Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Submit quote

Max Frisch

Technology is a way of organizing the universe so that man doesn't have to experience it.

classic quote by Report problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Give The Po Man A Break

Give po man a break
Give po man a break
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a

[...] Read more

song performed by Fatboy SlimReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Prince Hohenstiel-Schwangau, Saviour of Society

Epigraph

Υδραν φονεύσας, μυρίων τ᾽ ἄλλων πόνων
διῆλθον ἀγέλας . . .
τὸ λοίσθιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον,
. . . δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς.

I slew the Hydra, and from labour pass'd
To labour — tribes of labours! Till, at last,
Attempting one more labour, in a trice,
Alack, with ills I crowned the edifice.

You have seen better days, dear? So have I —
And worse too, for they brought no such bud-mouth
As yours to lisp "You wish you knew me!" Well,
Wise men, 't is said, have sometimes wished the same,
And wished and had their trouble for their pains.
Suppose my Œdipus should lurk at last
Under a pork-pie hat and crinoline,
And, latish, pounce on Sphynx in Leicester Square?
Or likelier, what if Sphynx in wise old age,
Grown sick of snapping foolish people's heads,
And jealous for her riddle's proper rede, —
Jealous that the good trick which served the turn
Have justice rendered it, nor class one day
With friend Home's stilts and tongs and medium-ware,—
What if the once redoubted Sphynx, I say,
(Because night draws on, and the sands increase,
And desert-whispers grow a prophecy)
Tell all to Corinth of her own accord.
Bright Corinth, not dull Thebes, for Lais' sake,
Who finds me hardly grey, and likes my nose,
And thinks a man of sixty at the prime?
Good! It shall be! Revealment of myself!
But listen, for we must co-operate;
I don't drink tea: permit me the cigar!
First, how to make the matter plain, of course —
What was the law by which I lived. Let 's see:
Ay, we must take one instant of my life
Spent sitting by your side in this neat room:
Watch well the way I use it, and don't laugh!
Here's paper on the table, pen and ink:
Give me the soiled bit — not the pretty rose!
See! having sat an hour, I'm rested now,
Therefore want work: and spy no better work
For eye and hand and mind that guides them both,
During this instant, than to draw my pen
From blot One — thus — up, up to blot Two — thus —
Which I at last reach, thus, and here's my line
Five inches long and tolerably straight:

[...] Read more

poem by (1871)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Satan Absolved

(In the antechamber of Heaven. Satan walks alone. Angels in groups conversing.)
Satan. To--day is the Lord's ``day.'' Once more on His good pleasure
I, the Heresiarch, wait and pace these halls at leisure
Among the Orthodox, the unfallen Sons of God.
How sweet in truth Heaven is, its floors of sandal wood,
Its old--world furniture, its linen long in press,
Its incense, mummeries, flowers, its scent of holiness!
Each house has its own smell. The smell of Heaven to me
Intoxicates and haunts,--and hurts. Who would not be
God's liveried servant here, the slave of His behest,
Rather than reign outside? I like good things the best,
Fair things, things innocent; and gladly, if He willed,
Would enter His Saints' kingdom--even as a little child.

[Laughs. I have come to make my peace, to crave a full amaun,
Peace, pardon, reconcilement, truce to our daggers--drawn,
Which have so long distraught the fair wise Universe,
An end to my rebellion and the mortal curse
Of always evil--doing. He will mayhap agree
I was less wholly wrong about Humanity
The day I dared to warn His wisdom of that flaw.
It was at least the truth, the whole truth, I foresaw
When He must needs create that simian ``in His own
Image and likeness.'' Faugh! the unseemly carrion!
I claim a new revision and with proofs in hand,
No Job now in my path to foil me and withstand.
Oh, I will serve Him well!
[Certain Angels approach. But who are these that come
With their grieved faces pale and eyes of martyrdom?
Not our good Sons of God? They stop, gesticulate,
Argue apart, some weep,--weep, here within Heaven's gate!
Sob almost in God's sight! ay, real salt human tears,
Such as no Spirit wept these thrice three thousand years.
The last shed were my own, that night of reprobation
When I unsheathed my sword and headed the lost nation.
Since then not one of them has spoken above his breath
Or whispered in these courts one word of life or death
Displeasing to the Lord. No Seraph of them all,
Save I this day each year, has dared to cross Heaven's hall
And give voice to ill news, an unwelcome truth to Him.
Not Michael's self hath dared, prince of the Seraphim.
Yet all now wail aloud.--What ails ye, brethren? Speak!
Are ye too in rebellion? Angels. Satan, no. But weak
With our long earthly toil, the unthankful care of Man.

Satan. Ye have in truth good cause.

Angels. And we would know God's plan,
His true thought for the world, the wherefore and the why
Of His long patience mocked, His name in jeopardy.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Stream Line Consciousness

Big brother voyeur blimps unidentified spies
uncle sam peeping toms patrolling skies
bird brain police intelligence
remote viewing homeland pest control
pentagon private eye monitoring the public's every move
mass produced micro chips intercepting prayers patrolling citizens from heaven
Bentham's Panopticon NSA
super computer surveillance cameras
world police spying Manhattan streets

'Athens plummets Euro death spiral
suicide rates soar deepening into despair'

haaretz..the post.. the times
blogs tribunes dailies all in a mad gab
headlong headline attention grabbing scramble

'Yugoslavia - Iraq - Egypt - Yemen - Iran - Syria - United States'
bilderberg building blocks New American Century post apocalyptic prophecy

'foreign mercenaries …national guard...DOD
homeland security to amass covert munitions stockpile
Americans on guard anxieties mounting surrounding
the stripping of amendments 1st if you swing to your left
2nd if you stand on the right
whispers of martial law circulate Anarchical reverberations
emanate from internet Alt culture epicenters
bottle necking global tensions'

'common feeling of deepening disappointment...
heightened expectations...
people expecting an explosive situation over the
next few weeks'

...riot police respond 'to preserve public order'
public roads barricaded to 'protect security of citizens'

'blatant act of censorship
western mainstream media staying away
from Myanmar massacres of Mohammedan Angels
further showing strong anti Muslim bias'

'Media blackout Burmese army
seeking coverage under propaganda blankets'

from the middle east throughout the western world
planet consciousness blurring lines between conspiracy/reality
conflicting global network narratives multiply violent scenarios daily
Victims in a world wide scramble
Government Banking Military

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Z. Comments

CRYSTAL GLOW

Madhur Veena Comment: Who is she? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ....You write good!

Margaret Alice Comment: Beautiful, it stikes as heartfelt words and touches the heart, beautiful sentiments, sorry, I repeat myself, but I am delighted. Your poem is like the trinkets I collect to adorn my personal space, pure joy to read, wonderful! Only a beautiful mind can harbour such sentiments, you have a beautiful mind. I am glad you have found someone that inspires you to such heights and that you share it with us, you make the world a mroe wonderful place.

Margaret Alice Comment: Within the context set by the previous poem, “Cosmic Probe”, the description of a lover’s adoration for his beloved becomes a universal ode sung to the abstract values of love, joy and hope personified by light, colours, fragrance and beauty, qualities the poet assigns to his beloved, thus elevating her to the status of an uplifting force because she brings all these qualities to his attention. The poet recognises that these personified values brings him fulfilment and chose the image of a love relationship to illustrate how this comes about; thus a love poem becomes the vehicle to convey spiritual epiphany.


FRAGRANT JASMINE

Margaret Alice Comment: Your words seem to be directed to a divine entity, you seem to be addressing your adoration to a divinity, and it is wonderful to read of such sublime sentiments kindled in a human soul. Mankind is always lifted up by their vision and awareness of divinity, thank you for such pure, clear diction and sharing your awareness of the sublime with us, you have uplifted me so much by this vision you have created!

Margaret Alice Comment: The poet’s words seem to be directed to a divine entity, express adoration to a divinity who is the personification of wonderful qualities which awakens a sense of the sublime in the human soul. An uplifting vision and awareness of uplifting qualities of innocence represented by a beautiful person.


I WENT THERE TO BID HER ADIEU

Kente Lucy Comment: wow great writing, what a way to bid farewell

Margaret Alice Comment: Sensory experience is elevated by its symbolical meaning, your description of the scene shows two souls becoming one and your awareness of the importance of tempory experience as a symbol of the eternal duration of love and companionship - were temporary experience only valid for one moment in time, it would be a sad world, but once it is seen as a symbol of eternal things, it becomes enchanting.


I’M INCOMPLETE WITHOUT YOU

Margaret Alice Comment: You elevate the humnan experience of longing for love to a striving for sublimity in uniting with a beloved person, and this poem is stirring, your style of writing is effective, everything flows together perfectly.

Margaret Alice Comment:

'To a resplendent glow of celestial flow
And two split halves unite never to part.'

Reading your fluent poems is a delight, I have to tear myself away and return to the life of a drudge, but what a treasure trove of jewels you made for the weary soul who needs to contemplate higher ideals from time to time!


IN CELESTIAL WINGS

Margaret Alice Comment: When you describe how you are strengthened by your loved one, it is clear that your inner flame is so strong that you need not fear growing old, your spirit seems to become stronger, you manage to convey this impression by your striking poetry. It is a privilege to read your work.

Obed Dela Cruz Comment: wow.... i remembered will shakespeare.... nice poem!

Margaret Alice Comment: The poet has transcended the barriers of time and space by becoming an image of his beloved and being able to find peace in the joy he confers to his beloved.

'You transcend my limits, transcend my soul, I forget my distress in your thoughts And discover my peace in your joy, For, I’m mere image of you, my beloved.'

Margaret Alice Comment: You are my peace and solace, I know, I am, yours too; A mere flash of your thoughts Enlivens my tired soul And fills me with light, peace and solace, A giant in new world, I become, I rise to divine heights in celestial wings. How I desire to reciprocate To fill you with light and inner strength raise you to divine heights; I must cross over nd hold you in arms, light up your soul, Fill you with strength from my inner core, Wipe away your tears burst out in pure joy How I yearn to instill hope and confidence in you we never part And we shall wait, till time comes right. the flame in my soul always seeks you, you transcend my limits, transcend my soul, I forget my distress in your thoughts And discover my peace in your joy, For, I’m mere image of you, my beloved.


RAGING FIRE

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

I felt the most immortal woman

I felt the most wonderfully ameliorated woman on this fathomless Universe; when you poignantly sketched even the most infinitesimal contour of my sensuously impoverished form,

I felt the most unbelievably liberated woman on this boundless Universe; when you flirtatiously chased me till times beyond infinite infinity; behind those voluptuously rain soaked hills,

I felt the most unassailably virile woman on this indefatigable Universe; when you passionately interlocked every pore of your naked flesh with mine; tantalizingly stroking your masculine fingers through every crevice of my nubile spine,

I felt the most fearlessly intrepid woman on this endless Universe; when you timelessly stared into the whites of my eye; exploring and magically deciphering its never-ending mysteries and astounding depth,

I felt the most eclectically endowed woman on this resplendent Universe; when you whispered a tale of inscrutable desire into my ears; gently nibbling at their lobes as the Sun slowly sunk behind the enchantingly evanescent horizons,

I felt the most impregnably honored woman on this inexhaustible Universe; when you unceasingly called my name infront of the entire planet; without the tiniest of embarrassment or uncanny fear in your profoundly muscled chest,

I felt the most jubilantly fructifying woman on this boundless Universe; when you sowed the seed of your friendship; deep into the most innermost crannies of my crimson blood and veins,

I felt the most inimitably undefeated woman on this triumphant Universe; when you unflinchingly stood by my diminutive side; in my times of inexplicably asphyxiating duress and celestial felicity; alike,

I felt the most pricelessly perennial woman on this ever-pervading Universe; when you compassionately coalesced even the most mercurial line on your palms; with the innumerable permutations and combinations of destiny on my laconic hands,

I felt the most euphorically learned woman on this everlasting Universe; when you unabashedly embossed your signature of humanitarian goodness upon both my breasts; unafraid of even the most diabolical of consequence to unfurl,

I felt the most incredulously serenaded woman on this bountiful Universe; when you timelessly conserved even the most infinitesimal droplet of my sweat; in the center of your reflection even in the most hedonistic of mayhem and maelstroms,

I felt the most victoriously accomplished woman on this limitless Universe; when you blessed me with your unconquerably divinely child; fertilizing me with your undying manhood for times and centuries immemorial,

I felt the most ubiquitously worshipped woman on this unsurpassable Universe; when you discovered the most replenishing sleep of your life on the soles of my Spartan feet; wholesomely oblivious to even the most lucratively magnetizing vagaries of this treacherously robotic planet,

I felt the most astoundingly fragrant woman on this gargantuan Universe; when you tirelessly blended every of your fierily unbridled breath with mine; at the most ethereal insinuation of Sunrise and seductive nightfall,

I felt the most unlimitedly possessed woman on this spell-binding Universe; when you placed me as the most supreme throne in even the most obfuscated of your fantasy; overruling even the most uncontrollably obsessive desire of your body,

I felt the most ecstatically imaginative woman on this panoramic Universe; when you inundated even the most transient portions of my mind; body and soul; with the unconquerably optimistic kisses of tomorrow,

I felt the most opulently inebriated woman on this proliferating Universe; when you unstoppably traced the hapless barrenness of my skin; with your magically velvety tongue,

I felt the most inevitably surrendered woman on this spell-binding Universe; when you impregnably clasped me in your fervent arms; the very first time we proposed each other; to be insuperably bonded for an infinite more lifetimes,

And I felt the most blessedly immortal woman on this miraculous Universe; when you loved me more than you could love any other woman on this interminable earth; granting me not only the status of your beloved wife; but every breath that you undefeatedly inhaled in the tenure of your truncated life…

©®copyright-2005, by nikhil parekh. all rights reserved.

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Return running back

Try as hard as you could. But even if you placed “Destiny” in the most enchantingly celestial of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this boundless Universe; only to the periphery of the rustically bohemian palms,

Try as hard as you could. But even if you placed “Smile” in the most spell bindingly opulent of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this fathomless Universe; only to the peripher of the altruistically compassionate lips,

Try as hard as you could. But even if you placed “Empathy” in the most beautifully unassailable of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this limitless Universe; only to the periphery of the synergistically twinkling eye,

Try as hard as you could. But even if you placed “Hunger” in the most magically untainted of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this colossal Universe; only to the periphery of the tirelessly impoverished stomach,

Try as hard as you could. But even if you placed “Truth” in the most jubilantly mesmerizing of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this gigantic Universe; only to the periphery of the synergistically burgeoning conscience,

Try as hard as you could. But even if you placed “Fantasy” in the most victoriously unfettered of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this interminable Universe; only to the periphery of the uninhibitedly gifted brain,

Try as hard as you could. But even if you placed “Humanity” in the most astoundingly sparkling of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this unceasing Universe; only to the periphery of the symbiotically enchanting veins,

Try as hard as you could. But even if you placed “Strength” in the most fantastically emollient of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this endless Universe; only to the periphery of the blessedly venerated soul,

Try as hard as you could. But even if you placed “Perseverance” in the most fabulously scintillating of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this insuperable Universe; only to the periphery of the righteously perspiring armpits,

Try as hard as you could. But even if you placed “Adventure” in the most enthrallingly undying of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this poignant Universe; only to the periphery of the nimbly dancing feet,

Try as hard as you could. But even if you placed “Optimism” in the most indisputably pristine paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this Herculean Universe; only to the periphery of the fearlessly advancing stride,

Try as hard as you could. But even if you placed “Ecstasy” in the most gloriously bewitching of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this unlimited Universe; only to the periphery of the intricately nubile skin,

Try as hard as you could. But even if you placed “Melody” in the most amazingly glistening of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this unsurpassable Universe; only to the periphery of the wonderfully vivacious throat,

Try as hard as you could. But even if you placed “Artistry” in the most resplendently enigmatic of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this unbridled Universe; only to the periphery of the magnetically embellished fingers,

Try as hard as you could. But even if you placed “Sensitivity” in the most adorably effervescent of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this ebullient Universe; only to the periphery of the bounteously unimpeachable ears,

Try as hard as you could. But even if you placed “Mystery” in the most vibrantly virile of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this unbelievable Universe; only to the periphery of the tranquilly ameliorating shadow,

Try as hard as you could. But even if you placed “Sensuality” in the most iridescently redolent of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this interminable Universe; only to the periphery of the eternally fiery nostrils,

Try as hard as you could. But even if you placed “Humility” in the most ubiquitously proliferating of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this impregnable Universe; only to the periphery of the harmoniously obeisant neck,


And try as hard as you could. But even if you placed “Love” in the most incredulously bedazzling of paradise; it would inevitably and still return running back; from wherever on this magical Universe; only to the periphery of the immortally throbbing heart….

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Origin Of The Universe -ten Questions Answered

1.How did the UNIVERSE originate?

It was from the bang, bang and the bang,
It was through the big bang
And you know it for certain.

Yes, the universe originated through the Big Bang.

2.What was the Big Bang?

An explosion of a particle was it
And the particle was smaller than an atom.
It was first explosion for our cause.

Yes, it was a causeless act of explosion of a small particle that resulted in the evolution of an ever expanding universe. Before the Big Bang the universe was smaller than an atom! There was only a point of time then and not a place! The Big Bang theory is the prevailing cosmological model that describes the early development of the Universe.According to the Big Bang theory, the Universe was once in an extremely hot and dense state which expanded rapidly.

3.What followed the act of expansion of the universe?

Then began the expansion,
An expansion that is still going on
And then and thus began the life of our universe.

The rapid expansion caused the Universe to cool and resulted in its present continuously expanding state. According to the most recent measurements and observations, the Big Bang occurred approximately 13.75 billion years ago, which is thus considered the age of the Universe.

4.What happened in the next stage?

There came the phases of energy
And the wonder of electrons, protons and neutrons.
We learnt about from the sweet mouth of our teacher first.

After its initial expansion from a singularity, the Universe cooled sufficiently to allow energy to be converted into various subatomic particles, including protons, neutrons, and electrons.While protons and neutrons combined to form the first atomic nuclei only a few minutes after the Big Bang, it would take thousands of years for electrons to combine with them and create electrically neutral atoms.The first element produced was hydrogen, along with traces of helium and lithium. Giant clouds of these primordial elements would coalesce through gravity to form stars and galaxies, and the heavier elements would be synthesized either within stars orduring supernovae.

5.What is the scientific theory/relevance of the Big Bang?

Truth is that matters much to us
And the core ideas have to lead us.
Or else we might go back to life darker still.

The Big Bang is a well-tested scientific theory and is widely accepted within the scientific community. It offers a comprehensive explanation for a broad range of observed phenomena. Since its conception, abundant evidence has been uncovered in support of the model. The core ideas of the Big Bang—the expansion, the early hot state, the formation of helium, and the formation of galaxies—are derived from many observations that are independent from any cosmological model; these include the abundance of light elements, the cosmic microwave background, large scale structure, and the Hubble diagram for Type I - a supernovae.

6.What will be the phases of the expansion of the universe?

An ever expanding mystery it is
Closer it was then and now it will be farther and farther.
And once begun it can`t go back ever.

As the distance between galaxy clusters is increasing today, it can be inferred that everything was closer together in the past. This idea has been considered in detail back in time to extreme densities and temperatures, and large particle accelerators have been built to experiment in such conditions, resulting in further development of the model. On the other hand, these accelerators have limited capabilities to probe into such high energy regimes.

7.Does the Big Bang theory explain everything?

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Info Superhighway

Key:-
A - anita
R - ray
A: technology
R: virtual society
Info superhighway interaction
A: into the future, into the furture
Technology
A: see the world progressing all around us, its a virtual society
Info superhighway interaction, computer pal or enemy
So communicate with me
Wont you interact with me?
R: technicians, technique, technology
Its the most important thing in the industry
Its going further nowadays, cause they wanna get paid
Every day new discovery and plans to be made
Now get connected like an electric wire
Look out for the shock, look out for the fire
Just imagine how it would be
Without the thing they call technology.
A: interactive main
Interactive main
Info superhighway
A: see the world progressing all around us, its a virtual society
Info superhighway interaction, computer pal or enemy
So communicate with me
Wont you interact with me?
R: technicians, technique, technology
It runs the world and society
Digital revolution, technical solutions
For some it only brings more and more confusion
Do we still talk about civilization
cause we gotta look out for the computer invasion
Radio, telephone, or tv..
Would it be there without technology?
A: into the future
Into the future
R: energy from the inner mind
Technology
A: so communicate with me
Want you interact with me
A: see the world progressing all around us, its a virtual society
Info superhighway interaction, computer pal or enemy
So communicate with me
Wont you interact with me?
R: info superhighway interaction
A: technology
Technology
Technology

song performed by 2 UnlimitedReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Fyftene Loyes Of Maryage

Somer passed/and wynter well begone
The dayes shorte/the darke nyghtes longe
Haue taken season/and brynghtnes of the sonne
Is lytell sene/and small byrdes songe
Seldon is herde/in feldes or wodes ronge
All strength and ventue/of trees and herbes sote
Dyscendynge be/from croppe in to the rote


And euery creature by course of kynde
For socoure draweth to that countre and place
Where for a tyme/they may purchace and fynde
Conforte and rest/abydynge after grace
That clere Appolo with bryghtnes of his face
Wyll sende/whan lusty ver shall come to towne
And gyue the grounde/of grene a goodly gowne


And Flora goddesse bothe of whyte and grene
Her mantell large/ouer all the erthe shall sprede
Shewynge her selfe/apparayled lyke a quene
As well in feldes/wodes/as in mede
Hauynge so ryche a croune vpon her hede
The whiche of floures/shall be so fayre and bryght
That all the worlde/shall take therof a lyght


So now it is/of late I was desyred
Out of the trenche to drawe a lytell boke
Of .xv. Ioyes/of whiche though I were hyred
I can not tell/and yet I vndertoke
This entrepryse/with a full pyteous loke
Remembrynge well/the case that stode in
Lyuynge in hope/this wynter to begyn


Some Ioyes to fynde that be in maryage
For in my youth/yet neuer acquayntaunce
Had of them but now in myn olde aege
I trust my selfe/to forther and auaunce
If that in me/there lacke no suffysaunce
Whiche may dyspleasyr/clerely set a parte
I wante but all/that longeth to that arte


yet wyll I speke/though I may do no more
Fully purposynge/in all these Ioyes to trete
Accordynge to my purpose made to fore
All be it so/I can not well forgete
The payne/trauayle/besynes and hete

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

XI. Guido

You are the Cardinal Acciaiuoli, and you,
Abate Panciatichi—two good Tuscan names:
Acciaiuoli—ah, your ancestor it was
Built the huge battlemented convent-block
Over the little forky flashing Greve
That takes the quick turn at the foot o' the hill
Just as one first sees Florence: oh those days!
'T is Ema, though, the other rivulet,
The one-arched brown brick bridge yawns over,—yes,
Gallop and go five minutes, and you gain
The Roman Gate from where the Ema's bridged:
Kingfishers fly there: how I see the bend
O'erturreted by Certosa which he built,
That Senescal (we styled him) of your House!
I do adjure you, help me, Sirs! My blood
Comes from as far a source: ought it to end
This way, by leakage through their scaffold-planks
Into Rome's sink where her red refuse runs?
Sirs, I beseech you by blood-sympathy,
If there be any vile experiment
In the air,—if this your visit simply prove,
When all's done, just a well-intentioned trick,
That tries for truth truer than truth itself,
By startling up a man, ere break of day,
To tell him he must die at sunset,—pshaw!
That man's a Franceschini; feel his pulse,
Laugh at your folly, and let's all go sleep!
You have my last word,—innocent am I
As Innocent my Pope and murderer,
Innocent as a babe, as Mary's own,
As Mary's self,—I said, say and repeat,—
And why, then, should I die twelve hours hence? I—
Whom, not twelve hours ago, the gaoler bade
Turn to my straw-truss, settle and sleep sound
That I might wake the sooner, promptlier pay
His due of meat-and-drink-indulgence, cross
His palm with fee of the good-hand, beside,
As gallants use who go at large again!
For why? All honest Rome approved my part;
Whoever owned wife, sister, daughter,—nay,
Mistress,—had any shadow of any right
That looks like right, and, all the more resolved,
Held it with tooth and nail,—these manly men
Approved! I being for Rome, Rome was for me.
Then, there's the point reserved, the subterfuge
My lawyers held by, kept for last resource,
Firm should all else,—the impossible fancy!—fail,
And sneaking burgess-spirit win the day.
The knaves! One plea at least would hold,—they laughed,—
One grappling-iron scratch the bottom-rock

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Mother's Lesson

Come hither an' sit on my knee, Willie,
Come hither an' sit on my knee,
An' list while I tell how your brave brither fell,
Fechtin' for you an' for me:
Fechtin' for you an' for me, Willie,
Wi' his guid sword in his han'.
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man!


Ye min' o' your ain brither dear, Willie,
Ye min' o' your ain brither dear,
How he pettled ye aye wi' his pliskies an' play,
An' was aye sae cantie o' cheer:
Aye sae cantie o' cheer, Willie,
As he steppit sae tall an' sae gran',
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man.


D'ye min' when the bull had ye doun, Willie,
D'ye min' when the bull had ye doun?
D'ye min' wha grippit ye fra the big bull,
D'ye min' o' his muckle red woun'?
D'ye min' o' his muckle red woun', Willie,
D'ye min' how the bluid doun ran?
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man.


D'ye min' when we a' wanted bread, Willie,
the year when we a' wanted bread?
How he smiled when he saw the het parritch an' a',
An' gaed cauld an' toom to his bed:
Gaed awa' toom to his bed, Willie,
For the love o' wee Willie an' Nan?
Hech, but ye'll be a brave man, Willie,
Hech, but ye'll be a brave man!


Next simmer was bright but an' ben, Willie,
Next simmer was bright but an' ben,
When there cam a gran' cry like a win' strang an' high
By loch, an' mountain, an' glen:
By loch, an' mountain, an' glen, Willie,
The cry o' a far forrin lan',
An' up loupit ilka brave man, Willie,
Up loupit ilka brave man.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Confessio Amantis. Explicit Liber Quintus

Incipit Liber Sextus

Est gula, que nostrum maculavit prima parentem
Ex vetito pomo, quo dolet omnis homo
Hec agit, ut corpus anime contraria spirat,
Quo caro fit crassa, spiritus atque macer.
Intus et exterius si que virtutis habentur,
Potibus ebrietas conviciata ruit.
Mersa sopore labis, que Bachus inebriat hospes,
Indignata Venus oscula raro premit.

---------------------------------- -------------------------------------------------

The grete Senne original,
Which every man in general
Upon his berthe hath envenymed,
In Paradis it was mystymed:
Whan Adam of thilke Appel bot,
His swete morscel was to hot,
Which dedly made the mankinde.
And in the bokes as I finde,
This vice, which so out of rule
Hath sette ous alle, is cleped Gule;
Of which the branches ben so grete,
That of hem alle I wol noght trete,
Bot only as touchende of tuo
I thenke speke and of no mo;
Wherof the ferste is Dronkeschipe,
Which berth the cuppe felaschipe.
Ful many a wonder doth this vice,
He can make of a wisman nyce,
And of a fool, that him schal seme
That he can al the lawe deme,
And yiven every juggement
Which longeth to the firmament
Bothe of the sterre and of the mone;
And thus he makth a gret clerk sone
Of him that is a lewed man.
Ther is nothing which he ne can,
Whil he hath Dronkeschipe on honde,
He knowth the See, he knowth the stronde,
He is a noble man of armes,
And yit no strengthe is in his armes:
Ther he was strong ynouh tofore,
With Dronkeschipe it is forlore,
And al is changed his astat,
And wext anon so fieble and mat,
That he mai nouther go ne come,
Bot al togedre him is benome
The pouer bothe of hond and fot,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Regiment of Princes

Musynge upon the restlees bysynesse
Which that this troubly world hath ay on honde,
That othir thyng than fruyt of bittirnesse
Ne yildith naght, as I can undirstonde,
At Chestres In, right faste by the Stronde,
As I lay in my bed upon a nyght,
Thoght me byrefte of sleep the force and might. 1

And many a day and nyght that wikkid hyne
Hadde beforn vexed my poore goost
So grevously that of angwissh and pyne
No rycher man was nowhere in no coost.
This dar I seyn, may no wight make his boost
That he with thoght was bet than I aqweynted,
For to the deeth he wel ny hath me feynted.

Bysyly in my mynde I gan revolve
The welthe unseur of every creature,
How lightly that Fortune it can dissolve
Whan that hir list that it no lenger dure;
And of the brotilnesse of hir nature
My tremblynge herte so greet gastnesse hadde
That my spirites were of my lyf sadde.

Me fil to mynde how that nat longe agoo
Fortunes strook doun thraste estat rial
Into mescheef, and I took heede also
Of many anothir lord that hadde a fal.
In mene estat eek sikirnesse at al
Ne saw I noon, but I sy atte laste
Wher seuretee for to abyde hir caste.

In poore estat shee pighte hir pavyloun
To kevere hir fro the storm of descendynge 2
For shee kneew no lower descencion
Sauf oonly deeth, fro which no wight lyvynge
Deffende him may; and thus in my musynge
I destitut was of joie and good hope,
And to myn ese nothyng cowde I grope.

For right as blyve ran it in my thoght,
Thogh poore I be, yit sumwhat leese I may.
Than deemed I that seurtee wolde noght
With me abyde; it is nat to hir pay
Ther to sojourne as shee descende may.
And thus unsikir of my smal lyflode,
Thoght leide on me ful many an hevy lode.

I thoghte eek, if I into povert creepe,
Than am I entred into sikirnesse;

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Quintet of Revelations

Part 1: The Mystic Man

In the beginning
The world was a dark colorless wasteland
Lightning littered the sky in dark clouds
A mystical being creates life surrounded by shroud

The Mystic Man makes light
The Mystic Man makes night
The Mystic Man makes wrong
The Mystic Man makes right
The world is now surrounded by light and night

Lightning strikes fertile soil creating plants
Green is the first color created by the Mystic Man
Drawing a bone from his ribs he makes man
The world is growing surrounded by light and night

The Mystic Man commands the man
Showing him how to use the land
Which was made by the Mystic Man
The Mystic Man lets the man understand
How to use his holy land

Finally the man understands
And is granted a woman by the Mystic Man
A woman to help him take care of the land
The land that was shaped by the Mystic Man

Together the woman and the man
Take care of the Mystic Man’s holy land
In peace and prosperity they use the land
To make a great family
The beginning of man

For two hundred years
They farmed that land
The land formed by the Mystic Man
They found the first civilization of man

Part 2: The Man of Darkness

Ten thousand years
After the first woman and man
And the making of the land by the Mystic Man
A Man of Darkness rises from the depths
To spread terror and fear to mortal man

This Man of Darkness has no mercy
This Man of Darkness has no love

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
William Cowper

Adam: A Sacred Drama. Act 2.

SCENE I. -- CHORUS OF ANGELS Singing.

Now let us garlands weave
Of all the fairest flowers,
Now at this early dawn,
For new-made man, and his companion dear;
Let all with festive joy,
And with melodious song,
Of the great Architect
Applaud this noblest work,
And speak the joyous sound,
Man is the wonder both of Earth and Heaven.

FIRST Angel.

Your warbling now suspend,
You pure angelic progeny of God,
Behold the labour emulous of Heaven!
Behold the woody scene,
Decked with a thousand flowers of grace divine;
Here man resides, here ought he to enjoy
In his fair mate eternity of bliss.

SECOND Angel.

How exquisitely sweet
This rich display of flowers,
This airy wild of fragrance,
So lovely to the eye,
And to the sense so sweet.

THIRD Angel.

O the sublime Creator,
How marvellous his works, and more his power!
Such is the sacred flame
Of his celestial love,
Not able to confine it in himself,
He breathed, as fruitful sparks
From his creative breast,
The Angels, Heaven, Man, Woman, and the World.

FOURTH Angel.

Yes, mighty Lord! yes, hallowed love divine!
Who, ever in thyself completely blest,
Unconscious of a want,
Who from thyself alone, and at thy will,
Bright with beignant flames,
Without the aid of matter or of form,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Einstein and Society

Much of what Einstein had to say
remains unexplained
100 years later,
in terms of impact his ideas have on society.

First, we need to comprehend
he sought
to explain everything.

We know the familiar E=mc2;
what does it really mean?

Astounding at the time
but now common place;
the idea states that energy and matter interrelate;
and matter can be changed to energy and vice versa.

What's not understood well
by many is
that matter
in being transformed to energy
has a exponential multiplier.

For example a ball dropped from two feet
lands with 10 times the force of a ball
dropped from one foot.
Why?
Dense Uranium 235 has many many electrons
and matter released into energy has a mulitiplier effect
with interactive transmutation
and in the end
gives us the Atomic Bomb
which of course
draws us one step nearer the end.

But note,
the other little understood fact here-;

An atomic explosion is not matter expanding
but space itself multiplying!
Not stretching-growing;
New Space!

But how is this?
Space, hence, time is malleable.

Einstein Two;

If space itself expands then what about light?
This is where Einstein started.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Playing With Technology

What happens when a child plays with a razor?
What happens when a child plays with fire?
What happens when a child drives a car?

Man in his pursuit of technology is in the same pose
In his hand is a tool of technology, powerful and dangerous
But he’s acting like a child and doesnt know its purpose.

Man’s still a child, no sense of purpose, no vision of the future
For a child the razor, the fire and the car are just for pleasure
It is obvious, for this same reason man pursues technology.

Man’s still a child, so selfish, self-centered and irresponsible
Doesnt care about the world, his possessions is all that matters
But his mind, his most precious one, is neglected and in tatters

We’re like a child mesmerized by technology, by its power
Creating for us so much stuff, we feel much richer
But we’ve forgotten our world is delicate, our life fragile.

We’re like a child mesmerized by technology, so tempting
So much pleasure, so much convenience to us it’s giving
But we’ve forgotten our goal in this hostile universe is survival.

We’re like a child mesmerized by technology, so exciting
Faster and faster now we are driving it, not hesitating
It’s just a matter of time, it will crash! It will crash!

Now, we can see the destruction on the horizon looming
It’s been scientifically determined our planet is warming
Because, technology, that’s meant to save us, we abused it!

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Tom Zart's 52 Best Of The Rest America At War Poems

SONS AND DAUGHTERS OF WORLD WAR III

The White House
Washington
Tom Zart's Poems


March 16,2007
Ms. Lillian Cauldwell
President and Chief Executive Officer
Passionate Internet Voices Radio
Ann Arbor Michigan

Dear Lillian:
Number 41 passed on the CDs from Tom Zart. Thank you for thinking of me. I am thankful for your efforts to honor our brave military personnel and their families. America owes these courageous men and women a debt of gratitude, and I am honored to be the commander in chief of the greatest force for freedom in the history of the world.
Best Wishes.

Sincerely,

George W. Bush


SONS AND DAUGHTERS OF WORLD WAR III


Our sons and daughters serve in harm's way
To defend our way of life.
Some are students, some grandparents
Many a husband or wife.

They face great odds without complaint
Gambling life and limb for little pay.
So far away from all they love
Fight our soldiers for whom we pray.

The plotters and planners of America's doom
Pledge to murder and maim all they can.
From early childhood they are taught
To kill is to become a man.

They exploit their young as weapons of choice
Teaching in heaven, virgins will await.
Destroying lives along with their own
To learn of their falsehoods too late.

The fearful cry we must submit
And find a way to soothe them.
Where defenders worry if we stand down
The future for America is grim.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Interpretation of Nature and

I.

MAN, being the servant and interpreter of Nature, can do and understand so much and so much only as he has observed in fact or in thought of the course of nature: beyond this he neither knows anything nor can do anything.


II.

Neither the naked hand nor the understanding left to itself can effect much. It is by instruments and helps that the work is done, which are as much wanted for the understanding as for the hand. And as the instruments of the hand either give motion or guide it, so the instruments of the mind supply either suggestions for the understanding or cautions.

III.

Human knowledge and human power meet in one; for where the cause is not known the effect cannot be produced. Nature to be commanded must be obeyed; and that which in contemplation is as the cause is in operation as the rule.

IV.

Towards the effecting of works, all that man can do is to put together or put asunder natural bodies. The rest is done by nature working within.

V.

The study of nature with a view to works is engaged in by the mechanic, the mathematician, the physician, the alchemist, and the magician; but by all (as things now are) with slight endeavour and scanty success.

VI.

It would be an unsound fancy and self-contradictory to expect that things which have never yet been done can be done except by means which have never yet been tried.

VII.

The productions of the mind and hand seem very numerous in books and manufactures. But all this variety lies in an exquisite subtlety and derivations from a few things already known; not in the number of axioms.

VIII.

Moreover the works already known are due to chance and experiment rather than to sciences; for the sciences we now possess are merely systems for the nice ordering and setting forth of things already invented; not methods of invention or directions for new works.

IX.

The cause and root of nearly all evils in the sciences is this -- that while we falsely admire and extol the powers of the human mind we neglect to seek for its true helps.

X.

The subtlety of nature is greater many times over than the subtlety of the senses and understanding; so that all those specious meditations, speculations, and glosses in which men indulge are quite from the purpose, only there is no one by to observe it.

XI.

As the sciences which we now have do not help us in finding out new works, so neither does the logic which we now have help us in finding out new sciences.

XII.

The logic now in use serves rather to fix and give stability to the errors which have their foundation in commonly received notions than to help the search after truth. So it does more harm than good.

XIII.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches