Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Submit quote

An unprincipled man is utterly dangerous to himself.

(8 May 2020)Report problemRelated quotes
Added by Joseph C Ogbonna
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Give The Po Man A Break

Give po man a break
Give po man a break
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a

[...] Read more

song performed by Fatboy SlimReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Prince Hohenstiel-Schwangau, Saviour of Society

Epigraph

Υδραν φονεύσας, μυρίων τ᾽ ἄλλων πόνων
διῆλθον ἀγέλας . . .
τὸ λοίσθιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον,
. . . δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς.

I slew the Hydra, and from labour pass'd
To labour — tribes of labours! Till, at last,
Attempting one more labour, in a trice,
Alack, with ills I crowned the edifice.

You have seen better days, dear? So have I —
And worse too, for they brought no such bud-mouth
As yours to lisp "You wish you knew me!" Well,
Wise men, 't is said, have sometimes wished the same,
And wished and had their trouble for their pains.
Suppose my Œdipus should lurk at last
Under a pork-pie hat and crinoline,
And, latish, pounce on Sphynx in Leicester Square?
Or likelier, what if Sphynx in wise old age,
Grown sick of snapping foolish people's heads,
And jealous for her riddle's proper rede, —
Jealous that the good trick which served the turn
Have justice rendered it, nor class one day
With friend Home's stilts and tongs and medium-ware,—
What if the once redoubted Sphynx, I say,
(Because night draws on, and the sands increase,
And desert-whispers grow a prophecy)
Tell all to Corinth of her own accord.
Bright Corinth, not dull Thebes, for Lais' sake,
Who finds me hardly grey, and likes my nose,
And thinks a man of sixty at the prime?
Good! It shall be! Revealment of myself!
But listen, for we must co-operate;
I don't drink tea: permit me the cigar!
First, how to make the matter plain, of course —
What was the law by which I lived. Let 's see:
Ay, we must take one instant of my life
Spent sitting by your side in this neat room:
Watch well the way I use it, and don't laugh!
Here's paper on the table, pen and ink:
Give me the soiled bit — not the pretty rose!
See! having sat an hour, I'm rested now,
Therefore want work: and spy no better work
For eye and hand and mind that guides them both,
During this instant, than to draw my pen
From blot One — thus — up, up to blot Two — thus —
Which I at last reach, thus, and here's my line
Five inches long and tolerably straight:

[...] Read more

poem by (1871)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Satan Absolved

(In the antechamber of Heaven. Satan walks alone. Angels in groups conversing.)
Satan. To--day is the Lord's ``day.'' Once more on His good pleasure
I, the Heresiarch, wait and pace these halls at leisure
Among the Orthodox, the unfallen Sons of God.
How sweet in truth Heaven is, its floors of sandal wood,
Its old--world furniture, its linen long in press,
Its incense, mummeries, flowers, its scent of holiness!
Each house has its own smell. The smell of Heaven to me
Intoxicates and haunts,--and hurts. Who would not be
God's liveried servant here, the slave of His behest,
Rather than reign outside? I like good things the best,
Fair things, things innocent; and gladly, if He willed,
Would enter His Saints' kingdom--even as a little child.

[Laughs. I have come to make my peace, to crave a full amaun,
Peace, pardon, reconcilement, truce to our daggers--drawn,
Which have so long distraught the fair wise Universe,
An end to my rebellion and the mortal curse
Of always evil--doing. He will mayhap agree
I was less wholly wrong about Humanity
The day I dared to warn His wisdom of that flaw.
It was at least the truth, the whole truth, I foresaw
When He must needs create that simian ``in His own
Image and likeness.'' Faugh! the unseemly carrion!
I claim a new revision and with proofs in hand,
No Job now in my path to foil me and withstand.
Oh, I will serve Him well!
[Certain Angels approach. But who are these that come
With their grieved faces pale and eyes of martyrdom?
Not our good Sons of God? They stop, gesticulate,
Argue apart, some weep,--weep, here within Heaven's gate!
Sob almost in God's sight! ay, real salt human tears,
Such as no Spirit wept these thrice three thousand years.
The last shed were my own, that night of reprobation
When I unsheathed my sword and headed the lost nation.
Since then not one of them has spoken above his breath
Or whispered in these courts one word of life or death
Displeasing to the Lord. No Seraph of them all,
Save I this day each year, has dared to cross Heaven's hall
And give voice to ill news, an unwelcome truth to Him.
Not Michael's self hath dared, prince of the Seraphim.
Yet all now wail aloud.--What ails ye, brethren? Speak!
Are ye too in rebellion? Angels. Satan, no. But weak
With our long earthly toil, the unthankful care of Man.

Satan. Ye have in truth good cause.

Angels. And we would know God's plan,
His true thought for the world, the wherefore and the why
Of His long patience mocked, His name in jeopardy.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous

Written by marti sharron, stephen mitchell & gary p. skardina
Da, da, da, da, da, da dangerous
Da, da, da, dan, da, dangerous
All my friends say hes much too hot
Dont get involved, its emotional shock
But ooh, he charges my electricity
When he puts his finger on me
I said a oh, oh, oh, you know I want you and i
And i, and I need you pretty baby
Im in the fire, theres just no turning back
Though I know, know, know
Youre dangerous (ooh)
So hot and heavy, I know that I just cant resist
Ooh, dangerous
I feel my heart beat, I feel it beating faster
Ooh, ooh, too dangerous
(ooh) the way you kiss me, I know I never felt like this
Oh, youre dangerous
Wild even stranger
Need a little danger
Hoo, ooh
(oh) you make your move and Im begging please
Then youre pushing me away, you know youre such a tease
One look can drive me right out of my mind
And get my heart pumping double time
And then I hear myself say you better be strong
Stay away; hes gonna do wrong
You better run girl while youve got the chance
cause you know, know, know
Hes dangerous (ooh)
So hot and heavy, I know that I just cant resist
Ooh dangerous, I feel my heart beat, I feel it beating faster
Ooh, ooh too dangerous (ooh)
The way you kiss me, I never, ever felt like this
Oh, youre dangerous
Wild even stranger, need a little of your love (love)
Your love, oh, oh, oh
Ooh, oh, oh, oh
Im in too deep and when youre close to me
I get so weak
Our bodies touch and then our hearts collide
I feel inside, emotional love exploding
Musical interlude
Oh, dangerous (ooh)
So hot and heavy I know that I just cant resist (this)
Ooh dangerous, I feel my heart beat, beating a little bit faster
Ooh, ooh too dangerous (ooh)
The way you kiss me, I never, ever felt like this (this)
(oh, youre dangerous)
Wild even stranger, need a little danger

[...] Read more

song performed by Natalie ColeReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Fyftene Loyes Of Maryage

Somer passed/and wynter well begone
The dayes shorte/the darke nyghtes longe
Haue taken season/and brynghtnes of the sonne
Is lytell sene/and small byrdes songe
Seldon is herde/in feldes or wodes ronge
All strength and ventue/of trees and herbes sote
Dyscendynge be/from croppe in to the rote


And euery creature by course of kynde
For socoure draweth to that countre and place
Where for a tyme/they may purchace and fynde
Conforte and rest/abydynge after grace
That clere Appolo with bryghtnes of his face
Wyll sende/whan lusty ver shall come to towne
And gyue the grounde/of grene a goodly gowne


And Flora goddesse bothe of whyte and grene
Her mantell large/ouer all the erthe shall sprede
Shewynge her selfe/apparayled lyke a quene
As well in feldes/wodes/as in mede
Hauynge so ryche a croune vpon her hede
The whiche of floures/shall be so fayre and bryght
That all the worlde/shall take therof a lyght


So now it is/of late I was desyred
Out of the trenche to drawe a lytell boke
Of .xv. Ioyes/of whiche though I were hyred
I can not tell/and yet I vndertoke
This entrepryse/with a full pyteous loke
Remembrynge well/the case that stode in
Lyuynge in hope/this wynter to begyn


Some Ioyes to fynde that be in maryage
For in my youth/yet neuer acquayntaunce
Had of them but now in myn olde aege
I trust my selfe/to forther and auaunce
If that in me/there lacke no suffysaunce
Whiche may dyspleasyr/clerely set a parte
I wante but all/that longeth to that arte


yet wyll I speke/though I may do no more
Fully purposynge/in all these Ioyes to trete
Accordynge to my purpose made to fore
All be it so/I can not well forgete
The payne/trauayle/besynes and hete

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous Girl

How can I say goodbye?
When you saw underneath my skin?
Please be mine, all the time
I would halfway around the world
I used to be daddy's little girl
You were my hip-hopper
You were my heart-stopper
Yeah you're the only one that makes me feel
You make me feel like a dangerous girl
Like a dangerous girl
Your baggy jeans, you conquer me
You got my name tattooed on your thigh
So hardcore, I'm down for more
You touch me and left me in this world
You turned me back to daddy's little girl
You were my hip-hopper
You were my heart-stopper
Yeah you're the only one that makes me feel
You make me feel like a dangerous girl
Like a dangerous girl
You are my eye candy
You are my fat daddy
Yeah you are the only one who makes me feel
You make me feel like a dangerous girl
Like a dangerous girl
Like a dangerous girl
Like a dangerous girl
I was just on the plane
Next to you just to landing
Your ?car with the face turned to brown?
Cruising at speeds that the law would never allow
I know all you see is a innocent girl
Around you I'm free like a bird who has just left the ground
In a (?)
You were my hip-hopper
You were my heart-stopper
Yeah you're the only one that makes me feel
You make me feel like a dangerous girl
Like a dangerous girl
You are my eye candy
You are my fat daddy
Yeah you are the only one who makes me feel
You make me feel like a dangerous girl
You were my hip-hopper
You were my heart-stopper
Yeah you're the only one that makes me feel
You make me feel like a dangerous girl
Like a dangerous girl

song performed by Vitamin CReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Mother's Lesson

Come hither an' sit on my knee, Willie,
Come hither an' sit on my knee,
An' list while I tell how your brave brither fell,
Fechtin' for you an' for me:
Fechtin' for you an' for me, Willie,
Wi' his guid sword in his han'.
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man!


Ye min' o' your ain brither dear, Willie,
Ye min' o' your ain brither dear,
How he pettled ye aye wi' his pliskies an' play,
An' was aye sae cantie o' cheer:
Aye sae cantie o' cheer, Willie,
As he steppit sae tall an' sae gran',
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man.


D'ye min' when the bull had ye doun, Willie,
D'ye min' when the bull had ye doun?
D'ye min' wha grippit ye fra the big bull,
D'ye min' o' his muckle red woun'?
D'ye min' o' his muckle red woun', Willie,
D'ye min' how the bluid doun ran?
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man.


D'ye min' when we a' wanted bread, Willie,
the year when we a' wanted bread?
How he smiled when he saw the het parritch an' a',
An' gaed cauld an' toom to his bed:
Gaed awa' toom to his bed, Willie,
For the love o' wee Willie an' Nan?
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man!


Next simmer was bright but an' ben, Willie,
Next simmer was bright but an' ben,
When there cam a gran' cry like a win' strang an' high
By loch, an' mountain, an' glen:
By loch, an' mountain, an' glen, Willie,
The cry o' a far forrin lan',
An' up loupit ilka brave man, Willie,
Up loupit ilka brave man.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous

Come into the light, passing through wisdom.
Hoping for love, all of the moves
Dont come across; you get too much.
Everybody needs it; dont show your body.
So dangerous - this fear of love
So dangerous - can you handle it?
So dangerous - to love
So dangerous - everyone else can do it
Walking the street, youre breaking your love.
Lose your heart, all in a mess.
In the middle of the night, looking for a little
Hands to the sun; dont show your body.
Death defying - hurt by love
Passing through shadows - dont lose your body
So dangerous - this fear of love
So dangerous - can you handle it?
So dangerous - to keep this fear of love
So dangerous - to let it go
I dont imagine, I dont imagine as it is;
Dont get confused.
In the light, through the night...
Look in the light, through the night
Look in the light of what youre searching for.
Hide from your heart here in the arms of wanting.
Hide from the dark here in the arms of love.
Run from the fear inside the darkest reaches.
Look to yourself; youll see the path is clear
So dangerous - this fear of love
So dangerous - can you handle it?
So dangerous - to love
So dangerous - everyone else can do it
Take what you have into the arms of wanting (to the arms of love)....

song performed by YesReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous (Look In The Light Of What You're Searching For)

Come into the light, passing through wisdom.
Hoping for love, all of the moves
Don't come across; you get too much.
Everybody needs it; don't show your body.
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To love
So dangerous - Everyone else can do it
Walking the street, you're breaking your love.
Lose your heart, all in a mess.
In the middle of the night, looking for a little
Hands to the sun; don't show your body.
Death defying - Hurt by love
Passing through shadows - Don't lose your body
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To keep this fear of love
So dangerous - To let it go
I don't imagine, I don't imagine as it is;
Don't get confused.
In the light, through the night...
Look in the light, through the night
Look in the light of what you're searching for.
Hide from your heart here in the arms of wanting.
Hide from the dark here in the arms of love.
Run from the fear inside the darkest reaches.
Look to yourself; you'll see the path is clear
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To love
So dangerous - Everyone else can do it
Take what you have into the arms of wanting (to the arms of love)

song performed by YesReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous

Come into the light, passing through wisdom.
Hoping for love, all of the moves
Dont come across; you get too much.
Everybody needs it; dont show your body.
So dangerous - this fear of love
So dangerous - can you handle it?
So dangerous - to love
So dangerous - everyone else can do it
Walking the street, youre breaking your love.
Lose your heart, all in a mess.
In the middle of the night, looking for a little
Hands to the sun; dont show your body.
Death defying - hurt by love
Passing through shadows - dont lose your body
So dangerous - this fear of love
So dangerous - can you handle it?
So dangerous - to keep this fear of love
So dangerous - to let it go
I dont imagine, I dont imagine as it is;
Dont get confused.
In the light, through the night...
Look in the light, through the night
Look in the light of what youre searching for.
Hide from your heart here in the arms of wanting.
Hide from the dark here in the arms of love.
Run from the fear inside the darkest reaches.
Look to yourself; youll see the path is clear
So dangerous - this fear of love
So dangerous - can you handle it?
So dangerous - to love
So dangerous - everyone else can do it
Take what you have into the arms of wanting (to the arms of love)....

song performed by YesReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous (Look In The Light Of What You're Searching For)

Come into the light, passing through wisdom.
Hoping for love, all of the moves
Don't come across; you get too much.
Everybody needs it; don't show your body.
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To love
So dangerous - Everyone else can do it
Walking the street, you're breaking your love.
Lose your heart, all in a mess.
In the middle of the night, looking for a little
Hands to the sun; don't show your body.
Death defying - Hurt by love
Passing through shadows - Don't lose your body
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To keep this fear of love
So dangerous - To let it go
I don't imagine, I don't imagine as it is;
Don't get confused.
In the light, through the night...
Look in the light, through the night
Look in the light of what you're searching for.
Hide from your heart here in the arms of wanting.
Hide from the dark here in the arms of love.
Run from the fear inside the darkest reaches.
Look to yourself; you'll see the path is clear
So dangerous - This fear of love
So dangerous - Can you handle it?
So dangerous - To love
So dangerous - Everyone else can do it
Take what you have into the arms of wanting (to the arms of love)

song performed by YesReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Quintet of Revelations

Part 1: The Mystic Man

In the beginning
The world was a dark colorless wasteland
Lightning littered the sky in dark clouds
A mystical being creates life surrounded by shroud

The Mystic Man makes light
The Mystic Man makes night
The Mystic Man makes wrong
The Mystic Man makes right
The world is now surrounded by light and night

Lightning strikes fertile soil creating plants
Green is the first color created by the Mystic Man
Drawing a bone from his ribs he makes man
The world is growing surrounded by light and night

The Mystic Man commands the man
Showing him how to use the land
Which was made by the Mystic Man
The Mystic Man lets the man understand
How to use his holy land

Finally the man understands
And is granted a woman by the Mystic Man
A woman to help him take care of the land
The land that was shaped by the Mystic Man

Together the woman and the man
Take care of the Mystic Man’s holy land
In peace and prosperity they use the land
To make a great family
The beginning of man

For two hundred years
They farmed that land
The land formed by the Mystic Man
They found the first civilization of man

Part 2: The Man of Darkness

Ten thousand years
After the first woman and man
And the making of the land by the Mystic Man
A Man of Darkness rises from the depths
To spread terror and fear to mortal man

This Man of Darkness has no mercy
This Man of Darkness has no love

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous

Dangerous
You can see them on the corners
They are short and tall (and tall)
And everybody warns us
They are over the wall (over the wall)
They are every color, every race
They are fat and thin (and thin)
They are hanging out in every place
And they are thinking in (thinking in) (? )
Dangerous
We are all over the city
Dangerous
cause weve got nothing to do
Decadence in dark blue pants
Beating on the beat
(? ) 45s
Its where the thick boys meet (thick boys meet)
Dangerous
cause were down and dirty
Dangerous
And were looking for you
Everybody knows
That when that bad man shows
were gonna beat that beat that someone to death
were gonna beat that someone to death
were gonna beat that beat that someone to death
were gonna beat that someone to death
Everybody knows
That when that whistle blows
were gonna beat that beat that someone to death
were gonna beat that someone to death
were gonna beat that beat that someone to death
were gonna beat that someone to death
Theyre after us
Thats everyone
Theyre looking after (? )
They are down at (? ) having fun
The dont know wrong from right
Dangerous
We are all over the city
Dangerous
cause weve got nothing to do
Were not talking me and you
These are the (? )
Dangerous
We are all over the city
Dangerous
cause weve got nothing to do
Dangerous
cause were down and dirty

[...] Read more

song performed by Heaven 17Report problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

XI. Guido

You are the Cardinal Acciaiuoli, and you,
Abate Panciatichi—two good Tuscan names:
Acciaiuoli—ah, your ancestor it was
Built the huge battlemented convent-block
Over the little forky flashing Greve
That takes the quick turn at the foot o' the hill
Just as one first sees Florence: oh those days!
'T is Ema, though, the other rivulet,
The one-arched brown brick bridge yawns over,—yes,
Gallop and go five minutes, and you gain
The Roman Gate from where the Ema's bridged:
Kingfishers fly there: how I see the bend
O'erturreted by Certosa which he built,
That Senescal (we styled him) of your House!
I do adjure you, help me, Sirs! My blood
Comes from as far a source: ought it to end
This way, by leakage through their scaffold-planks
Into Rome's sink where her red refuse runs?
Sirs, I beseech you by blood-sympathy,
If there be any vile experiment
In the air,—if this your visit simply prove,
When all's done, just a well-intentioned trick,
That tries for truth truer than truth itself,
By startling up a man, ere break of day,
To tell him he must die at sunset,—pshaw!
That man's a Franceschini; feel his pulse,
Laugh at your folly, and let's all go sleep!
You have my last word,—innocent am I
As Innocent my Pope and murderer,
Innocent as a babe, as Mary's own,
As Mary's self,—I said, say and repeat,—
And why, then, should I die twelve hours hence? I—
Whom, not twelve hours ago, the gaoler bade
Turn to my straw-truss, settle and sleep sound
That I might wake the sooner, promptlier pay
His due of meat-and-drink-indulgence, cross
His palm with fee of the good-hand, beside,
As gallants use who go at large again!
For why? All honest Rome approved my part;
Whoever owned wife, sister, daughter,—nay,
Mistress,—had any shadow of any right
That looks like right, and, all the more resolved,
Held it with tooth and nail,—these manly men
Approved! I being for Rome, Rome was for me.
Then, there's the point reserved, the subterfuge
My lawyers held by, kept for last resource,
Firm should all else,—the impossible fancy!—fail,
And sneaking burgess-spirit win the day.
The knaves! One plea at least would hold,—they laughed,—
One grappling-iron scratch the bottom-rock

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous Type

Can I touch you, are you out of touch
I guess I never noticed that much
Geranium lover, Im live on your wire
Oo come and take me whoever you are
Shes a lot like you
The dangerous type
Shes a lot like you
Come on and hold me tight
Oo inside angel, always upset
Keeps on forgettin that we ever met
Can I bring you out in the light
My curiositys got me tonight
Shes a lot like you
The dangerous type
Oo shes a lot like you
Come on and hold me tight
Museum directors with high shaking heads
They kick white shadows until they play dead
They want to crack your crossword smile
Oo can I take you out for awhile, yeah
Shes a lot like you
The dangerous type
Shes a lot like you
Come on and hold me tight
Shes a lot like you
The dangerous type
Shes a lot like you
Come on and hold me tight
Tonight
Shes a lot like you
The dangerous type
Shes a lot like you
Come on and hold me tight
Tonight
Shes a lot like you
The dangerous type, alright
Shes a lot like you
Come on and hold me tight
(tonight) tonight
Shes a lot like you
The dangerous type
Tonight
Shes a lot like you
Come on and hold me tight
Tonight
Shes a lot like you
The dangerous type
Shes a lot like you
Tonight
Shes a lot like you

[...] Read more

song performed by CarsReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Dangerous To Know

some secrets need to be kept
some stories should never be told
some reasons shouldnt be understood
they just might turn your blood cold
who need all the answers
who takes all the chances
who said the truth is gonna save you?
when the truth could be dangerous
like the way i feel
its alright to steal
what i need from you
do what i have to do
say what i have to say
go where i have to go
and thats dangerous, dangerous to know
know
know
know
i was a law unto myself
when you find out on my own(out on my own)
together nothing was sacred
together we were alone(we were alone)
who needs all the questions
who lost their direction
who said a lie's gonna break you
when a lie could be dangerous
like the way i feel
its alright to steal
what i need from you
do what i have to do
say what i have to say
go where i have to go
and thats dangerous, dangerous to know
ignorance is bliss
your safe when you resist
theres no safety in a kiss like this
its dangerous...so kiss..........me
kiss...me....
like the way i feel
its alright to steal
what i need from you
do what i have to do
say what i have to say
go where i have to go
and thats dangerous, dangerous
like the way i feel
its alright to steal
what i need from you
do what i have to do
say what i have to say

[...] Read more

song performed by Hilary DuffReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Tom Zart's 52 Best Of The Rest America At War Poems

SONS AND DAUGHTERS OF WORLD WAR III

The White House
Washington
Tom Zart's Poems


March 16,2007
Ms. Lillian Cauldwell
President and Chief Executive Officer
Passionate Internet Voices Radio
Ann Arbor Michigan

Dear Lillian:
Number 41 passed on the CDs from Tom Zart. Thank you for thinking of me. I am thankful for your efforts to honor our brave military personnel and their families. America owes these courageous men and women a debt of gratitude, and I am honored to be the commander in chief of the greatest force for freedom in the history of the world.
Best Wishes.

Sincerely,

George W. Bush


SONS AND DAUGHTERS OF WORLD WAR III


Our sons and daughters serve in harm's way
To defend our way of life.
Some are students, some grandparents
Many a husband or wife.

They face great odds without complaint
Gambling life and limb for little pay.
So far away from all they love
Fight our soldiers for whom we pray.

The plotters and planners of America's doom
Pledge to murder and maim all they can.
From early childhood they are taught
To kill is to become a man.

They exploit their young as weapons of choice
Teaching in heaven, virgins will await.
Destroying lives along with their own
To learn of their falsehoods too late.

The fearful cry we must submit
And find a way to soothe them.
Where defenders worry if we stand down
The future for America is grim.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Regiment of Princes

Musynge upon the restlees bysynesse
Which that this troubly world hath ay on honde,
That othir thyng than fruyt of bittirnesse
Ne yildith naght, as I can undirstonde,
At Chestres In, right faste by the Stronde,
As I lay in my bed upon a nyght,
Thoght me byrefte of sleep the force and might. 1

And many a day and nyght that wikkid hyne
Hadde beforn vexed my poore goost
So grevously that of angwissh and pyne
No rycher man was nowhere in no coost.
This dar I seyn, may no wight make his boost
That he with thoght was bet than I aqweynted,
For to the deeth he wel ny hath me feynted.

Bysyly in my mynde I gan revolve
The welthe unseur of every creature,
How lightly that Fortune it can dissolve
Whan that hir list that it no lenger dure;
And of the brotilnesse of hir nature
My tremblynge herte so greet gastnesse hadde
That my spirites were of my lyf sadde.

Me fil to mynde how that nat longe agoo
Fortunes strook doun thraste estat rial
Into mescheef, and I took heede also
Of many anothir lord that hadde a fal.
In mene estat eek sikirnesse at al
Ne saw I noon, but I sy atte laste
Wher seuretee for to abyde hir caste.

In poore estat shee pighte hir pavyloun
To kevere hir fro the storm of descendynge 2
For shee kneew no lower descencion
Sauf oonly deeth, fro which no wight lyvynge
Deffende him may; and thus in my musynge
I destitut was of joie and good hope,
And to myn ese nothyng cowde I grope.

For right as blyve ran it in my thoght,
Thogh poore I be, yit sumwhat leese I may.
Than deemed I that seurtee wolde noght
With me abyde; it is nat to hir pay
Ther to sojourne as shee descende may.
And thus unsikir of my smal lyflode,
Thoght leide on me ful many an hevy lode.

I thoghte eek, if I into povert creepe,
Than am I entred into sikirnesse;

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

VI. Giuseppe Caponsacchi

Answer you, Sirs? Do I understand aright?
Have patience! In this sudden smoke from hell,—
So things disguise themselves,—I cannot see
My own hand held thus broad before my face
And know it again. Answer you? Then that means
Tell over twice what I, the first time, told
Six months ago: 't was here, I do believe,
Fronting you same three in this very room,
I stood and told you: yet now no one laughs,
Who then … nay, dear my lords, but laugh you did,
As good as laugh, what in a judge we style
Laughter—no levity, nothing indecorous, lords!
Only,—I think I apprehend the mood:
There was the blameless shrug, permissible smirk,
The pen's pretence at play with the pursed mouth,
The titter stifled in the hollow palm
Which rubbed the eyebrow and caressed the nose,
When I first told my tale: they meant, you know,
"The sly one, all this we are bound believe!
"Well, he can say no other than what he says.
"We have been young, too,—come, there's greater guilt!
"Let him but decently disembroil himself,
"Scramble from out the scrape nor move the mud,—
"We solid ones may risk a finger-stretch!
And now you sit as grave, stare as aghast
As if I were a phantom: now 't is—"Friend,
"Collect yourself!"—no laughing matter more—
"Counsel the Court in this extremity,
"Tell us again!"—tell that, for telling which,
I got the jocular piece of punishment,
Was sent to lounge a little in the place
Whence now of a sudden here you summon me
To take the intelligence from just—your lips!
You, Judge Tommati, who then tittered most,—
That she I helped eight months since to escape
Her husband, was retaken by the same,
Three days ago, if I have seized your sense,—
(I being disallowed to interfere,
Meddle or make in a matter none of mine,
For you and law were guardians quite enough
O' the innocent, without a pert priest's help)—
And that he has butchered her accordingly,
As she foretold and as myself believed,—
And, so foretelling and believing so,
We were punished, both of us, the merry way:
Therefore, tell once again the tale! For what?
Pompilia is only dying while I speak!
Why does the mirth hang fire and miss the smile?
My masters, there's an old book, you should con
For strange adventures, applicable yet,

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Waiting For The Next Explosion

By: jimmy buffett
Missing link crouched upon a promontory rock
Trying to figure out his biological clock
No one around to announce his arrival
So hes got to get to work on his sense of survival
Oh, oh its a dangerous world
Oh but in china they got smart real fast
Thats where they invented the manmade blast
They lost a few fingers and some bamboo shacks
But they gave birth to a tribe of pyromaniancs
Oh, oh its a dangerous world (dangerous world dangerous world)
Fire in the sky, lava in the ocean
Sitting around waiting for the next explosion
Back in the 50s they thought it made good sense
To teach all the school children bout civil defense
Dont be scared (dont be scared)
Do not cry (please dont cry)
Just dive under your desk and kiss your ass goodbye
Oh, oh such a dangerous world (dangerous world dangerous world)
It was a hell of a hustle
Paranoia promotion
Everybody duck and cover just waitin for the next explosion
Wherere you gonna be when it hits the fan
Got a plan
Whatcha gonna do if it lands on you
Wheres your point of view
Down at the beach club theres a sales convention
Night sky is the focus of that crowds attention
Its no cosmic collision just a fireworks show
But they feel it in their hearts when those concussion bombs blow
Oh, oh such a dangerous world (dangerous world dangerous world)
Gunpowders louder than newtons law of motion
Everybodys waiting for the next explosion
Fire on the sky falling in the ocean
Sitting around waiting for the next explosion
(sitting around waiting for the next explosion)

song performed by Jimmy BuffettReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches