Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Submit quote

Talent wednesday

MPHATSO ZA MZIMU WOYERA

Wolemba: Innocent Masina Nkhonyo 30th July,2008

SENDERANI chifupi makosana ndi madona inu
Ndikupakulireni wa mzimu woyera mtakura
Ndiye atilengera maphata a wotenderedwa bwino maluso
kasupe wa za awoo zachikhakhali ntchedzero
mmisiri wa tsimba la wothyakuka bwino malangizo
Ngati wopota kabula
Wobwitimizidwa ndi Deneka wa khekhekhe
Ndiye atimangira mauvuni wowotchera zikondamoyo za matamando
Atilukira mathungwa mzimu woyera
Wotchezera chidulocha athu mayamiko kwa Mphambe Mulungu wa Mbona
Kudzera mu wombwandira chidwiwo athu maluso

Muyitaneni Phwendule
Thobwa la ulaliki adzatsope nawo mbamba
Ndinena wothethetsedwa mokankha mwazi uthenga
Ndi awo woyera kuda nakufuna a Juliano Kanyongolo
Poti nawo mchikhatho anawafumbatitsa yozunazunatu mphatso
Si inanso koma ija yofwanthamula loyera lemba

wisuwisu nkhope inali ndwii Nasuwandeyu
waphethira atasusa lake philikaniro
Mu msuzi wa mingoli ya magitala
Ndinena msambo zokwidzingwidwa ndi wathuyo mngelezi Paul Naluso
ummhu wa luso ati nanga wake mfunda

Athawatu kwa a Nebaku anawa
Zitawapeza zonyamula moyo ng’oma
Za ija yotsitsimutsa kwaya ndinena ya Chanco Catholic mboba inu
Poti nawonso ali nalo luso
Mbamba ya mzimu woyera mphatso anambwandira nawo
Jealous down nkhululu sasiya msuzi mtakuwuzani
Tilinayo ya maluso mitunga
Adatiwedzera mzimu woyera
Awo zachita tewa zifuwa ndi ija ya ndimanga khwekhwe nkhawa
Alikitimulireni uja wothambitsa msunamo gule
Poti yanu ija yotakasa chiuno mphatso
Adakuninkhanitu Yahweh, kuti osasanthidwa ndi nkhawa azanu
inu muwathuzitse chawo chimkankha mwazi

Awatu asiya zili gadaa m’mbale nthumbwana
Anyezi akuchita fulukutufulukutu mumsuzi wonyenzimira ngati kalilore
Nawo ati kudzafwanthamula sitepe
Litawambwandira chidwi la Yamikani liwu uko ku YCS
paja nayenso ali nalo lake luso
lofulula chitukwi cha mayimbidwe

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Innocent World

I used to live in an innocent world
I had a car and a pretty blond girlfriend
We was too young to know what we were doing
And anyway I was just fooling around
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
With a cute little monkey on my back
And a total disregard for the facts
Id run away and never get back
From my innocent world
There aint no reason to tell no lie
When youre young and youve got a lot of pie
Now I slink around like a killer
The things they say are just a lot of filler
In my mind, in my mind
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
Running, laughing in the sun
And always having lots of fun
Smoking dope and just being young
In my innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
With a cute little monkey on my back
And a total disregard for the facts
Id run away and never get back
From my innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world
Innocent innocent innocent world

song performed by Iggy PopReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

We Can Create A Modern International Community

And I wonder when Congress will allow public nationwide schools...
in the United States to set aside time for children again to pray?
To pray for, or quietly reflect on behalf of, their once great Nation!

To pray for their nation during this proclaimed danger time...
of struggle against the forces of evil dark international terrorism!
But in the White House lurks a dark soul of 100% fetus murder!

Barack against murder international terrorism with Pro-Abortion Record!
Like Pharaoh in the time of the birth of Moses, like King Harold at the birth of Jesus, killing innocent children based on state law is ok in America today!

Why? How can this be? On 9th of March 2008 Barack proclaimed “We were once were, we are no longer a Christian nation, at least not just....”
No Ten Commandments, No God’s law displayed in government buildings!

15th April 2009 Barack proclaimed “We can create a modern international community that is respectful that is secure that is prosperous....
(in an aside to himself) and like Baal Worshippers we will support propagate

State Policies funding killing innocent children against the will of the majority of Americans and I Barack will use tax payer dollars to kill innocent unborn! We will fill White House high office with Pro Abortion all! Yes We Can!

Darth Vader will create a universal New World Order!

And in the on going baby killing sweepstakes infant killer Obama selects: -

Pro-Abortion Sen. Joe Biden as Obama’s vice-presidential running mate. Pro-Abortion Rep. Rahm Emanuel as Obama’s White House Chief of Staff.
Pro-Abortion former Sen. Tom Daschle as Obama’s Health and Human Services Secretary.

Former NARAL legal director Dawn Johnsen to serve as a member of Obama’s Department of Justice Review Team. Next appointed Assistant Attorney General for the Office of the Legal Counsel.

Betta check Obama’s rap sheet Pro-Abortion Record, for the rest of his all star elite baby killing machine selections.

'President Barack Obama's Pro-Abortion Record: A Pro-Life Compilation

Washington, DC (LifeNews.com) - The following is a compilation of bill signings, speeches, appointments and other actions that President Barack Obama has engaged in that have promoted abortion before and during his presidency. While Obama has promised to reduce abortions and some of his supporters believe that will happen, this long list proves his only agenda is promoting more abortions.

During the presidential election, Obama selected pro-abortion Sen. Joe Biden as his vice-presidential running mate.

Post-Election / Pre-Inauguration
November 5,2008 - Obama selects pro-abortion Rep. Rahm Emanuel as his White House Chief of Staff. Emanuel has a 0% pro-life voting record according to National Right to Life.

November 19,2008 - Obama picks pro-abortion former Sen. Tom Daschle as his Health and Human Services Secretary. Daschle has a long pro-abortion voting record according to National Right to Life.

November 20,2008 - Obama chooses former NARAL legal director Dawn Johnsen to serve as a member of his Department of Justice Review Team. Later, he finalizes her appointment as the Assistant Attorney General for the Office of the Legal Counsel in the Obama administration.

November 24,2008 - Obama appoints Ellen Moran, the former director of the pro-abortion group Emily's List as his White House communications director. Emily's List only supports candidates who favored taxpayer funded abortions and opposed a partial-birth abortion ban.

November 24,2008 - Obama puts former Emily's List board member Melody Barnes in place as his director of the Domestic Policy Council.

November 30,2008 - Obama named pro-abortion Sen. Hillary Clinton as the Secretary of State. Clinton has an unblemished pro-abortion voting record and has supported making unlimited abortions an international right.

December 10,2008 - Obama selects pro-abortion former Clinton administration official Jeanne Lambrew to become the deputy director of the White House Office of Health Reform. Planned Parenthood is 'excited' about the selection.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Adrienne Vittadini

air bag blanco negro y
air bag bmw z3
air bag bmw2c defective
air bag bodydropp
air bag bothers
air bag box hoist
air bag box hoist for truck
air bag bracing
air bag brackets 64 chevy
air bag brackets 72 chevy truck
air bag brackets bridge kits
air bag brackets in nc
air bag cadillac suspension
air bag camaro suspension
air bag cannister
air bag caprice suspension
air bag car code lincoln town
air bag caravan dodge grand recall
air bag carry nike tour
air bag censors
air bag chemical burn
air bag cherokee cover jeep
air bag cherokee jeep light
air bag chevy impala suspension
air bag chevy suspension truck
air bag chopper
air bag chrysler 2005
air bag chrysler lebaron
air bag chrysler lebaron 1989
air bag civic honda suspension
air bag civic suspension
air bag code b0026
air bag code ford list taurus
air bag codes 1999 poniac montana
air bag codes jaquar
air bag codes mazda miaita
air bag codes windstar
air bag codes windstar 2001
air bag connector position assurance
air bag connectors
air bag continental fs100-10
air bag contitech
air bag control module chrysler
air bag control module lebaron
air bag control module reset tools
air bag conveyor
air bag cop killer
air bag corvette driver repair
air bag cover 1999 honda prelude
air bag crash data reset

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Black Day In July

Black day in july
Motor city madness has touched the countryside
And through the smoke and cinders
You can hear it far and wide
The doors are quickly bolted
And the children locked inside
Black day in july
Black day in july
And the soul of motor city is bared across the land
As the book of law and order is taken in the hands
Of the sons of the fathers who were carried to this land
Black day in july
Black day in july
In the streets of motor city is a deadly silent sound
And the body of a dead youth lies stretched upon the ground
Upon the filthy pavement
No reason can be found
Black day in july
Black day in july
Motor city madness has touched the countryside
And the people rise in anger
And the streets begin to fill
And theres gunfire from the rooftops
And the blood begins to spill
Black day in july
In the mansion of the governor
Theres nothing that is known for sure
The telephone is ringing
And the pendulum is swinging
And they wonder how it happened
And they really know the reason
And it wasnt just the temperature
And it wasnt just the season
Black day in july
Black day in july
Motor citys burning and the flames are running wild
They reflect upon the waters of the river and the lake
And everyone is listening
And everyones awake
Black day in july
Black day in july
The printing press is turning
And the news is quickly flashed
And you read your morning paper
And you sip your cup of tea
And you wonder just in passing
Is it him or is it me
Black day in july
In the office of the president
The deed is done the troops are sent

[...] Read more

song performed by Gordon LightfootReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The greatest sin

Having supremely spell binding eyes was simply not a sin at all; but
pretending that you were gruesomely blind; unable to see a step
further even after possessing them right since innocent childhood;
was the greatest sin,

Having robust complexioned feet was simply not a sin at all; but
pretending that you couldn't walk even an inch forward; had not the
slightest of capacity to run even after possessing them right since
innocent childhood; was the greatest sin,

Having tenaciously knotted fingers projecting from the palm was
simply not a sin at all; but pretending that you had grave difficulty
in hoisting objects; didn't posses the most minuscule of power to
defend yourself even after possessing them right since innocent
childhood; was the greatest sin,

Having dangling earlobes delectably cascading from the periphery of
your rubicund cheek was simply not a sin at all; but pretending that
you couldn't bear the tiniest of sound; floundered miserably to
decipher the intricacy of voice even after possessing them right
since innocent childhood; was the greatest sin,

Having a perfectly throbbing heart palpitating in marvellous
synchrony inside your chest was simply not a sin at all; but
pretending that you just didn't have the power to love; the virtue to
embrace other humans of your kind even after possessing it right
since innocent childhood; was the greatest sin,

Having dual pairs of luscious lips was simply not a sin at all; but
pretending that you couldn't speak a single word; abysmally stuttered
to convey the most infinitesimal of message to your compatriots even
after possessing them right since innocent childhood; was the
greatest sin,

Having ravishing clusters of hair on your scalp was simply not a sin
at all; but pretending that God had kept you disdainfully bald; that
your head shivered uncontrollably in cold even after possessing them
right since innocent childhood; was the greatest sin,

Having boundless lines on your glowing palm was simply not a sin at
all; but pretending that your entire life was ruined; your progress
had come to an abrupt standstill even after possessing them right
since innocent childhood; was the greatest sin,

Having pompously bulging muscle in your arms was simply not a sin at
all; but pretending that you were as feeble as a mosquito; couldn't
lift your very own body even after having them right since innocent
childhood; was the greatest sin,

Having thousands of voluptuously tantalizing eyelashes extruding from

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Soccer Rollback

soccer referee shirts and canada
soccer referee score pad
soccer referee shirts
soccer referee scorekeeping software pda
soccer referee score cards
soccer referee scorecard
soccer referee shane butler
soccer referee shirts and oklahoma
soccer referee score sheet
soccer referee schedules
soccer referee schedule template
soccer referee scorekeeping
soccer referee score keeping software pd
soccer referee scorekeeping software
soccer referee shirt
soccer referee school in calvert county
soccer referee score sheet printable
soccer referee school
soccer referee score pda
soccer referee scholarships in tx
soccer referee shirts ussf
soccer referee shoes wide
soccer referee shorts
soccer referee signals
soccer referee socks
soccer referee shirts and ottawa
soccer referee signal
soccer referee sterling va
soccer referee signals for indirect kick
soccer referee starter kit
soccer referee sites murray
soccer referee starter kits
soccer referee stop watch
soccer referee socks in nashville tn
soccer referee starter kit 38
soccer referee stuff
soccer referee store
soccer referee stores europe
soccer referee shoes
soccer referee software
soccer referee uniform new
soccer referee supplies and ohio
soccer referee supplies and washington
soccer referee training in danvers ma
soccer referee uniform
soccer referee template
soccer referee turf shoes
soccer referee supplies
soccer referee test
soccer referee training san diego ca

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Quotations

I am not my skin nor what i wear
what i hear don't put me to fear

11th January 2008


heaven belongs to the righteous in heart
not a religious group one belongs to

23rd September 2005


The truth must bare a proof
Or else we have nothing to prove as the truth

20th march 2011

A powerful man
Is the one who can come out of his worries
Providing solutions to his problems
Thus overcoming evil

11th January 2006

Why I love fighting against
Oppression and affliction
Because it evil and I don't won't to be ruled
by the devil
Let the truth take control

25th august 2007


The law is not just a law to be enforced on people
But it should make since to the ordinary man
And he will be willing to follow

23rd august 2007

Man cannot live without rules and principles
Or else he will go astray

7th may 2007

The way to heaven is righteousness
Not according to ones religious believes

23rd September 2005

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Veterinary Camps

vocal music camps michigan
vocal performance camps missouri
vocal quartet camp august 2007 ohio
vocational assessment at hendon camp
vocational rehab camps michigan
vogel singer soccer camp brochure
vogel singer soccer camps
vogel singing hills baptist camp
vogel singing hills baptist camp book
vogelkop bower
vogelkop bower courtship
vogelsang camp germany
vogelsang high sierra camp
vogelsinger camp
vogelsinger camp 2007
vogelsinger camps
vogelsinger soccer camp
vogelsinger soccer camp brochure
vogelsinger soccer camp hubert
vogelsinger soccer camps
vogelsinger soccer camps in mass
vogelsinger soccer camps ma
vohann chalet
vohann chalet bath accessories
voice camp
voice camp boulder colorado
voice camp summer boulder colorado
voice over boot camp susan berkley
voice teen camp summer boulder colorado
voigtsberger death camps
voigtsberger internment camps
volary concentration camp
volary czechoslovakia concentration camp
volcano chalets
volcano national park military camp
vole de camp
voleeyball camps for cheap in ohio
volentine camp
voleyball camp
voleyball camp europe
voleyball camps
voleyball camps vancouver
volgelsang high sierra camp
volinteering camp host yellowstone n p
volk feild camp douglas
volk field camp douglas
volk field camp douglas wi
volleball camps
volleball camps montana
volletball camps chicago area

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Ewe Ndiya thetha! ngvumele...

U za kuyi qhuba leyo moto because you think you own the road, rape that kid ngoba aka gqokanga.
Ey vuma ndi thethe

you in jail because you didnt listen to your parents bayakutshela uyabatshela u phendule izinto ezi phambeneyo
ubheme intsango u thengise iziyobisi uyeba uyabulala ewe ndi vumela ndi thethe

usufika emzini womuntu you fighting for the house you didnt work for sell it as if you bought it where do you expect the kids to live?
Asiyeke leyo vuma ndithethe

you swear one another and fight and then you expect the child to be sweet, romance each other infront of the kids now abana mbeko they are romancing each other in the street

vuma ndiyathetha you do your nasty things and expect the rest of them to follow in your foot steps after your death
ubhemeni? Im not into it!

I am into poetry and THE LEGEND is inspired

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Innocent

Oh, johnny wishes he was famous
Spends his time alone in the basement
With lennon and cobain and
A guitar and a stereo
And while he wishes he could escape this
But it all seems so contagious
Not to be yourself and faceless
And a song that has no soul
I remember feeling low
I remember losing hope
And I remember all the feelings and the day they stopped
We are, we are all innocent
We are all innocent
We are, we are...
We are, we are all innocent
We are all innocent
We are, we are...
Oh, I dreamed of losing faith and what she knows
And some music hits on the foreclose
Thinks of surgery and a new nose
And the galleries of war
And while she wishes she was a dancer
And that shed never heard of cancer
She wishes God would give her some answers
And make her feel beautiful
I remember feeling low
I remember losing hope
I remember all the feelings and the day they stopped
We are, we are all innocent
We are all innocent
We are, we are...
We are, we are all innocent
We are all innocent
We are, we are...
One day, youll have to let it go
Youll have to let it go
No...
One day, youll stand up on your own
Youll stand up on your own
Remember losing hope
Remember feeling low
Remember all the feelings and the day they stopped
We are, we are all innocent
We are all innocent
We are, we are...
We are, we are all innocent
We are all innocent
We are, we are...
We are (one day), we are all innocent
We are all innocent (youll have to let it go)

[...] Read more

song performed by Our Lady PeaceReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Twin State

university of chicago summer basketball
university of chicago summer camp
university of cincinati baseball camp
university of cincinnati basketball camp
university of cincinnati football camp
university of cincinnati lacrosse camp
university of cincinnati soccer camp
university of cincinnati youth basketbal
university of cinncinati football camp
university of colorado basketball camp
university of colorado basketball camps
university of colorado cross country cam
university of colorado football camp
university of colorado soccer camp
university of colorado soccer camps
university of colorado sports camps
university of colorado summer camp
university of colorado summer camps
university of colorado team lacrosse cam
university of connecticut basketball cam
university of connecticut football camp
university of connecticut girls volleyba
university of connecticut soccer camp
university of connecticut volleyball sum
university of ct summer volleyball camp
university of dallas cross country camps
university of dayton and goalkeeper camp
university of dayton baseball camp
university of dayton basketball camp
university of dayton camps
university of dayton ohio atheletic camp
university of dayton socccer camp
university of dayton soccer camp
university of dayton summer soccer camp
university of dayton volleyball camp
university of delaware 4h camp
university of delaware 4h camp applicati
university of delaware baseball camp
university of delaware camps
university of delaware field hockey camp
university of delaware football camps
university of delaware girls lacrosse ca
university of delaware lacrosse camp
university of delaware soccer camp
university of delaware tiina martin camp
university of delaware volleyball camp
university of delaware youth camps
university of delware soccer camp
university of denver and lacrosse camp
university of denver swimming summer cam

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Using Boot Camp

twink boot camp
twink camp
twink summer camps
twinks at camp pics
twinks camp
twinlakes camp florence ms
twinlow camp
twinlow camp idaho
twinlow umc summer camp
twinrocks friends boys camp
twinrocks friends camp
twinrocks friends twin camp
twins in concentration camps
twins spring training camp
twinsburg day camp
twinsburg day summer camp
twirl camp
twirling camps
twirling camps and texas
twisp horse camp
twisted wakeboard camp
twister baseball camp in torrington ct
twisters gymnastics camp in lakewood
twitchings holiday camp
twlight camp atlanta
two brothers lacrosse camp
two burner camp stove
two burner camp stoves
two can camp orlando fl
two cousins and camp hill pa
two cousins pizza camp hill
two cousins pizza camp hill pa
two day camp del valle
two day camp lake del valle
two day camp livermore
two dog lodge chalets vt
two door camp tent
two from tarzana escaped nazi camps
two girls in a camp
two harbors camp
two harbors camp ground
two lakes chalets
two lakes retreat chalets
two mountains camp nh
two person folding camp chairs
two rivers camp ground minnesota
two rivers camp tennesse
two rivers soccer camp
two rivers soccer camp tahoe
two room suite camp verde az

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Trash Bag

1 bag cement mold
10 inch leather titleist golf bag
2006 kia rio side air bags
1900 s tapestry bag
1,000 face value silver bag buyers
100ft x 200ft plastic bag
16 flow-through infuser bags order e-mail
2001 accura air bags
1966 chevy pickup air bags
1st responder bag subdued
40 catchers equipment bag
10 dolars chanell bags for sale
$20,000 beanie bag
2 004 ben hogan golf bag
100 cotton childrens sleeping bags
2 mil designer bags
12 ounce bean bag
20 pound bag rabbit food
35 bag dirt james teen wendy
10 inch screen laptop bags
20 gallon garbage bags
30 gallon trash bags odor
17 leather laptop bag clearance
42 rolling duffle bag
2 section 17 roller cooler bag
40 long sportsequipment bag
2005 ford taurus air bag
06 toyota corolla air bag
3 x 8 cello bags
1 ball roller bowling bags
10020 garbage bags
250 liter bag
21 sensational patchwork bags
4 wheeler cargo bags
3 shelf laundry bag cart
2002 altima air bags
2003 crown victoria air bag recall
2 pc motorcycle tour bag
2 x3 zip lock bags
360121 bat bag
$1 tea bag holder
400 gauge thick poly bags
2005 jackie o gucci hand bag
1 bag cement mixers
1920s clutch bag
1.5 oz bag reg chips
1 bag popcorn serving size
2000 saturn sl air bag light
11 gallon garbage bags
306 leather tour sissy bag

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Fitration Bags

2.5 gallon shopvac bags
1995 ktm 400 rxc hard bags
2006 black leather prada bags list
24 x 36 shrink bags
18 x 9 padded bag
3m printscape personalized gift bag
20lb bag parrot food
40 inch round duffle bag
2001 explorer air bag light flashes
3rd street sissy bar bag
1997 nissan air bag sensor
12x18 carry bag
1001 grab bag ideas
2000 explorer air bag light flashing
15,000 cfm used bag dustcollector
12 lb turkey recipies in bag
14.1 laptop messenger bags
3306 plan tackle bag
10 pound bag of endives yield
4 mil zip bags
$2 grab bag nsd
1970s bean bag
18th century shooting bags
48 superman bop bag
2006 kawasaki ninja 250r bags
1976 electra glide saddle bags
1940 s english aoutomobiles gas bags
40 lb bag of cement
07 cr-v safety bag plastic pillar
2 gauge ear plug grab bag
1998 saturn sl2 air bag module
40 degree helix sleeping bag
3x4 organza gift bags
3 bags full consignment
2000 mercedes air bag problem
2ply snap handle bag
1987 bmw k75s saddle bags
2003 bozo desktop bop bag
135 approved electronic flight bag
2005 toyota matrix side air bags
2006 bag gucci spring
3 insulated sleeping bags
4in bag ice one
2008 street bob hard bags
45 micron bag
250 ninja nelson-rigg saddle bag
24 wheeled garment bag
1996 lincoln continental air bag suspension
2006 aka boule bag
400d horn bag

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

University Of Central Florida Volleyball

universoty of fl youth summer camp
universtiy of cincinnati basketball camp
universtiy of colorado soccer camps
universtiy of louisville football traini
universtiy of utah summer camps
universtiy of washington basketball summ
universty of florida baseball camps
univerty of florida baseball camps
univesity of georgia basketball camp
univiersity of minnesota speech camp
unix certification training boot camp
unix or linux boot camp
unk basketball camp
unk basketball camps
unk loper youth basketball camps 2008
unk summer wrestling camp
unk wrestleing camp
unk wrestling camp
unk youth basketball camps
unk youth basketball camps 2008
unknown camp sites
unl basketball camp
unl equestrian camp
unl football camp
unl football camp 2007
unl football camps
unl forensics camp
unl forensics summer camp
unl speech camp
unl summer boys basketball camps
unl summer volleyball camps
unl swim camp
unl volleyball camp
unl volleyball camps
unl youth football camps 07
unlicensed day camp
unlimited enthusiasm camp jump and yell
unlv band camp
unlv baseball camp
unlv basketball camp
unlv basketball camps
unlv boys basketball camp
unlv football camp
unlv football camps
unlv girls basketball camp
unlv middle school band camp
unlv national youth camp
unlv soccer camps
unlv summer camps for s
unlv summer football camp 2008

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Weaving (Love Poem)

July was always the month for me. I cling
to July as if there are no doubts about
July. I feel human enough and animal enough
in July. I identify with those harvests flying
just above the rock walls, and then bursting
from themselves into the ground, into each other.

I'm talking about a plain garden with apricots
and lemons, where the cicadas play in the sage but never
show their watery guitars. And what is that harvest
all about? Their music is a harvest, an overflowing
harvest, whether those musicians and their instruments
are visible, or not.

I'm saying I have everything in July. I'm saying
that July is the birth of it. July
the spiders born in the camellias. July
the hummingbird and the olive―
and that's Linda Janakos' hummingbird
asleep in her lap, that's Linda Janakos' olive,
the one with the breast inside of it.
This is what my sister stitched
to the weaving inside her brother's head.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

4th July Blues

I am here alone.
He is in his dark place alone.
Darkness has consumed his life.
I want to pull his body into mine to keep him safe within the light.
I can’t breathe or smile today.
There are no words from him.
Only silences.
I am having 4th July blue day.
My heart is trembling in sorrow.
My soul is screaming words that are no longer hidden away from me.
Tears flow like heaven’s dam has burst free.
Love is strong, but my essence is twisted about dark knots.
Parties are going on today.
Families cooking as their children laugh and run about.
I am here crying with my pain of not having him in my arms.

4th July Blues is coming down hard upon me today.

People are cheering and drinking.
Crowds are flowing about parks with happiness and love.
He is locked in darkness.
I have locked myself away from life and happiness, until he is free.
I love him.
Desire and dreams flow upon the shimmering sky of endless passion.
Tears are always falling like endless of waterfall of hope.
Will he feel my desire and love for him today?
Do I stand to lose him no matter what the future brings upon life?
Heart is beating his haunting name forever.
My soul is listening for his voice to behind me, so when I turn around, I can run into his arms of loves.
Fireworks will soon fill the darken sky about life, but I will be shut away.
There will be no reason to soar or dream, even be happy because my sweet Theo will not be here with me.
How can life be so full of wondrous thing, but full of such darkness that steals people away from your reach?
I am sad and blue upon a day that should be full of happiness and endless dreams coming true.

4th July Blues is tearing my world apart.

Tears flow.
My heart is lost.
Even my soul dares nothing upon each new day that the sun rises without my sweet Theo being within life.
Reasons too dare life is lost and drift farther away from reach,
But
My heart and soul love for Theo is strong and true.
When my knees are becoming weak, it’s his haunting words that pick me and carries me on through-out this day of happiness.
Time will be passing by me and him,
But
I know in the end, my prayers and love is flowing upon wind of life for angels to sing about and God to weep too.
One day, I know I will be able to reach out to him.
One day, he will pick up the pen and paper to write me, if by luck, one day he will reach out to me once again on the phone.
Upon that day,
I will run to him.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Giving Innocence

You created the fences.
And constructed the walls.
You put up all of your defenses,
While in the midst of conflicts...
And initiating those brawls.

In the past when you bullied it seemed much fun.
You undermined many and you saw some run.
You picked your enemies with a consciousness done.
And now you want to sit to complain about it.
As if you were the innocent one in the mix.
As if you were the innocent one in the mix.

In the past when you bullied it seemed much fun.
You undermined many and you saw some run.
You picked your enemies with a consciousness done.
And now you want to sit to complain about it.
As if you were the innocent one in the mix.
As if you were the innocent one in the mix.

You created the fences.
And constructed the walls.
You put up all of your defenses,
While in the midst of conflicts...
And those brawls.

In the past when you bullied it seemed much fun.
You undermined many and you saw some run.
You picked your enemies with a consciousness done.
And now you want to sit to complain about it.
As if you were the innocent one in the mix.
As if you were the innocent one in the mix.
As if you were the innocent one in the mix.
As if you were the innocent one in the mix.

You caused the riffs and conflicts.
Giving innocence.
You caused the riffs and conflicts.
Giving innocence.
You caused the riffs and conflicts.
Giving innocence.
And nothing innocent about it you can convince.

You caused the riffs and conflicts.
Giving innocence.
You caused the riffs and conflicts.
Giving innocence.
You caused the riffs and conflicts.
Giving innocence.
And nothing innocent about it you can convince.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

[9] O, Moon, My Sweet-heart!

O, Moon, My Sweet-heart!
[LOVE POEMS]

POET: MAHENDRA BHATNAGAR

POEMS

1 Passion And Compassion / 1
2 Affection
3 Willing To Live
4 Passion And Compassion / 2
5 Boon
6 Remembrance
7 Pretext
8 To A Distant Person
9 Perception
10 Conclusion
10 You (1)
11 Symbol
12 You (2)
13 In Vain
14 One Night
15 Suddenly
16 Meeting
17 Touch
18 Face To Face
19 Co-Traveller
20 Once And Once only
21 Touchstone
22 In Chorus
23 Good Omens
24 Even Then
25 An Evening At ‘Tighiraa’ (1)
26 An Evening At ‘Tighiraa’ (2)
27 Life Aspirant
28 To The Condemned Woman
29 A Submission
30 At Midday
31 I Accept
32 Who Are You?
33 Solicitation
34 Accept Me
35 Again After Ages …
36 Day-Dreaming
37 Who Are You?
38 You Embellished In Song

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

A Day Like No Other...

It was a cool July and it was dusk.
The gentle winds that blew,
brushed the Autumn of your hair.

And a mist, as like in Autumn, touch
your face, as I stood still.

I could not help but wonder, as in Autumn,
are the bees yet in their hive; snuggled
closely, in their Autumn winter bed.?

An Autumn sun, hid behind the clouds above.
It knew not of this July, only of Autumn, in the air.
It knew of flowers drooping, their brightness,
now fading and curled. It knew of falling leaves,
and colors still so bright. A lone tree against a colored
sky, seemed naked in this July. With all of
this, and some to go, it must be Autumn, for this I know.

What of the woman, with the hair of Autumn?
Her eyes of Autumn color and colored clothes
the same. It can not be July, for
Autumn is abound.

Autumns every where. Circling sparrows in sky
above, swoop down, in hunt, for the final seeds
of Autumn. How could this be July,
or have the sparrows lost their way?

Surely, this is Autumn, for the chill is in they air.
And, isn't that an Autumn grass, below that
old oak tree? As the gentle Autumn winds,
carry silence for the day.

Now the mist of Autumn, are falling drops of rain.
No, not a shower in July, but an Autumn day,
now cast in gloom, against a steel gray sky.

Autumn, shall never be the same, since
that Autumn day in mid July.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches