Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Add quote

Meet Monica Velour

Cast: Kim Cattrall, Dustin Ingram, Brian Dennehy, Keith David, Jee Young Han, Daniel Yelsky, Jamie Tisdale, Jay Malack

trailer for Meet Monica Velour, directed by Keith Bearden, screenplay by (2010)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Juleaftenen (Christmas Eve )

Hvo minnes ikke
et vær, han tror, ei himlen mer kan skikke?
et vær som om hver sjel, fra Kains til den,
Gud sist fordømte,
den jord forbannet, fra helvete rømte,
som fristet dem å svike himmelen?....
Et vær, hvis stemmes
forferdelser ei mere kan forglemmes?
Thi alle tenkte: det må være sendt
for min skyld ene;
orkanens tordner meg kun meg de mene;
min synd er blitt åndene bekjent...
Et vær, hvis styrke
kan lære prest og troende å dyrke
demoner i det element, hvis brak
den gamle høre
fra barnsben kan i sitt bemoste øre
et skyens jordskjelv, luftens dommedag?
Et vær, som rystet
den sterkes hjerte i dets skjul i brystet,
et himmelvær, hvori sitt eget navn
han påropt hørte
av ånder, stormene forbi ham førte,
mens hver en tretopp hylte som en ravn? Men ravnen gjemte
seg selv i klippen, ulven sulten temte,
og reven våget seg ikke ut.
I huset sluktes
hvert lys, og lenkehunden inneluktes....
I slikt vær, da får du bønner, Gud!

I slikt vær - det var en juleaften -
da natt det ble før dagens mål var fullt,
befant en gammel jøde, nær forkommen,
seg midt i Sverigs ørken, Tivedskogen.
Han ventedes til bygden denne side
fra bygdene på hin, for julens skyld,
av pikene med lengsel, thi i skreppen
lå spenner, bånd og alt hva de behøvde
for morgendagen, annen dag og nyttår.
Det gjorde lengselen spent, men ikke bange;
thi ennu hadde "Gamle-Jakob" aldri
dem sviktet noen jul: Han kom så visst
som juleaftenen selv.
"Tyss! var det atter stormen,
som hylte gjennom grenene? Det skrek.
Nu skriker det igjen." Og Gamle-Jakob
fluks stanser lyttende for annen gang.
Nu tier det. Thi stormen øker på,
som fossen drønner over den, der drukner.
Han vandrer atter. "Tyss! igjen en lyd!"

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Manden fra Paradiis

Der var engang en Enke -
Dog nei! jeg maa mig først betænke;
Hun havde været det, men var nu gift paany,
Med Een fra Thy;
(Det maae vi ikke glemme).

— En Aftenstund, da Manden ei var hjemme,
Sad hun med Haanden under Kind,
Selv Theemaskinen var en Smule sovet ind,
(Den ellers sang en Tone, reen og klar,
Og førte tidt ved Bordet den bedste Passiar).
Fra Jordens Taageland,
Fløi Tankerne til hendes første Mand;
Hun kunde ei den søde Sjæl forglemme,
Og ak! den anden var jo ikke hjemme,
— „Du har det godt!" udbrød hun, „fri for Nød
Du sidder i det abrahamske Skjød,
Og seer til os, der i den snevre Stue
Maa plages slemt af Hoste og af Snue!"

Hun taug og faldt igjen i Tanker,
Da hører hun, hvor det paa Døren banker;
Hun skotter hen til Krogen;
„Uh! er der Nogen?"
(Thi hun var bange for — ja det var hele Tingen -
At see en Aand i den, der havde før slet ingen).
Nu banker det igjen, og saa gaaer Døren op — -
Men det er ingen Aand, nei Een med Kjød og Krop!
Det er en Haandværkssvend, der nu har sprængt sit Buur,
Og gaaer fra By til By og seer paa Guds Natur;
Han gjør Visitter kun, for ei at smægte,
Sligt kalder man: at fægte.

Han var, det saae hun nok, en sælle Een,
Der gik i dette Liv paa sine egne Been;
Og som han sagde det, der noget laae i Tonen,
Der rørte Konen.
Hun spurgte ham, hvorfra han kom, hvorhen han gik;
Og Svaret, som hun fik,
Det var: han drog paa Bursche-Viis,
Nu gjennem Tydskland til Paris. -
Da blev hun i sit Hjerte glad,
Hun dækked' op med Øl og Mad,
Og sagde: „Sæt sig dog, og spiis!
Hvad, reiser han til Paradiis?
O, Herre Gud! i dette Land
Der har jeg jo min første Mand;
Hils ham fra mig og fra vor Datter,
Og hils ham ogsaa lidt fra Fatter!"

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

John Daniel

(Dolly Parton)
John Daniel came to town one summer afternoon
Wearin' dirty work clothes so everyone presumed
He was just another logger from the loggin' camp nearby
And he was, but there was somethin' different in John Daniel's eyes
John Daniel was a young man, not more than twenty-four
And there was an air about him that one could not ignore
And in spite of callused hands & dirty clothes, his face was kind
And I wanted so to know what was in John Daniel's mind
John Daniel, tell me where did you come from; tell me where is it you've been
John Daniel, tell me why are you different from all of these other men
John Daniel, there's somethin' about you that I don't quite understand
John Daniel, do you hold the answer to a higher plan?
I rented him a room; he went upstairs like all the rest
It was Saturday and he'd be goin' in to town, I guessed
But he left in a robe and sandals, with a Bible in his hand;
And I thought to myself, John Daniel, I don't understand
Now I'd planned to meet some friends of mine when I got off at three,
In the park we often gather to talk of love and peace
When I got there I found that a crowd had gathered 'round;
And there I saw John Daniel a sittin' on the ground
John Daniel, tell me where did you come from; tell me where is it you've been
John Daniel, tell me why are you different from all of these other men
John Daniel, there's somethin' about you that I don't quite understand
John Daniel, do you hold the answer to a higher plan?
So, "You want to be free," he said, "Well, this is how you can."
As he read from the Bible he held in his hand
We were searchin' for the truth not knowin' where to look,
Not knowin' that the answers all were in John Daniel's book
John Daniel told us all how we could be free
John Daniel taught us all a better way for you and me
He came to us in our own way so we'd be sure to see
He had the light and essence of the man from Galilee
John Daniel, tell me where did you come from; tell me where is it you've been
John Daniel, tell me why are you different from all of these other men
John Daniel, there's something about you that I don't quite understand
John Daniel, do you hold the answer to a higher plan?
John Daniel, John Daniel, John Daniel
John Daniel do you hold the answer to a higher plan?
John Daniel came to town one summer afternoon
Wearin' dirty work clothes so everyone presumed
He was just another logger from the loggin' camp nearby
And he was, but there was somethin' different in John Daniel's eyes
Ooh, John Daniel, tell me where did you come from
Tell me where is it you've been
John Daniel, tell me why are you different from all of these other men
John Daniel, there's something about you that I don't quite understand
John Daniel, do you hold the answer to a higher plan?

song performed by Dolly PartonReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Regiment of Princes

Musynge upon the restlees bysynesse
Which that this troubly world hath ay on honde,
That othir thyng than fruyt of bittirnesse
Ne yildith naght, as I can undirstonde,
At Chestres In, right faste by the Stronde,
As I lay in my bed upon a nyght,
Thoght me byrefte of sleep the force and might. 1

And many a day and nyght that wikkid hyne
Hadde beforn vexed my poore goost
So grevously that of angwissh and pyne
No rycher man was nowhere in no coost.
This dar I seyn, may no wight make his boost
That he with thoght was bet than I aqweynted,
For to the deeth he wel ny hath me feynted.

Bysyly in my mynde I gan revolve
The welthe unseur of every creature,
How lightly that Fortune it can dissolve
Whan that hir list that it no lenger dure;
And of the brotilnesse of hir nature
My tremblynge herte so greet gastnesse hadde
That my spirites were of my lyf sadde.

Me fil to mynde how that nat longe agoo
Fortunes strook doun thraste estat rial
Into mescheef, and I took heede also
Of many anothir lord that hadde a fal.
In mene estat eek sikirnesse at al
Ne saw I noon, but I sy atte laste
Wher seuretee for to abyde hir caste.

In poore estat shee pighte hir pavyloun
To kevere hir fro the storm of descendynge 2
For shee kneew no lower descencion
Sauf oonly deeth, fro which no wight lyvynge
Deffende him may; and thus in my musynge
I destitut was of joie and good hope,
And to myn ese nothyng cowde I grope.

For right as blyve ran it in my thoght,
Thogh poore I be, yit sumwhat leese I may.
Than deemed I that seurtee wolde noght
With me abyde; it is nat to hir pay
Ther to sojourne as shee descende may.
And thus unsikir of my smal lyflode,
Thoght leide on me ful many an hevy lode.

I thoghte eek, if I into povert creepe,
Than am I entred into sikirnesse;

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Geoffrey Chaucer

The Canterbury Tales; the Wyves tale of Bathe

The Prologe of the Wyves tale of Bathe.

Experience, though noon auctoritee
Were in this world, were right ynogh to me
To speke of wo that is in mariage;
For, lordynges, sith I twelf yeer was of age,
Thonked be God, that is eterne on lyve,

Housbondes at chirche-dore I have had fyve-
For I so ofte have ywedded bee-
And alle were worthy men in hir degree.
But me was toold, certeyn, nat longe agoon is,
That sith that Crist ne wente nevere but onis

To weddyng in the Cane of Galilee,
That by the same ensample, taughte he me,
That I ne sholde wedded be but ones.
Herkne eek, lo, which a sharpe word for the nones,
Biside a welle Jesus, God and Man,

Spak in repreeve of the Samaritan.
'Thou hast yhad fyve housbondes,' quod he,
'And thilke man the which that hath now thee
Is noght thyn housbonde;' thus seyde he, certeyn.
What that he mente ther by, I kan nat seyn;

But that I axe, why that the fifthe man
Was noon housbonde to the Samaritan?
How manye myghte she have in mariage?
Yet herde I nevere tellen in myn age
Upon this nombre diffinicioun.

Men may devyne, and glosen up and doun,
But wel I woot expres withoute lye,
God bad us for to wexe and multiplye;
That gentil text kan I wel understonde.
Eek wel I woot, he seyde, myn housbonde

Sholde lete fader and mooder, and take me;
But of no nombre mencioun made he,
Of bigamye, or of octogamye;
Why sholde men speke of it vileynye?
Lo, heere the wise kyng, daun Salomon;

I trowe he hadde wyves mo than oon-
As, wolde God, it leveful were to me
To be refresshed half so ofte as he-
Which yifte of God hadde he, for alle hise wyvys?
No man hath swich that in this world alyve is.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bible Stories: Daniel, Bel and the Dragon

When King Astyages died,
Cyrus of Persia became king;
Daniel was his honored companion.

The Babylonians’ idol was Bel;
Each day, they offered twelve bushels of flour,
Forty sheep and fifty gallons of wine;
The king too worshipped Bel;
But Daniel worshipped his own God!

When the King asked Daniel,
‘Why don’t you worship Bel? ’
Daniel answered he didn’t revere
Any man-made idols,
But worshipped the One, living God,
Who’d created heaven and the earth.

The king asked him, “Isn’t Bel’s a living God?
He eats and drinks each day”
But Daniel told him not to be deceived;
The idol was just inner clay,
And outer brass that never ate nor drank.

The angered King ushered the priests,
And ordered them to prove
That Bel ate /drank each day;
If so, Daniel would die for blasphemy;
If not, all of them would be killed;
The priests agreed to prove the same;
There were seventy priests, their wives and children.

The king entered the temple;
The priests asked him to place the food
And wine himself, and shut the door,
And seal it by his signet ring;
The priests didn’t care as below the statue,
They had a secret route through which they went
In and out, devouring the offerings.

When the food had been placed,
Then Daniel sifted ashes all
O’er the temple-floor;
With the help of servants,
in the king’s presence and left;
The door was sealed by the king’s ring.

At night, the priests and others secretly
went in and ate everything;
Next day, the king with Daniel came
And opened the sealed temple door,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Your Love

[jay-z]
Christion.. listen
Uhh, jigga
How easy is that?
Lame mad cause the game that i, spat at his chick
So i had to double back quick, and clap at his click
Soon as the smoke cleared, i got back in his *bitch*
Tell that man son, i ain't your ave-rage
My-rap-is-as-sick-as-it-gets
All the while, hand my hand on her, ass and hips
Told her, "let's get gone; listen to christion"
Play full of smoke, take small pulls to choke
She almost overdosed, how them cats hold their notes
Know that the flow's no joke, mine strictly fold dough
And since you over age, and, i'm overpaid
We can play in the rover til the verse is over.. jay
[christion] (bring back your love) bring back your love babe
[jay-z] for the color y'all (bring back your love) funk dat
[christion] bring back your love
[jay-z] (bring back your love) geyeah
[christion] bring back your love babe
[jay-z] right, for the color y'all (bring back your love) uh
[christion] bring back your love (two, three)
[jay-z] turn that up.. uh-huh
[christion]
I... uhh, think of you
Late at night (uh-huh) love that's all i do
Tell me why (uh-huh, jigga, uh-huh) do you have to leave
Love me lady (uh) c'mon (uh) bring it back to meee..
[jay-z] for the color (bring back your love) yea
[christion] bring back your love bab-ay
[jay-z] (bring back your love) yea
[christion] begging you bring it back to meee
[jay-z] (bring back your love) uh-huh, who you wit
[christion] uh-huh, baby come on back
[jay-z] (bring back your love) oh yea
[christion] bring back your love
[jay-z] yeah, yeah, pause .. who you wit
[christion]
Love (uh-huh), is a funny thing
When i'm with your babe (gi geya) you make my heart sing
It's so cold .. it's so colllld .. inside my bed
Come back home (yea) .. come back home ..
Because i don't wanna fuss and fight (funk dat)
Baby i wanna talk, about you and me
This ain't the way it's 'sposed to be
I don't wanna be alone, so bring back your love
[jay-z] uh, uh, uh (bring back your love) yea
[christion] do you wanna hear me beg baby
[jay-z] uh-huh uh uh (bring back your love)

[...] Read more

song performed by Jay-ZReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Battle Of Hastings - I

O CHRYSTE, it is a grief for me to tell;
HOW manie a nobil erle and valrous knyghte
In fyghtynge for Kynge Harrold noblie fell,
Al sleyne in Hastyngs feeld in bloudie fyghte.
O sea! our teeming donore han thy floude,
Han anie fructuous entendement,
Thou wouldst have rose and sank wyth tydes of bloude,
Before Duke Wyllyam's knyghts han hither went;
Whose cowart arrows manie erles sleyne,
And brued the feeld wyth bloude as season rayne.

And of his knyghtes did eke full manie die,
All passyng hie, of mickle myghte echone,
Whose poygnant arrowes, typp'd with destynie,
Caus'd manie wydowes to make myckle mone.
Lordynges, avaunt, that chycken-harted are,
From out of hearynge quicklie now deparle;
Full well I wote, to synge of bloudie warre
Will greeve your tenderlie and mayden harte.
Go, do the weaklie womman inn mann's geare,
And scond your mansion if grymm war come there.

Soone as the erlie maten belle was tolde,
And sonne was come to byd us all good daie,
Bothe armies on the feeld, both brave and bolde,
Prepar'd for fyghte in champyon arraie.
As when two bulles, destynde for Hocktide fyghte,
Are yoked bie the necke within a sparre,
Theie rend the erthe, and travellyrs affryghte,
Lackynge to gage the sportive bloudie warre;
Soe lacked Harroldes menne to come to blowes,
The Normans lacked for to wielde their bowes.

Kynge Harrolde turnynge to hys leegemen spake;
My merrie men, be not caste downe in mynde;
Your onlie lode for aye to mar or make,
Before yon sunne has donde his welke, you'll fynde.
Your lovyng wife, who erst dyd rid the londe
Of Lurdanes, and the treasure that you han,
Wyll falle into the Normanne robber's honde,
Unlesse with honde and harte you plaie the manne.
Cheer up youre hartes, chase sorrowe farre awaie,
Godde and Seyncte Cuthbert be the worde to daie.

And thenne Duke Wyllyam to his knyghtes did saie;
My merrie menne, be bravelie everiche;
Gif I do gayn the honore of the daie,
Ech one of you I will make myckle riche.
Beer you in mynde, we for a kyngdomm fyghte;
Lordshippes and honores echone shall possesse;

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Excuse Me Miss

[intro: jay-z]
You cant roll a blunt to this one
You gotta, you gotta well, ya gotta light a j
You gotta puff a j on this one {*inhales*}
You cant even drink crist-owl on this one
You gotta drink crist-all
Buy some red wine, a little gocha 9-7
This is for the grown and sexy, uhh
[pharrell - over the end of jay-zs intro]
Youre so contagious, I cant take it
Have my baby, lets just make it
Ex-cuse me; whats your name?
[jay-z]
Yeah, can I get my grown man on for one second?
Cause I see some ladies tonight that should be hangin wit jay-z, jay-z
(pharrell: so hot to trot.. la-dy!)
Excuse me miss, whats your name?
Can you come, hang with me?
Possibly, can I take you out, to-night
[verse one]
You already know what its hittin for
Ma I got whatever outside and you know what Im sittin on
50/50 venture with them s dots kickin off
Armadale poppin now, only bring a nigga more
Only thing missin is a missus
You aint even gotta do the dishes, got two dishwashers
Got one chef, one maid, all I need is a partner
To play spades with the cards up, all trust
Who else you gon run with, the truth is us
Only dudes movin units - em, pimp juice and us
.. its the roc in here!
Maebach outside got (? ) air
Pjs on the runway, young got air
I dont land at a airport, I call it the clearport
Therefore, I dont wanna hear more
Back and forth about whos hot as young, holla!
[ph.w.] sex-cuse me... damn!
[ph.w.] youre so contagious, I cant take it
[ph.w.] have my baby, lets just make it
[jay-z] I got my gocha 9-7 on right now
[ph.w.] la-dy..
[jay-z] you gotta puff a j to this one
[jay-z] cant roll a blunt up to this one boy
[ph.w.] youre so contagious, I cant take it
[ph.w.] have my baby, lets just make it
[ph.w.] ex-cuse me; whats your name? (aoww!)
[jay-z] cause I see some ladies tonight
That should be rollin wit jay-z, jay-z
[ph.w.] so hot to trot.. la-dy! whats your name?
[jay-z] cause I see some ladies tonight

[...] Read more

song performed by Jay-ZReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Geoffrey Chaucer

The Canterbury Tales; the Seconde Nonnes Tale

The Prologe of the Seconde Nonnes Tale.

The ministre and the norice unto vices,
Which that men clepe in Englissh ydelnesse,
That porter of the gate is of delices,
To eschue, and by hir contrarie hir oppresse,
(That is to seyn by leveful bisynesse),
Wel oghten we to doon al oure entente,
Lest that the feend thurgh ydelnesse us shente.

For he, that with hise thousand cordes slye
Continuelly us waiteth to biclappe,
Whan he may man in ydelnesse espye,
He kan so lightly cacche hym in his trappe,
Til that a man be hent right by the lappe,
He nys nat war the feend hath hym in honde.
Wel oghte us werche, and ydelnesse withstonde.

And though men dradden nevere for to dye,
Yet seen men wel by resoun, doutelees,
That ydelnesse is roten slogardye,
Of which ther nevere comth no good encrees;
And seen that slouthe hir holdeth in a lees,
Oonly to slepe, and for to ete and drynke,
And to devouren al that othere swynke.

And for to putte us fro swich ydelnesse,
That cause is of so greet confusioun,
I have heer doon my feithful bisynesse,
After the legende, in translacioun
Right of thy glorious lyf and passioun,
Thou with thy gerland wroght with rose and lilie,
Thee meene I, mayde and martir, seint Cecilie.

Invocacio ad Mariam.

And thow that flour of virgines art alle,
Of whom that Bernard list so wel to write,
To thee at my bigynnyng first I calle,
Thou confort of us wrecches, do me endite
Thy maydens deeth, that wan thurgh hir merite

The eterneel lyf, and of the feend victorie,
As man may after reden in hir storie.

Thow mayde and mooder, doghter of thy sone,
Thow welle of mercy, synful soules cure,
In whom that God for bountee chees to wone,
Thow humble and heigh, over every creature
Thow nobledest so ferforth oure nature,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
John Dryden

Absalom and Achitophel

In pious times, e'er Priest-craft did begin,
Before Polygamy was made a sin;
When man, on many, multiply'd his kind,
E'r one to one was, cursedly, confind:
When Nature prompted, and no law deny'd
Promiscuous use of Concubine and Bride;
Then, Israel's monarch, after Heaven's own heart,
His vigorous warmth did, variously, impart
To Wives and Slaves; And, wide as his Command,
Scatter'd his Maker's Image through the Land.
Michal, of Royal blood, the Crown did wear,
A Soyl ungratefull to the Tiller's care;
Not so the rest; for several Mothers bore
To Godlike David, several Sons before.
But since like slaves his bed they did ascend,
No True Succession could their seed attend.
Of all this Numerous Progeny was none
So Beautifull, so brave as Absalon:
Whether, inspir'd by some diviner Lust,
His father got him with a greater Gust;
Or that his Conscious destiny made way
By manly beauty to Imperiall sway.
Early in Foreign fields he won Renown,
With Kings and States ally'd to Israel's Crown
In Peace the thoughts of War he could remove,
And seem'd as he were only born for love.
What e'er he did was done with so much ease,
In him alone, 'twas Natural to please.
His motions all accompanied with grace;
And Paradise was open'd in his face.
With secret Joy, indulgent David view'd
His Youthfull Image in his Son renew'd:
To all his wishes Nothing he deny'd,
And made the Charming Annabel his Bride.
What faults he had (for who from faults is free?)
His Father could not, or he would not see.
Some warm excesses, which the Law forbore,
Were constru'd Youth that purg'd by boyling o'r:
And Amnon's Murther, by a specious Name,
Was call'd a Just Revenge for injur'd Fame.
Thus Prais'd, and Lov'd, the Noble Youth remain'd,
While David, undisturb'd, in Sion raign'd.
But Life can never be sincerely blest:
Heaven punishes the bad, and proves the best.
The Jews, a Headstrong, Moody, Murmuring race,
As ever try'd th' extent and stretch of grace;
God's pamper'd people whom, debauch'd with ease,
No King could govern, nor no God could please;
(Gods they had tri'd of every shape and size
That Gods-smiths could produce, or Priests devise.)

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Geoffrey Chaucer

The Canterbury Tales; The Clerkes Tale (a)

THE CLERKES TALE - PROLOGUE

Heere folweth the Prologe of the clerkes tale of Oxenford.

'Sire clerk of Oxenford,' oure Hooste sayde,
'Ye ryde as coy and stille as dooth a mayde,
Were newe spoused, sittynge at the bord.
This day ne herde I of youre tonge a word.
I trowe ye studie about som sophyme;

But Salomon seith, `every thyng hath tyme.'
For Goddes sake, as beth of bettre cheere;
It is no tyme for to studien heere,
Telle us som myrie tale, by youre fey.
For what man that is entred in a pley,

He nedes moot unto the pley assente;
But precheth nat as freres doon in Lente,
To make us for oure olde synnes wepe,
Ne that thy tale make us nat to slepe.
Telle us som murie thyng of aventures;

Youre termes, youre colours, and youre figures,
Keep hem in stoor, til so be that ye endite
Heigh style, as whan that men to kynges write.
Speketh so pleyn at this tyme, we yow preye,
That we may understonde what ye seye.'

This worthy clerk benignely answerde,
'Hooste,' quod he, 'I am under youre yerde.
Ye han of us as now the governance;
And therfore wol I do yow obeisance
As fer as resoun axeth, hardily.

I wol yow telle a tale, which that I
Lerned at Padwe of a worthy clerk,
As preved by his wordes and his werk.
He is now deed, and nayled in his cheste;
I prey to God so yeve his soule reste.

Fraunceys Petrark, the lauriat poete,
Highte this clerk, whos rethorike sweete
Enlumyned al Ytaille of poetrie,
As Lynyan dide of philosophie,
Or lawe, or oother art particuler.

But deeth, that wol nat suffre us dwellen heer
But as it were a twynklyng of an eye,
Hem bothe hath slayn, and alle shul we dye.
But forth to tellen of this worthy man,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Bruden i Rørvig Kirke

Klart skinner Maanen paa den nøgne Kyst.
I Præstegaarden er nu Alt saa tyst;
Dog, tyst og stille er det stedse der,
Thi i den øde Egn den ligger her
Paa Tangen, som gaaer langt hist ud i Havet,
Hvor Kirken staaer i Sandflugt halv begravet.
Hvem nærmer sig? — Med stærke Skridt de gaae.
Det er en Skare Mænd med Kapper paa!
Men under Kappen blinker Staalet frem;
Den gamle Præst de gjæste i hans Hjem. -
Alt ryster Porten ved de stærke Slag;
Selv Spurven vækkes under Husets Tag
Og flagrer, bange, fra sin lille Rede,
Til Lyngen paa den sorte Hede.

II
Med Fader-Blik og sølvgraat Haar,
Den gamle Præst nu hos dem staaer;
Men taus som Aander er hver Mand;
De pege mod den nøgne Strand,
Hvor Kirken hæver sin røde Muur,
I den døde Natur.
Han kjender i dem et fremmed Folk;
De vise ham Guld og den skarpe Dolk,
De bede og true — nu drage de bort,
Og Præsten følger i Kjortel sort.
Fast holder han Bibelen under sin Arm,
Men Hjertet banker i Oldingens Barm;
De bane sig Vei gjennem Sandet,
Til Kirken ved Vandet.

III
Rundtom er alt saa øde, man seer kun den nøgne Strand,
Hvor Tangen flagrer i Vinden, henad det hvide Sand.
Saa underligt Bølgerne synge og over Dybet gaae,
De svulme, som Hjertet der længes, derfor de briste maae.
I Maanskinnet stiger Skummet, det hvide Bølge-Liig;
Den hvidgraa Maage flygter med bange, hæse Skrig,
Og slaaer mod Kirke-Ruden sit stærke Vinge-Par.
See Kirken den er oplyst, som aldrig før den var,
Og huult og dæmpet stiger derinde Sangen frem,
Det er, som Tone-Bølgen kom fra de Dødes Hjem.

IV
Af fremmede Mænd er hele Kirken fuld,
De straale sært i Vaaben og i Guld;
Kun tyndt er Skjægget om den brune Kind,
De hylle sig i deres Kapper ind;
Med Raslen Sværdene mod Gulvet slaae;
Man seer en Qvinde ene blandt dem staae,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Ginger's Cobber

''E wears perjarmer soots an' cleans 'is teeth,'
That's wot I reads. It fairly knocked me flat,
'Me soljer cobber, be the name o' Keith.'
Well, if that ain't the limit, strike me fat!
The sort that Ginger Mick would think beneath
'Is notice once. Perjarmers! Cleans 'is teeth?

Ole Ginger Mick 'as sent a billy-doo
Frum somew'ere on the earth where fightin' thick.
The Censor wus a sport to let it thro',
Considerin' the choice remarks o' Mick.
It wus that 'ot, I'm wond'rin' since it came
It didn't set the bloomin' mail aflame.

I'd love to let yeh 'ave it word fer word;
But, strickly, it's a bit above the odds;
An' there's remarks that's 'ardly ever 'eard
Amongst the company to w'ich we nods.
It seems they use the style in Ginger's trench
Wot's written out an' 'anded to the Bench.

I tones the langwidge down to soot the ears
Of sich as me an' you resorts wiv now.
If I should give it jist as it appears
Partic'lar folk might want ter make a row.
But say, yeh'd think ole Ginger wus a pote
If yeh could read some juicy bits 'e's wrote.

It's this noo pal uv 'is that tickles me;
'E's got a mumma, an' 'is name is Keith.
A knut upon the Block le used to be,
'Ome 'ere; the sort that flashes golden teeth,
An' wears 'or socks, an' torks a lot o' guff;
But Ginger sez they're cobbers till they snuff.

It come about like this: Mick spragged 'im first
Fer swankin' it too much abroad the ship.
'E 'ad nice manners an' 'e never cursed;
Which set Mick's teeth on edge, as you may tip.
Likewise, 'e 'ad two silver brushes, w'ich
'Is mumma give 'im, 'cos 'e fancied sich.

Mick pinched 'em. Not, as you will understand,
Becos uv any base desire fer loot,
But jist becos, in that rough soljer band,
Them silver-backed arrangements didn't soot:
An' etiket must be observed always.
(They fetched ten drinks in Cairo, Ginger says.)

That satisfied Mick's honour fer a bit,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Den fremmede Fugl

Seer Du Huset med de røde Bjelker i den hvide Muur?
Rundt om kneise stolte Bøge i den store frie Natur.
Seer Du hist, bag Brombærhækken, Drengen med det aabne Blik?
Ene tumler han sig, lystig efter muntre Drenge-Skik;
Men nu standser han og lytter, thi høit oppe paa en Green,
Sidder der en Fugl og synger, o en lille, deilig een!
Ret som Guld og skjønne Perler skinner Hoved jo og Krop,
Og den selv er ikke større end en fyldig Rosenknop.
Drengen og den lille Sanger blive snart fortrolig her,
Og de skiftes til at synge i det røde Aftenskjær.
Men i Drengens Hoved spøger mange rare Eventyr,
Dem han alle vil fortælle for det lille smukke Dyr;
Men see, Fuglen kan dem alle, selv han saae det paa sin Flugt,
Ingen kan som han fortælle, nei, det er dog alt for smukt!
Men det er ei nok med dette, den kan ogsaa hexe lidt;
Tusind Mile kan den flyve, mens den siger „qvirrevit!"
See den flyver, og den kommer, Drengen er saa sjæleglad,
Sjældne Frøkorn bringer Fuglen, indsvøbt i et Rosenblad.
I hvert Frø er skjulte Kræfter, knap er et i Jorden lagt,
Før et Trylleslot der voxer i sin hele, stolte Pragt.
Taget er af Morgenrøde, Søilerne er Bjergets Snee,
Og igjennem Slots-Portalet kan man ind i Himlen see!
Men et andet Frøkorn svulmer til en deilig Sommersky,
Og med Dreng og Fugl den svæver over Skov og Mark og By,
Seiler ind i Aftensolen, o den er saa rød og stor!
Stiger derpaa ind i Himlen, hvor den gode Gud jo boer;
Seer de mange, mange Stjerner, der som hvide Blomster staae,
Jesubarnet og Guds Engle med de store Vinger paa.
Skyen daler atter med dem, bringer dem til Skovens Krat,
Hvor de smukke Alfer lege i den lyse Sommer-Nat,
Og hvor Aanden af hvert Blomster, der henvisner Aar for Aar,
Atter nu i Midnats-Timen duftende for Øiet staaer.
Fra et Frøkorn stiger hurtigt frem en Palme, høi og stor,
Drengen der med Fuglen sidder, Træet meer og mere groer;
Høit det voxer over Skoven, over Skyen mod sin Gud,
Breder stolt sin grønne Krone over hele Jorden ud.
Fjerne Lande, fjerne Have, seer han dybt dernede staae,
Dog imellem Jord og Himmel underlig han længes maae.
Over Skyen, høit deroppe, Hjertet vil mod Jorden ned,
Og fra Jorden vil det atter søge hist — hvad det ei veed.
Saadan svinder Aar og Dage, Barnets søde Sorg og Lyst,
Øiet bliver da til Flamme, thi det brænder i hans Bryst.
Fuglen flyver, Fuglen kommer, og den flyver bort igjen;
See, da sidder han ved Stranden, stirrer over Fladen hen;
Øiet seer kun Hav og Himmel; Alt er det umaalte Blaae;
Ingen Ø og ingen Skyer, for det trætte Øie staae.
Men see hist, en sneehvid Svane nærmer sig mod Kysten her,
Og sin kjære Fugl han kjender i den stolte Svane der.
See, en Blomsterbaad den trækker, bunden ved sit Vinge-Par!
Og en underdeilig Pige den jo med i Baaden har.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Hjertetyven

Bekjendt er Amor jo; det slemme Skarn!
Man ham afmaler som et deiligt Barn
Med Piil og Bue, samt med store Vinger;
Men det jo næsten som en Fabel klinger,
Hvor kan man tro han saadan vilde gaae,
Nei, Gud bevares! han har Klæder paa;
Og for hver Gang han et Partie vil stifte,
Saa veed han snildt sin hele Dragt at skifte.
Den unge Pige allerhelst ham seer
Klædt, som Student, hvad eller Officeer;
Og disse, ja, det falder nu saa lige!
De see ham atter allerhelst som Pige.
I Grunden er han, ja, fra Taa til Top,
En Tyveknægt, der burde klynges op.
— Den første Gang jeg saae ham for mit Øie,
Var jeg endnu en Dreng og gik i Trøie;
Jeg leged' Skjul med nogle andre Børn,
Ved Plankeværket stod en Rosentjørn,
Der krøb jeg ind, man kunde mig ei finde,
Thi ganske stille sad jeg jo derinde;
Da kom vor Naboes Lise — og hvad meer?
Vor Indqvartering — han, den smukke Officeer!
Men hvad de talte om, det veed jeg ikke,
Kun saae jeg alle Roserne at nikke,
Og midt i een af dem, som hang
Ud over Plankeværket — tænk en Gang!
Der sad — ja ganske underligt det klinger!
Der sad en Officeer, knap som en Finger,
Med Knebelsbarter, Sabel og Kasket,
Der ligned' Officeren paa en Plet!
Jeg saae, hvor Rosen gyngede i Vinden,
Saa at den Lise slog paa Næsen og paa Kinden,
Derfor den store Officeer den brød,
Og Lise tog den, men var ganske rød.
Vips, fløi en Sommerfugl paa smukke Vinger,
Det Amor var — og med sin lille Finger
Han bød mig være taus med hvad jeg saae;
Thi der blev kysset, og jeg saae derpaa!
Jeg siden traf den lille Amor ofte,
Snart var han silkeklædt, snart i en Vadmels Kofte;
Men jeg, som ældre, mærkede nu snart,
At, hvad han gjorde, var just ei saa rart,
Thi lovede jeg høit, i hvor det vilde gaae,
Paa mig han skulde aldrig Fingre faae.
Det svoer jeg høit, den Tid jeg gik til Præsten,
Og nu — ja, vil I bare høre Resten! -
— Ved Bondebyen, hist hvor Præsten boer,
Er der en Hasselskov, den er ei stor,
Men Øiet taber sig i Jordbær-Vrimlen,
Der kom jeg just i Dag, — høit Solen stod paa Himlen,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Hans Christian Andersen

Skildvagten

Aft'nen er taaget — døsigt Lygterne brænde;
Kun paa sin Støi og sin Larm kan man kjende
Det store Paris.
Den brogede, larmende Vrimmel, paa Bølgernes Viis,
Fremtrænger sig vildt gjennem Stræde og Gade.
Hist staaer et Palads med pragtfuld Façade,
Men kun svagt, gjennem Taagen, dæmrer den straalende Krands
Af Lampernes flammende Glands.
Hvem er vel Eier af hiin Pragt, man seer?
„Un cavalier," man veed ei meer.
Ved Porten staaer en Graaskjæg i Gevær,
Han tjente engang i den store Keisers Hær, -
Forresten man om ham veed meget mindre;
Men saae man i den gamle Krigers Indre,
Da for vort Blik,
En svunden Verden, stor og klar opgik.
„Hvor underligt forandres Alt med Tiden!"
— Saa drømmer han. — „Her stod jeg just! dog, det er længe siden.
Mit Bryst var fuldt af store Ungdoms Drømme;
Da bruste Blodet — ja, i vilde Strømme
Flød Frankrigs Blod,
Men Friheds-Træet grønt og herligt stod,
Og jeg var hærdet; nu jeg gammel er og blød.

Toulon var Fjendens. Seier eller Død
Vi med vor yngste Officeer da svore,
Thi hanhan var Napoleon den Store.
— Med ham gik Frankrigs yngste Helte-Flokke
Hen over Alpelandets Kjæmpeblokke,
Bestandigt opad, opad i den skarpe Vind,
Som vilde vi i Himlen ind!
Han gik foran, vi fulgte Mand for Mand,
Hvor før kun Mulen steeg paa Fjeldets Rand,
Og gjennem Iis og Snee og skarpe Vinde,
Vi vidste Fjenden, og vor Seir at finde;
Der midt imellem Kamp og Dødens Flamme,
Han stod den Samme,
Skjøndt Kugler fløi om ham i Dagens Dyst.
„Om han blev dræbt!" — det gjøs i hvert et Bryst,
Thi Gud og han vor Tanke var i Leiren,
Og begge gav os Seiren.
Hvor jublede jeg høit med Folke-Vrimlen,
Da Keiser-Navnet tonede mod Himlen;
— Smaae-Fuglene paa Fjeldets Tind,
Saae stolt til Konge-Ørnen ind;
Da stormede vi gjennem Busk og Hække,
Og Konger kaared' han, hvis Kraft de vilde knække.
Selv Havets Slange, skjøndt den bister lo,
Dog frygtet Konge-Ørnens stærke Klo;
En evig Troskab, Venskab høit de svore,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Mother's Lesson

Come hither an' sit on my knee, Willie,
Come hither an' sit on my knee,
An' list while I tell how your brave brither fell,
Fechtin' for you an' for me:
Fechtin' for you an' for me, Willie,
Wi' his guid sword in his han'.
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man!


Ye min' o' your ain brither dear, Willie,
Ye min' o' your ain brither dear,
How he pettled ye aye wi' his pliskies an' play,
An' was aye sae cantie o' cheer:
Aye sae cantie o' cheer, Willie,
As he steppit sae tall an' sae gran',
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man.


D'ye min' when the bull had ye doun, Willie,
D'ye min' when the bull had ye doun?
D'ye min' wha grippit ye fra the big bull,
D'ye min' o' his muckle red woun'?
D'ye min' o' his muckle red woun', Willie,
D'ye min' how the bluid doun ran?
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man.


D'ye min' when we a' wanted bread, Willie,
the year when we a' wanted bread?
How he smiled when he saw the het parritch an' a',
An' gaed cauld an' toom to his bed:
Gaed awa' toom to his bed, Willie,
For the love o' wee Willie an' Nan?
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man!


Next simmer was bright but an' ben, Willie,
Next simmer was bright but an' ben,
When there cam a gran' cry like a win' strang an' high
By loch, an' mountain, an' glen:
By loch, an' mountain, an' glen, Willie,
The cry o' a far forrin lan',
An' up loupit ilka brave man, Willie,
Up loupit ilka brave man.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Daniel

Daniel is traveling tonight on a plane
I can see the red tail lights heading for spain
Oh and, I can see daniel waving goodbye
God it loks like daniel
Must be the clouds in my eyes
They say spains pretty
Though Ive never been
And daniel says its the best place that hes ever seen
Oh and, he should know cause hes been there enough
Lord I miss daniel
Oh I miss him so much
Oh, daniel my brother
You are older then me
Do you still feel the pain
Of the scars that wont heal
Your eyes have died
But you see more than i
Daniel youre a star
In the face of the sky
I miss daniel
Oh I miss him so much
Oh, daniel my brother
You are older then me
Do you still feel the pain
Of the scars that wont heal
Your eyes have died
But you see more than i
Daniel youre a star
In the face of the sky
Daniel is traveling tonight on a plane
I can see the red tail lights heading for spain
Oh and, I can see daniel waving goodbye
God it loks like daniel
Must be the clouds in my eyes
Oh god,
It looks like daniel
Must be the clouds in my eyes

song performed by Wilson PhillipsReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Vision Of Piers Plowman - Part 15

Ac after my wakynge it was wonder longe
Er I koude kyndely knowe what was Dowel.
And so my wit weex and wanyed til I a fool weere;
And some lakked my lif - allowed it fewe -
And leten me for a lorel and looth to reverencen
Lordes or ladies or any lif ellis -
As persons in pelure with pendaunts of silver;
To sergeaunts ne to swiche seide noght ones,
' God loke yow, lordes!' - ne loutede faire,
That folk helden me a fool; and in that folie I raved,
Til reson hadde ruthe on me and rokked me aslepe,
Til I seigh, as it sorcerie were, a sotil thyng withalle -
Oon withouten tonge and teeth, tolde me whider I sholde
And wherof I cam and of what kynde. I conjured hym at the laste,
If he were Cristes creature for Cristes love me to tellen.
' I am Cristes creature,' quod he, 'and Cristene in many a place,
In Cristes court yknowe wel, and of his kyn a party.
Is neither Peter the Porter, ne Poul with the fauchon,
That wole defende me the dore, dynge I never so late.
At mydnyght, at mydday, my vois is so yknowe
That ech a creature of his court welcometh me faire.'
'What are ye called?' quod I, 'in that court among Cristes peple?'
'The whiles I quykne the cors,' quod he, 'called am I Anima;
And whan I wilne and wolde, Animus ich hatte;
And for that I kan and knowe, called am I Mens;
And whan I make mone to God, Memoria is my name;
And whan I deme domes and do as truthe techeth,
Thanne is Racio my righte name - ''reson'' on Englissh;
And whan I feele that folk telleth, my firste name is Sensus -
And that is wit and wisdom, the welle of alle craftes;
And whan I chalange or chalange noght, chepe or refuse,

Thanne am I Conseience ycalled, Goddes clerk and his notarie;
And whan I love leelly Oure Lord and alle othere,
Thanne is ''lele Love'' my name, and in Latyn Amor;
And whan I flee fro the flessh and forsake the careyne,
Thanne am I spirit spechelees - and Spiritus thanne ich hatte.
Austyn and Ysodorus, either of hem bothe
Nempnede me thus to name - now thow myght chese
How thow coveitest to calle me, now thow knowest alle my names.
Anima pro diversis accionibus diversa nomina sortiturdum
vivificat corpus, anima est; dum vult, animus est; dum scit,
mens est; dum recolit, memoria est; dum iudicat, racio est;
dum sentit, sensus est; dum amat, Amor est ; dum negat vel
consentit, consciencia est; dum spirat, spiritus est.'
'Ye ben as a bisshop,' quod I, al bourdynge that tyme,
' For bisshopes yblessed, thei bereth manye names -
Presul and Pontifex and Metropolitanus,
And othere names an heep, Episcopus and Pastor.'
'That is sooth,' seide he, 'now I se thi wille!

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches