Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Add quote

Quotes about kie

Aagla din

Rahemi kenta chhadikari tamke
Bisita laguche samiya
Ni thilabele tame ine.
Mor aink ni parbar dekhi
Aaru kichhu ketebele.
Raet ni sarbar ni sarbar din
Aaru muin hauchhen hapsi kechdei.
Morthanu kenke paleichha bhail tame
Mor e chhuri hebarta sat aai kain.
Kaan thirar lagi muin ni parbar rahi
morta kenta heba tamar
kede kede bepari helena phel ena
Aaru chhadikari palale na surat.
Aaru ken kaje mate deba kie kana
Phulmala aaru muin kahemi hela hela
Thik bujhagala.
Aagla din takichhe mate aaru
Tumke dekhabarkaje aaru ken kenta.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bharata kahara

India that is bharat kahara
we the people of india karuchhe
kama kaha pain
kie kahaku kana dele
paila kana kie kahathu.

aryabarta bharata rahila kauthi
khojibaku jai pherichhi ki kie
amara sahamti amara sanhati
amara bhasa amara sahitya sanskruti
amathu kie neuchhi chhadai.

ame samajbadi ame sarbabhouma
eita nuhen ki bhrama
bharatara sadharana lokatie
paichhi kebe byaktira sammana
achhi ki chintare chetanare biswasare dharma.

kuade gala samajika arthanaitika
rajanaitika au au jete jete nyaya

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Delhi or Dilli kahara?

Dilli or Delhi kahara?
Kie se jie mana karuchhi dilli jubaku?
Dilli kana bharata bhitare?
Dilli chhadi kie jiba kouthiku?
Dilli ku nei ate katha kahinki?

Pratiti lokara adhikara rahichhi dillire
Dil rahichhi cillire
Dil o dilli ba delhiku chhadi kehi rahiparibeni
Kaunasi dala sasaka mana karibe kemiti
Mu dilhi pain rahichhi
Deli mo pain achhi.

Mora pitrupita sabu mate delli deichhanti
Mu mate sasa karuchhi mora mangala pain
Kie tume mte manakariba pain dilliku
Dilliru palli mora
Mu mukta bharatara bharatiya nagarika
Mora hurdaya dilli
Palli mora ghara.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Hebakuchahen

Hebakuchahen mu
bhala kabitie
bhulijai ejae
jetejauthi achhi
chhanda tala laya
sabda bakya byakarana
bhulijai mu kie kana
kahidebaku chhahen
mora ethakara ei sinhasana
mora ei mati akasha
alua pani pabana.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Janhatola

kie na chahen
tolibaku janha
kie na jane
khasuchi goda talaku
kie na kare
pratiraskha nijara
kie na mare
swayang nija hatare.

anekakatha emiti
rahijae baki
sarijae mahabharata.
kie mala kie hajila
maraguli nain phursad
kahathi esabu ganibaku.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Jarata

1

Anka kasidelabelaku samaste ascharya
emiti phala baharila kemiti
jaha kaunasi sankyare chidunain.
sakala bipadaku taulilabelaku
bhari paduchhi a rajya
khuna jani guna uthuchhi ubuki.
Sara dipahara aaha chu chu karibaku
kie achhi bahara.

Netrutwa neba kana ede sahaja
mati pachi panka gandheilejai phute padma.
Bishada samayare sahi sambhali
rahiparile prakatibe Rama
juadu jemiti pabana bahuchhi
bahuthau chhada nain niti niyama.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Jibaloka

Alaga alaga rasta achhi
Alaga alaga lokanka pain
Alaga alaga lokejaanti
Alaga laga udesyare.

Tumara udesya kana mu jani nain
Mora udesya thik kahibaku Thibi mu
sabubele amiti nain.

Panire jauchhi aau jauchhi pabanare
Hei disuchi dekhiba dekhi pariba balaku.

Kie kahila e a prarthana
Kie kahila e a karuna
Kie kahila yathu bahariba aau kana kana
kie kahila e ye jou kahila gala
ya rasta kemiti kana
jaichi kuaade pachariba.

Rasta jae ni re kahila jane

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Ken Kathake Helua (Kosli Poem)

Ken kathake helua
Kanje dharala bhalu
Pitel peila inar andhar.
Ketnikete saja delana
E nar e andhar aaru muin
Bhabuchen eta mor tihar.

Puspunir mada itha khauchhu ta kha
Ni kaha na gurdu katha jamana badal gaya.
A pila tui nangala ni hela tak
Kari parbu kana mate ni lagbar.

Nakhartake lagauchhu kudher
Ujala take kahuchhu kala andhar.

Gulmal sabu ena arru ja ja daki aan
Pilamanke ghar bhitru.
Gulmal lagbarta ni se
Tumar kabar ni se jibarta kahar paske
Barluti jabardasti

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Kena kana (Kosli poem)

Kenke jimi ho aaru karmi kana
e kame paemi kenu kete dam
Khaemi kana aaru rahemi kena
Kie achhe kena ho Kana thik kana bhul
Kahemi kentakari aaru janba kie
Han baluchha ki nein.

Kana heichhe and tume karuchha kana
Kie chhinhichhe kahake
Baigan gachhe phaluchhe bhendi
Kie dekhichhe kanje nachhuche
Pusha kukur kie janichhe aaru nachhuchhe
pahanpahanu ni janikari kichhu.

Bat achhe ken inu
Baharikari palabar kaje
Khujuchhen saj je kahemi
muin achhen a amka kan hauchhu ga
Aaru helebi kana kariparbu ken ketebele.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Manthara

Ajira Surya bhinna
na janila na thekhila
na bujhila lokaku swapna
swapna au dukha
dukha au shoka
shoka au hahakara.

Tume jana
au tumadei mu jane
ketebele kouthi ki karya.
Mu jane kichhi bi nuhein
ethi akarana
karyakarana bhitare
samparka jodila belaku
pratiti sttanare
rahi rahi jauchhi tumara adachinha
dekhila lokaku dishuchhi
na dekhila lokaku sunya.

tume tebe kana

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

<< < Page 1 >

Search


Recent searches | Top searches