuckoo said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.'

Afternoon listens to that to the magpie bird, climbs Qi Huanjiao in the bamboo grove. Then to the cuckoo commended the magpie said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' The cuckoo, I did not dare to want to get down, did not dare to want to get down. How do I to result in me sentiment elder brother, how do I have a face see me sentiment elder brother. The magpie, my daddy is pig iron, what wants to make to have to make what, who also pulls this pig iron not curved. My daddy in order to gamble on defends the credit, is living disperses daughter's family booklet, my daddy was considered as emperor which on gambled. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. I like hating to occur simultaneously, like hating daddy any matter all to want to struggle first. Right, the cuckoo, my daddy does gambles this misdemeanor works as first, before my daddy likes helping the person also to work as first. The early morning listens to that to the cuckoo, in field jetty head Qi Huanjiao.

A pair of magpie commended the cuckoo said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' Otherwise before how is my daddy sure to specially to like me sentiment elder brother. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. I inherited my daddy to like struggling the first temperament, I loved me mother in 远 远 近 近 the border, I was in the loyal son daughter first. The early morning listens to that to the cuckoo, in field jetty head Qi Huanjiao.

A pair of magpie commended the cuckoo said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' Afternoon listens to that to the magpie bird, climbs Qi Huanjiao in the bamboo grove. Then to the cuckoo commended the magpie said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together. Cuckoo, when I was thinking when I have been suitable mother's heart, my heart extremely is happy, therefore I hear your Qi Huanming. When I thought I brought to sentiment elder brother to be obsolete, I heard your uneven wail. You said how is called me to manage, how manages, sometimes I as soon as was thinking my mother, the daddy, I alone on with fantasy in mother, the daddy speaks. Sometimes I as soon as was thinking my sentiment elder brother, I alone on speaks with fantasy in sentiment elder brother. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. Who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. This black 水 寨 person who doesn't praise, at that time younger sister arrogant, merry, at that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. Has very many times, I on the life in the fantasy, that wealthy person came back me not to know. That wealthy person after is common I in to speak, often puts out a hand the daddy which pulls in my illusion, mother, pulls in my illusion sentiment elder brother, for this my sober Bai Xingai that wealthy person - 活 阎 王 many ear and the area around it, 活 阎 王 said I intentionally pay no attention to his this household head. 活 阎 王 meets the person to say my brain malfunctioned.

I meet the martial arts, that 活 阎 王 hits only me, asks the person to aim at my chest with the gun, bundled me gets up. The early morning listens to that to the cuckoo, in field jetty head Qi Huanjiao. A pair of magpie commended the cuckoo said, ' gathers the cordiality in the bird the bird, is willing you to grow old together.' The younger sister sees that to fall in love to the cuckoo intimate, remembered the before younger sister to enter the bamboo grove to climb, selected the small oil lamp to meet you to go me home. I just rubbed broke the bunch of my rope, you looked I am hit cut and bruised, I had to escape this living hell. In this world, I am do not dare to go home see my mother, sees me to injury like this, my mother does not irritate also fine the big sickness. My wound also is flowing the blood, I have already spread haemostatics to the wound. I already should suffer the evil person hungry three nights which is cut to pieces three days.

Endures, endures, if not were thinking must implicate me the daddy and mother, I really want to put a flare this living hell 烧 完 . Endures, endures, endures this wonderful huge shame, that incessant sea cannot clean in my mind the shame. Quickly runs away, quickly runs away, in the sky has resounded the startling thunderclap, weakly to extremely me, suddenly cheered the storm to rip open has imprisoned me the jail. I have become god of god of freedom the freedom, quick, quickly runs away to mine sentiment elder brother, quick, quick, quick, quick, quickly overtakes the footsteps which that fire dodges, listens, listens, the angry thunder greatly exploded in the sky, I have thrown down and broken in this room all antiques jade carving, the rumour suddenly in each place sound, the fire glistened more and more quickly, in my wilderness 逃 奔 , the cloud layer, was jumping over the pressure to be lower, suddenly a big thunderclap greatly exploded in the top of the head, free, the liberation joyful thunder greatly exploded in my mind, The big detonation, my heart finally lived, my heart thump rat-a-tat jumped not good frightens very much, in my wilderness was dashing, the electric light dashed about wildly on Ono.

The storm comes, the storm comes, listens, the might invincible storm has swayed all, the earth also had to swing as if by the storm turns. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. At that time younger sister arrogant, is merry, this black 水 寨 person who doesn't praise, who doesn't praise your me is an inborn pair of phoenix. I barefoot, in the lightning is running, the bang rumble, in the big detonation thunderclap is running, excited, trembles, also happy fears my crazy corona head, my positive image is escaping the reins the wild horse, dashes about wildly, dashes about wildly, dashes about wildly to that chaotic rain in dark deep place, god of the my this freedom is holding the mood which takes the blame and to infinite is happy crazily yearned for, flew this hump under, I was making a pilgrimage to a famous mountain temple fly, in that storm had a lamp, I knew that was a lamp which my sentiment elder brother selected, my sentiment elder brother was looking at the written thing.

My this rain person, is flying to mine sentiment elder brother, flies, flies, I am shouting loudly, I am shouting loudly, I 悲 喜 交 加 the tear, I 悲 喜 交 加 the tear, collected into the delightful storm, collected into the delightful storm, my unprecedented love was bringing complete universe calm wild with joy, was bringing throughout history calm wild with joy, my unprecedented love, was bringing complete universe calm wild with joy, was bringing throughout history calm wild with joy, my this rain person, was flying to mine sentiment elder brother, flew,

Flies the first draft to 2,002,11,4,4 finalizes a manuscript to 2002,11,4,7, [ 牛 郎 and 织 女 ] narrative poem Feng Wen the Shu - mulberry grove makes the first draft to 2,007, the Yuan,9,11,40 finalizes a manuscript to 2007, the Yuan,10,5,12

If commits suicide by fire the phoenix regenerates from the ashes, your that if the katydid, the blue cicada, the cuckoo trembles the heart to confuse the soul singing sound, causes me regenerates from pain and in the lonely grave. Expels the cold eternal universe dark night fiery dawn positive -- your this 织 女 , just and your six elder sisters swim in the lake, either the leap or steps on, pursues the entertainment, you and eldest sister water play. That mysterious water buffalo teaches I steals 织 女 clothes, very quick, I want 织 女 to throw embroider the ball to me, very quick, my this poor king had found 织 女 , may the stabbing pain young girls heart, cover the young girls not to be able to look my non- Qian Wushi. By now, my heart crazily jumped awfully, the blood has caught fire, I had to leap the universe to be wild with joy 绝 顶 , I went out the flowering shrubs which that hid, under the shore weeping willow's thick patch of grass which the dynasty swayed fly, stole 织 女 Bai Ruxue women's clothing. Let me stretch out the arms, Russia 织 女 the hug, I vainly hoped for I with 织 女 , 男 耕 女 织 am good. I must arrive outside Wan Zhongshan the Qingshui Jiang to go immediately, when - 织 女 swims while God most my daughter, steals its upper and lower garments, causes it to be unable the great power, then tries moves 织 女 the heart of a young woman.

That mysterious water buffalo only then tells me, said the God seven females, Chang Yong in that continually Qingshui Jiang's big lake, but this time roll of thunder, cloud burst, but who can know, in this moment my mind pain startling thunderclap, also must 凶 猛 than the space startling thunderclap, this beautiful hope is my weekend, arouses in my mind the long crazy painful startling thunderclap, wants the scrap as if my chest, I calm endure am dying to my big bombing. '

The revenge, the revenge, I must to your this pain revenge, ' in I dazzling electric light roar. I seized in my mind to spit 连 珠 the great thunder tiger's tail, ' now you must repay owe my debt, this debt -- was you has given me to die with deeply grieved, this moment, you had to turn heavy Gan Mi immediately the huge life and are happy, otherwise, I had to hang you on the universe big tree show the audiences '. I very good have used painful this great thing, with mine infinite pain, heavily created 蜜 甜 to be able to press turns the great ship the happy song, waits for big lake which I found 织 女 swims, after has stolen 织 女 the clothing, 织 女 was unable to fly the heavenly palace, by now I had to use this happy happy song moved 织 女 looking upon with favor, this time, after I recited this songer, my eye turned has burst into tears the spring, my mind 转 流 tear spring. ' This I intend to have by no means with the dark cloud female celestial match rain, truly is my revelry and proud, turned into the bead tears immediately, leaves my eye, the mind, has been in flood the universe, is more vast than the storm. After I create mine boundless pain distress Cheng Zheizhi to be happy heavily to Taishan's this happy song, by now, I got a light from another light dodge the female celestial to say like this. The thunder sound writings, unceasingly the big storm, three days, this might king's anger has not rested, although the beautiful hope has taken to me 1,000 deaths, but I still was longing for mystical distant place Gan Huang 织 女 , hopes to spin 织 女 very quickly becomes my forever mandarin duck companion wild goose partner's forever home to return to, the forever affiliation consoles, listens to the water buffalo to say, 织 女 was best, is beautiful 丽 都 , lively, temperate female celestial, my heart has flown black Wan Zhongshan, is inquiring to that day in star 织 女 arrives the world in the big lake to swim for a long time.

I have dreamed of by now heavily happy 织 女 , I have seized the smooth element arm which runs swiftly 织 女 , lets me lie down in your bosom, after I just like this said, the sudden dream broke, after happy has had the new pain, by now in my mind, was born a new painful tiger, this painful tiger, continued puts out the new 连 珠 great thunder, in that universe the thunderclap, the storm has not stopped, this, compared to in the nature big thunder also 凶 猛 my mind pain thunder, formerly also wanted wild 凶 猛 than, inexhaustible death, Has seized my mind, a wolf has seized a lamb as if, my mind, calm is enduring the inexhaustible death to my big bombing. By now, I longed for dissipated immediately surpasses me to endure patiently the limit the pain, but I 无 计 可 施 , only easily to use sang to summon me 织 女 , ' 织 女 , 织 女 ...... '

With the similar tonality, my lover's fine reputation is a strongman as if, can lift the body which I pitiful not helps, causes it not to submerge in the universe bottomless misery abyss, I on use to sing like this to summon my lover -- 织 女 , 织 女 ...... By now my lover's fine reputation was happy, the mysterious medicinal ointment, pastes in the mind which I broken is unable to withstand, the beautiful paper-cut window decoration pastes on the glass, reduced my pain, I on use to sing like this to summon my lover -- 织 女 , 织 女 ...... My lover 甘 美 the mysterious fine reputation, pastes in the mind which I broken is unable to withstand, the beautiful paper-cut window decoration pastes on the glass, reduced my pain, I on like this continuous with sing to summon my lover -- 织 女 , 织 女 ...... Had not known for a long time, that beautiful mercy small dream god has closed my eye, I had forgotten I receive painful this capital punishment, hovers in is peaceful, tranquil, delightful dream god state, the white pigeon hovers in the blue sky. New day has come, after the storm opens expands the heart the most beautiful weather, Lin Yejian the bird calls happily, is cheerful, may everywhere have the flowered tree to hang the tear, sighs woefully own many children, has been taken away by the storm the life. I ran swiftly that broken old thatched hut, I happy was calling, ' I free, I was free, That has gone into seclusion to in the earth under rock fire to dodge, comes out in a big hurry, I must use the fire to dodge make the place to ride, I must fly immediately to me 织 女 the side go, by now, I faced under the earth the rock loudly to yell, tend sheep the female dynasty pure white flock of sheep loudly to yell. My water buffalo is carrying me and my son, flew upwards, flies upwards that Baihe River's big wave to block the way, might the water buffalo Russia Russia get sick by now, was unable to fly a wave to inundate the cloud the Milky Way, cried, cried, I loudly wept bitterly, tear Tao collected into roars the milky way, let the milky way be more majestic. Listens, listens, could not open tearful eyes me which feels pain, by now heard to swing the soul happy immortal to be happy - ' comes, to let us be Liang for you, helped your fathers and sons to go to the heavenly palace to see 织 女 , ' surely only glistened the silver light green green magpie simultaneous like this sprinkled to me 甘 美 yelling, the timely rain. ' Lives, lives, ' I loudly cheer, under was the wave which the anger eats delicacies, I am pulling the son which just the academic society walked, in feather soft, was warm can run on the horse-drawn vehicle happy magpie bridge to front, to front, to front.

Acrobat in steel wire to front, to front, to front, ' Lingers with the heavenly palace compares, between my spouse, the world also has many misery, pitiful, alone, unfortunate person, I must arrive the world to help the distressed. The love is not a matter which my life only must do, ' by now, I 织 女 like this said to flower month equally sweet E. ' I lift both hands to approve you greatly rescue the misery the enterprise, ' opens the mouth nine to smile 织 女 said like this with the thrush bird sweet voice. ' Thank you to help me to frustrate your father, your father wanted me to become lost, but you gave my chicken feather, the change big cockerel, in each road fork, in each road fork, referred to the road for me, enable me to return to your side, your father deceived on me the danger danger Pine height thousand feet, the result I has not plunged to death and starves to death, was you beforehand gives my cloth to do 软 梯 , helped me to get down the tree, your father put the fire, had to burn me dies, you which had the foreknowledge gives me a big crab, Was this big crab has dug a water pool, I hid in the water pool, I have not only then thrown oneself burn down die. ' I to 织 女 said. ' Don't such said that, rescues you rescues I, ' 织 女 this soft and gentle words are bringing thousand barrels honey as if, took root in on my mind earth, 枸 tree's seed, took root on the earth, how do you speak, sing are also sweeter than ours honey, the envy honeybee said like this to me, ' the present, we might be loaf, looked, our this honeybee family, already yours speech and the song, collected in our spatial honey barrel, regarded as the match honey. We do not need in the wind to come in again the rain, when is severely cold or the intense summer heat, is the pollen, is tired out from the press.' '

Is I is flawless 织 女 , gives the sacred infinite sentiment I, this infinite sentiment and 织 女 thousand time of loves delight, in my mind, turned a super honeybee, therefore, my speech and the song honey has only then died you, lets you regenerate in the servant dream - you wants to be my family the servant. Really strange, is really strange, is not really has this matter.' After I said like this, honeybee queen and her subjects nods in abundance. I and 织 女 am charmed am not having to the high benevolent nature, the mystical nature has given me the life by the significance, the wisdom and the inexhaustible creativity is my spirit eternal life strut, is my first propelling force. ' With the nature compared to, your father too was small 渺 . You to my value, exceed your father's royal crown, but congealed your my painstaking care my happy song, exceeds the world all royal crowns.' I sit facing each other in front of ours thatched hut window 织 女 said like this. I 织 女 long live, I 织 女 long live, after I cheer like this, to 织 女 , around that Lin Niaoye sends out happy calls, that fog locks in the mountain valley newly passes cuckoo miserable crying out in grief. ' I am forming in one's mind to give to the beautiful nature the song, lets us arrive nature there to sojourn for a long time. ' I to am loving 织 女 said. ' Right, I also like this thought, on the belt you newly do the song makes the gift, gives to the nature.' I and 织 女 pray for heavenly blessing the nature, hopes the nature forever freely, the health, is cheerful happy Makes the lamp oil - god lamp with yours belief Feng Wen the Shu - mulberry grove does ' Selects the lamp to come, makes the lamp oil with yours belief, the hope which the enthusiasm and conquers the lamp lights, that swing which opens to your body inside is weeping and wailing don't again in the wave crest heavy load sad ship, ' lives in seclusion under the earth bursts into tears in the spring prophet to shout like this with the rock magma stress. ' lamp comes, makes the lamp oil with yours belief, the hope which the enthusiasm and conquers the lamp lights, that swing which opens to your body inside is weeping and wailing don't again in the wave crest heavy load sad ship, ' lives in seclusion under the earth bursts into tears in the spring prophet to shout like this with the rock magma stress. ' lamp comes, makes the lamp oil with your immortal belief, the hope which the enthusiasm and conquers the lamp lights, looked, but also does not need that rigid steel fork on the waist to hang all over the cask to patrol the sea green eyebrow 狼 眼 demon to break your chest to pull out your heart to make the food and wine, looked, you both do not have the shield and not to have the copper hammer the heart to expose in front of the demon eye, that demon face up is drinking, then just put in compared to a earth on mountain peak bigger demon the hand the space in the star kingdom, picked 99 stars sea equally big eyes to drink, This demon disliked food and wine insufficient, your 103 despair heart weeping and wailing, waits on the child compared to on liquor to smile without doubt shouted can cause the demon murderous intention, that just drank the next 108 barrels liquors the eye to shut hits the sleepy demon to approach as if own 100 that to sit the eye 103 hearts which finally forcefully opened arrow of on the desire inflamed cries to feel pain, the situation extremely was dangerous, by now, that demon picture grasped a peanut equally to grasp 103 hearts which the angry glare looked at each other, put on inside the gold table white jade plate, This demon unexpectedly must set up a tablet, will commemorate must make the food and wine in a moment 103 hearts, this demon will be grinding ink, by now ' went out bursts into tears the spring prophet to say like this, suddenly will draw out a pen from the sleeve, will out to kill the demon to that darkness in which loudly will roar to throw, will throw like the youth David's stone to giant song advantage Asia, only will see in an instant the thunderclap writings, will have the household utensils to bump the garrulous sound, this pen unexpectedly will change to makes the copper hammer which 103 shields and 103 pairs will glisten, will appear in the numerous hearts hand, this moment, will kill the sound writings, Suddenly,1,000 凶 恶 bigger demons rush, the demon is every time overthrown by the copper hammer, has the new 100 demons to come to reenforce, By now, was killing in the inextricably involved universe battlefield Russia 甫 to transmit the intense armed force drum sound, accompanied majestically is shocking hills the thunderclap, the more exciting armed force bugle call, that crazy dance fire dodged on the combat tank suddenly rolled down for the numerous hearts increase strength swings the chest the aid stress - ' to select the lamp to come, made the lamp oil with your immortal belief, the hope which the enthusiasm and conquered the lamp lights, and had to win the will with the desperately spirit to make your lamp the spirit, 话 音 刚 落 , that decision victory and defeat already 103 lamp bowls which lights, Illuminates this dark vast boundless battlefield, in each lamp suddenly jumps out the invincible wise brave warrior which 10,000 grasps the thunderclap, originally the will which and had to win the oneself desperately spirit compels into on the very 凶 猛 numerous hearts the lamp bowl, compelled into like Sun Wukong 昊 昊 the magical powers secret inside own memory rock, in each lamp suddenly jumped out the invincible wise brave warrior which 10,000 grasped the thunderclap, originally by now obtained brave warrior's aid on the very 凶 猛 numerous hearts which in the god lamp jumped out, simply was like the tiger adds the wing, by now, Only sees 1.03 million great is identical when to the demon chest throws, likes athlete's discus to throw after the hill, only sees at the same time which the dazzling electric light as soon as dodges,1.03 million big detonations great identical time scrap 1.03 million demons chests, the thunderclap rumbling rumbling has been disturbing the earth, throws oneself the rosefinch star by the thunder vibration sea water alienation, the Xuanwu star, the black dragon star, the white tiger star... This time, calmly carefreely and the brave warriors has changed in the grand fight holiday numerous hearts - has changed big -- with giant is same than numerous hearts the demon and the brave warrior compares, that demons simply are the ant equally diminutive ant - and the brave warrior compare with the giant same numerous hearts, By now, the war already was near the end, is killed by the copper hammer the demon, at least some 90,000, then by the great thunder scrap demon, some 9.27 million, only some several demons runs away to that twilight horizon, was having the demon which 90,000 fears trembled to kneel is lifting both hands to the numerous hearts and the brave warriors surrenders, some hearts closely pursued the demon which that ran away, Selects the lamp to come, makes the lamp oil with yours belief

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

I. The Ring and the Book

Do you see this Ring?
'T is Rome-work, made to match
(By Castellani's imitative craft)
Etrurian circlets found, some happy morn,
After a dropping April; found alive
Spark-like 'mid unearthed slope-side figtree-roots
That roof old tombs at Chiusi: soft, you see,
Yet crisp as jewel-cutting. There's one trick,
(Craftsmen instruct me) one approved device
And but one, fits such slivers of pure gold
As this was,—such mere oozings from the mine,
Virgin as oval tawny pendent tear
At beehive-edge when ripened combs o'erflow,—
To bear the file's tooth and the hammer's tap:
Since hammer needs must widen out the round,
And file emboss it fine with lily-flowers,
Ere the stuff grow a ring-thing right to wear.
That trick is, the artificer melts up wax
With honey, so to speak; he mingles gold
With gold's alloy, and, duly tempering both,
Effects a manageable mass, then works:
But his work ended, once the thing a ring,
Oh, there's repristination! Just a spirt
O' the proper fiery acid o'er its face,
And forth the alloy unfastened flies in fume;
While, self-sufficient now, the shape remains,
The rondure brave, the lilied loveliness,
Gold as it was, is, shall be evermore:
Prime nature with an added artistry—
No carat lost, and you have gained a ring.
What of it? 'T is a figure, a symbol, say;
A thing's sign: now for the thing signified.

Do you see this square old yellow Book, I toss
I' the air, and catch again, and twirl about
By the crumpled vellum covers,—pure crude fact
Secreted from man's life when hearts beat hard,
And brains, high-blooded, ticked two centuries since?
Examine it yourselves! I found this book,
Gave a lira for it, eightpence English just,
(Mark the predestination!) when a Hand,
Always above my shoulder, pushed me once,
One day still fierce 'mid many a day struck calm,
Across a Square in Florence, crammed with booths,
Buzzing and blaze, noontide and market-time,
Toward Baccio's marble,—ay, the basement-ledge
O' the pedestal where sits and menaces
John of the Black Bands with the upright spear,
'Twixt palace and church,—Riccardi where they lived,
His race, and San Lorenzo where they lie.

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

V. Count Guido Franceschini

Thanks, Sir, but, should it please the reverend Court,
I feel I can stand somehow, half sit down
Without help, make shift to even speak, you see,
Fortified by the sip of … why, 't is wine,
Velletri,—and not vinegar and gall,
So changed and good the times grow! Thanks, kind Sir!
Oh, but one sip's enough! I want my head
To save my neck, there's work awaits me still.
How cautious and considerate … aie, aie, aie,
Nor your fault, sweet Sir! Come, you take to heart
An ordinary matter. Law is law.
Noblemen were exempt, the vulgar thought,
From racking; but, since law thinks otherwise,
I have been put to the rack: all's over now,
And neither wrist—what men style, out of joint:
If any harm be, 't is the shoulder-blade,
The left one, that seems wrong i' the socket,—Sirs,
Much could not happen, I was quick to faint,
Being past my prime of life, and out of health.
In short, I thank you,—yes, and mean the word.
Needs must the Court be slow to understand
How this quite novel form of taking pain,
This getting tortured merely in the flesh,
Amounts to almost an agreeable change
In my case, me fastidious, plied too much
With opposite treatment, used (forgive the joke)
To the rasp-tooth toying with this brain of mine,
And, in and out my heart, the play o' the probe.
Four years have I been operated on
I' the soul, do you see—its tense or tremulous part—
My self-respect, my care for a good name,
Pride in an old one, love of kindred—just
A mother, brothers, sisters, and the like,
That looked up to my face when days were dim,
And fancied they found light there—no one spot,
Foppishly sensitive, but has paid its pang.
That, and not this you now oblige me with,
That was the Vigil-torment, if you please!
The poor old noble House that drew the rags
O' the Franceschini's once superb array
Close round her, hoped to slink unchallenged by,—
Pluck off these! Turn the drapery inside out
And teach the tittering town how scarlet wears!
Show men the lucklessness, the improvidence
Of the easy-natured Count before this Count,
The father I have some slight feeling for,
Who let the world slide, nor foresaw that friends
Then proud to cap and kiss their patron's shoe,
Would, when the purse he left held spider-webs,
Properly push his child to wall one day!

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Elizabeth Barrett Browning

Sixth Book

THE English have a scornful insular way
Of calling the French light. The levity
Is in the judgment only, which yet stands;
For say a foolish thing but oft enough,
(And here's the secret of a hundred creeds,–
Men get opinions as boys learn to spell,
By re-iteration chiefly) the same thing
Shall pass at least for absolutely wise,
And not with fools exclusively. And so,
We say the French are light, as if we said
The cat mews, or the milch-cow gives us milk:
Say rather, cats are milked, and milch cows mew,
For what is lightness but inconsequence,
Vague fluctuation 'twixt effect and cause,
Compelled by neither? Is a bullet light,
That dashes from the gun-mouth, while the eye
Winks, and the heart beats one, to flatten itself
To a wafer on the white speck on a wall
A hundred paces off? Even so direct,
So sternly undivertible of aim,
Is this French people.
All idealists
Too absolute and earnest, with them all
The idea of a knife cuts real flesh;
And still, devouring the safe interval
Which Nature placed between the thought and act,
They threaten conflagration to the world
And rush with most unscrupulous logic on
Impossible practice. Set your orators
To blow upon them with loud windy mouths
Through watchword phrases, jest or sentiment,
Which drive our burley brutal English mobs
Like so much chaff, whichever way they blow,–
This light French people will not thus be driven.
They turn indeed; but then they turn upon
Some central pivot of their thought and choice,
And veer out by the force of holding fast.
–That's hard to understand, for Englishmen
Unused to abstract questions, and untrained
To trace the involutions, valve by valve,
In each orbed bulb-root of a general truth,
And mark what subtly fine integument
Divides opposed compartments. Freedom's self
Comes concrete to us, to be understood,
Fixed in a feudal form incarnately
To suit our ways of thought and reverence,
The special form, with us, being still the thing.
With us, I say, though I'm of Italy
My mother's birth and grave, by father's grave
And memory; let it be,–a poet's heart

[...] Read more

poem by from Aurora Leigh (1856)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

III. The Other Half-Rome

Another day that finds her living yet,
Little Pompilia, with the patient brow
And lamentable smile on those poor lips,
And, under the white hospital-array,
A flower-like body, to frighten at a bruise
You'd think, yet now, stabbed through and through again,
Alive i' the ruins. 'T is a miracle.
It seems that, when her husband struck her first,
She prayed Madonna just that she might live
So long as to confess and be absolved;
And whether it was that, all her sad life long
Never before successful in a prayer,
This prayer rose with authority too dread,—
Or whether, because earth was hell to her,
By compensation, when the blackness broke
She got one glimpse of quiet and the cool blue,
To show her for a moment such things were,—
Or else,—as the Augustinian Brother thinks,
The friar who took confession from her lip,—
When a probationary soul that moved
From nobleness to nobleness, as she,
Over the rough way of the world, succumbs,
Bloodies its last thorn with unflinching foot,
The angels love to do their work betimes,
Staunch some wounds here nor leave so much for God.
Who knows? However it be, confessed, absolved,
She lies, with overplus of life beside
To speak and right herself from first to last,
Right the friend also, lamb-pure, lion-brave,
Care for the boy's concerns, to save the son
From the sire, her two-weeks' infant orphaned thus,
And—with best smile of all reserved for him—
Pardon that sire and husband from the heart.
A miracle, so tell your Molinists!

There she lies in the long white lazar-house.
Rome has besieged, these two days, never doubt,
Saint Anna's where she waits her death, to hear
Though but the chink o' the bell, turn o' the hinge
When the reluctant wicket opes at last,
Lets in, on now this and now that pretence,
Too many by half,—complain the men of art,—
For a patient in such plight. The lawyers first
Paid the due visit—justice must be done;
They took her witness, why the murder was.
Then the priests followed properly,—a soul
To shrive; 't was Brother Celestine's own right,
The same who noises thus her gifts abroad.
But many more, who found they were old friends,
Pushed in to have their stare and take their talk

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Confessio Amantis. Prologus

Torpor, ebes sensus, scola parua labor minimusque
Causant quo minimus ipse minora canam:
Qua tamen Engisti lingua canit Insula Bruti
Anglica Carmente metra iuuante loquar.
Ossibus ergo carens que conterit ossa loquelis
Absit, et interpres stet procul oro malus.


Of hem that writen ous tofore
The bokes duelle, and we therfore
Ben tawht of that was write tho:
Forthi good is that we also
In oure tyme among ous hiere
Do wryte of newe som matiere,
Essampled of these olde wyse
So that it myhte in such a wyse,
Whan we ben dede and elleswhere,
Beleve to the worldes eere
In tyme comende after this.
Bot for men sein, and soth it is,
That who that al of wisdom writ
It dulleth ofte a mannes wit
To him that schal it aldai rede,
For thilke cause, if that ye rede,
I wolde go the middel weie
And wryte a bok betwen the tweie,
Somwhat of lust, somewhat of lore,
That of the lasse or of the more
Som man mai lyke of that I wryte:
And for that fewe men endite
In oure englissh, I thenke make
A bok for Engelondes sake,
The yer sextenthe of kyng Richard.
What schal befalle hierafterward
God wot, for now upon this tyde
Men se the world on every syde
In sondry wyse so diversed,
That it welnyh stant al reversed,
As forto speke of tyme ago.
The cause whi it changeth so
It needeth nought to specifie,
The thing so open is at ije
That every man it mai beholde:
And natheles be daies olde,
Whan that the bokes weren levere,
Wrytinge was beloved evere
Of hem that weren vertuous;
For hier in erthe amonges ous,
If noman write hou that it stode,
The pris of hem that weren goode

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Pharsalia - Book V: The Oracle. The Mutiny. The Storm

Thus had the smiles of Fortune and her frowns
Brought either chief to Macedonian shores
Still equal to his foe. From cooler skies
Sank Atlas' daughters down, and Haemus' slopes
Were white with winter, and the day drew nigh
Devoted to the god who leads the months,
And marking with new names the book of Rome,
When came the Fathers from their distant posts
By both the Consuls to Epirus called
Ere yet the year was dead: a foreign land
Obscure received the magistrates of Rome,
And heard their high debate. No warlike camp
This; for the Consul's and the Praetor's axe
Proclaimed the Senate-house; and Magnus sat
One among many, and the state was all.

When all were silent, from his lofty seat
Thus Lentulus began, while stern and sad
The Fathers listened: 'If your hearts still beat
With Latian blood, and if within your breasts
Still lives your fathers' vigour, look not now
On this strange land that holds us, nor enquire
Your distance from the captured city: yours
This proud assembly, yours the high command
In all that comes. Be this your first decree,
Whose truth all peoples and all kings confess;
Be this the Senate. Let the frozen wain
Demand your presence, or the torrid zone
Wherein the day and night with equal tread
For ever march; still follows in your steps
The central power of Imperial Rome.
When flamed the Capitol with fires of Gaul
When Veii held Camillus, there with him
Was Rome, nor ever though it changed its clime
Your order lost its rights. In Caesar's hands
Are sorrowing houses and deserted homes,
Laws silent for a space, and forums closed
In public fast. His Senate-house beholds
Those Fathers only whom from Rome it drove,
While Rome was full. Of that high order all
Not here, are exiles. Ignorant of war,
Its crimes and bloodshed, through long years of peace,
Ye fled its outburst: now in session all
Are here assembled. See ye how the gods
Weigh down Italia's loss by all the world
Thrown in the other scale? Illyria's wave
Rolls deep upon our foes: in Libyan wastes
Is fallen their Curio, the weightier part
Of Caesar's senate! Lift your standards, then,
Spur on your fates and prove your hopes to heaven.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Nothing So Good

Aint nothin so good
As a sunday morning
When the day is dawnin? kinda makes you feel good
There aint nothing so fine
As a lazy weekend
Just hangin out with your best friend
There aint nothing so good
There aint nothing so good as a good time
Theres nothing so right as the right time
I said please ? dont count on me
Said please ? dont count on me
Theres nothing so good as a good time
Maybe there should
There aint nothing so good
Aint nothin so strong
As the strength of a good love
I cant get enough
Cant ever get too much love
There aint nothing so right
As the sound of your voice
Im gonna make it my choice
And get into something good
There aint nothing so good as a good time
There aint nothing so right as the right time
I said please ? dont count on me
Said please ? dont you count on me
Theres nothing so good as a good time
Maybe there should
There aint nothing so good
Sail away
Cant drift too far
Gotta get away
Be where you are
Sail away, sail away
Sail on far
Gotta find a way
Into your heart
Aint nothin so good
As a sunday morning
When the day is dawning
Kinda makes you feel good
There aint nothing so fine
As a lazy weekend
Just hangin out with your best friend
There aint nothing so good
There aint nothing so good as a good time
Aint nothing so right as the right time
I said please ? dont count on me
Said please ? dont count on me
Theres nothing so good as a good time

[...] Read more

song performed by NazarethReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Elizabeth Barrett Browning

Seventh Book

'THE woman's motive? shall we daub ourselves
With finding roots for nettles? 'tis soft clay
And easily explored. She had the means,
The moneys, by the lady's liberal grace,
In trust for that Australian scheme and me,
Which so, that she might clutch with both her hands,
And chink to her naughty uses undisturbed,
She served me (after all it was not strange,;
'Twas only what my mother would have done)
A motherly, unmerciful, good turn.

'Well, after. There are nettles everywhere,
But smooth green grasses are more common still;
The blue of heaven is larger than the cloud;
A miller's wife at Clichy took me in
And spent her pity on me,–made me calm
And merely very reasonably sad.
She found me a servant's place in Paris where
I tried to take the cast-off life again,
And stood as quiet as a beaten ass
Who, having fallen through overloads, stands up
To let them charge him with another pack.

'A few months, so. My mistress, young and light,
Was easy with me, less for kindness than
Because she led, herself, an easy time
Betwixt her lover and her looking-glass,
Scarce knowing which way she was praised the most.
She felt so pretty and so pleased all day
She could not take the trouble to be cross,
But sometimes, as I stooped to tie her shoe,
Would tap me softly with her slender foot
Still restless with the last night's dancing in't,
And say 'Fie, pale-face! are you English girls
'All grave and silent? mass-book still, and Lent?
'And first-communion colours on your cheeks,
'Worn past the time for't? little fool, be gay!'
At which she vanished, like a fairy, through
A gap of silver laughter.
'Came an hour
When all went otherwise. She did not speak,
But clenched her brows, and clipped me with her eyes
As if a viper with a pair of tongs,
Too far for any touch, yet near enough
To view the writhing creature,–then at last,
'Stand still there, in the holy Virgin's name,
'Thou Marian; thou'rt no reputable girl,
'Although sufficient dull for twenty saints!
'I think thou mock'st me and my house,' she said;
'Confess thou'lt be a mother in a month,

[...] Read more

poem by from Aurora Leigh (1856)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Be Good Johnny

Skip de skip, up the road
Off to school we go
Dont you be a bad boy johnny
Dont you slip up
Or play the fool
Oh no ma, oh no da,
Ill be your golden boy
I will obey evry golden rule
Get told by the teacher
Not to day-dream
Told by my mother:
Be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good be good (johnny)
Be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good (johnny)
Be good be good.
Are you going to play football this year, john?
No!
Oh, well you must be going to play cricket this year then,
Are you johnny?
No! no! no!
Boy, you sure are a funny kid, johnny, but I like you! so tell me,
What kind of a boy are you, john?
I only like dreaming
All the day long
Where no one is screaming
Be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good be good (johnny)
Be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Be good be good be good
Johnny!

song performed by Men At WorkReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches