Latest quotes | Random quotes | Vote! | Latest comments | Submit quote

Boris Pasternak

No bad man can be a good poet.

quote by Report problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Related quotes

Prince Hohenstiel-Schwangau, Saviour of Society

Epigraph

Υδραν φονεύσας, μυρίων τ᾽ ἄλλων πόνων
διῆλθον ἀγέλας . . .
τὸ λοίσθιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον,
. . . δῶμα θριγκῶσαι κακοῖς.

I slew the Hydra, and from labour pass'd
To labour — tribes of labours! Till, at last,
Attempting one more labour, in a trice,
Alack, with ills I crowned the edifice.

You have seen better days, dear? So have I —
And worse too, for they brought no such bud-mouth
As yours to lisp "You wish you knew me!" Well,
Wise men, 't is said, have sometimes wished the same,
And wished and had their trouble for their pains.
Suppose my Œdipus should lurk at last
Under a pork-pie hat and crinoline,
And, latish, pounce on Sphynx in Leicester Square?
Or likelier, what if Sphynx in wise old age,
Grown sick of snapping foolish people's heads,
And jealous for her riddle's proper rede, —
Jealous that the good trick which served the turn
Have justice rendered it, nor class one day
With friend Home's stilts and tongs and medium-ware,—
What if the once redoubted Sphynx, I say,
(Because night draws on, and the sands increase,
And desert-whispers grow a prophecy)
Tell all to Corinth of her own accord.
Bright Corinth, not dull Thebes, for Lais' sake,
Who finds me hardly grey, and likes my nose,
And thinks a man of sixty at the prime?
Good! It shall be! Revealment of myself!
But listen, for we must co-operate;
I don't drink tea: permit me the cigar!
First, how to make the matter plain, of course —
What was the law by which I lived. Let 's see:
Ay, we must take one instant of my life
Spent sitting by your side in this neat room:
Watch well the way I use it, and don't laugh!
Here's paper on the table, pen and ink:
Give me the soiled bit — not the pretty rose!
See! having sat an hour, I'm rested now,
Therefore want work: and spy no better work
For eye and hand and mind that guides them both,
During this instant, than to draw my pen
From blot One — thus — up, up to blot Two — thus —
Which I at last reach, thus, and here's my line
Five inches long and tolerably straight:

[...] Read more

poem by (1871)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Fyftene Loyes Of Maryage

Somer passed/and wynter well begone
The dayes shorte/the darke nyghtes longe
Haue taken season/and brynghtnes of the sonne
Is lytell sene/and small byrdes songe
Seldon is herde/in feldes or wodes ronge
All strength and ventue/of trees and herbes sote
Dyscendynge be/from croppe in to the rote


And euery creature by course of kynde
For socoure draweth to that countre and place
Where for a tyme/they may purchace and fynde
Conforte and rest/abydynge after grace
That clere Appolo with bryghtnes of his face
Wyll sende/whan lusty ver shall come to towne
And gyue the grounde/of grene a goodly gowne


And Flora goddesse bothe of whyte and grene
Her mantell large/ouer all the erthe shall sprede
Shewynge her selfe/apparayled lyke a quene
As well in feldes/wodes/as in mede
Hauynge so ryche a croune vpon her hede
The whiche of floures/shall be so fayre and bryght
That all the worlde/shall take therof a lyght


So now it is/of late I was desyred
Out of the trenche to drawe a lytell boke
Of .xv. Ioyes/of whiche though I were hyred
I can not tell/and yet I vndertoke
This entrepryse/with a full pyteous loke
Remembrynge well/the case that stode in
Lyuynge in hope/this wynter to begyn


Some Ioyes to fynde that be in maryage
For in my youth/yet neuer acquayntaunce
Had of them but now in myn olde aege
I trust my selfe/to forther and auaunce
If that in me/there lacke no suffysaunce
Whiche may dyspleasyr/clerely set a parte
I wante but all/that longeth to that arte


yet wyll I speke/though I may do no more
Fully purposynge/in all these Ioyes to trete
Accordynge to my purpose made to fore
All be it so/I can not well forgete
The payne/trauayle/besynes and hete

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

I'm Bad

bad bad bad bad bad
bad bad bad bad bad
bad bad bad bad
I was bas born
I'd be badder when I die
I'm bad when I am sober
I'm badder when I'm high
I'm when I feel good
I'm bad when I'm blue
I'm bad to myself
So I'll be bad to you
So I'll be bad to you
I should've been good
Look at the trouble I've had
I would if I could
But I'm just bad
bad bad bad bad bad
bad bad bad bad
I'm, bad and I'm alive
I'll be badder when I'm dead
I'm bad in my body
man I'm badder in the head
I'm bad in the bed
Something wrong from the start
Guilt in my mind
Evil in my heart
Evil in my heart
I don't need to be happy
I don't care if I'm sad
I don't care about nothin'
Cause I'm bad bad bad bad bad
bad bad bad bad
Don't lend me a dollar
Don't lend me a dime
Don't lend me your wife
She'll have a good time
I'm bad in my car
I'm badder when I'm home
I'm bad when I'm with you
And I'm badder all alone
I'm a low down worm
I'm a conquering worm
I'm a blood-suckin' worm
I'm a slime baitin' worm
I'll put you on the hook
And I'll watch you squirm
I could never learn
Any young turks new tricks
I could never learn
Not to kick against the pricks

[...] Read more

song performed by Violent FemmesReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Give The Po Man A Break

Give po man a break
Give po man a break
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a
Give po man a

[...] Read more

song performed by Fatboy SlimReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Elizabeth Barrett Browning

Fifth Book

AURORA LEIGH, be humble. Shall I hope
To speak my poems in mysterious tune
With man and nature,–with the lava-lymph
That trickles from successive galaxies
Still drop by drop adown the finger of God,
In still new worlds?–with summer-days in this,
That scarce dare breathe, they are so beautiful?–
With spring's delicious trouble in the ground
Tormented by the quickened blood of roots.
And softly pricked by golden crocus-sheaves
In token of the harvest-time of flowers?–
With winters and with autumns,–and beyond,
With the human heart's large seasons,–when it hopes
And fears, joys, grieves, and loves?–with all that strain
Of sexual passion, which devours the flesh
In a sacrament of souls? with mother's breasts,
Which, round the new made creatures hanging there,
Throb luminous and harmonious like pure spheres?–
With multitudinous life, and finally
With the great out-goings of ecstatic souls,
Who, in a rush of too long prisoned flame,
Their radiant faces upward, burn away
This dark of the body, issuing on a world
Beyond our mortal?–can I speak my verse
So plainly in tune to these things and the rest,
That men shall feel it catch them on the quick,
As having the same warrant over them
To hold and move them, if they will or no,
Alike imperious as the primal rhythm
Of that theurgic nature? I must fail,
Who fail at the beginning to hold and move
One man,–and he my cousin, and he my friend,
And he born tender, made intelligent,
Inclined to ponder the precipitous sides
Of difficult questions; yet, obtuse to me,–
Of me, incurious! likes me very well,
And wishes me a paradise of good,
Good looks, good means, and good digestion!–ay,
But otherwise evades me, puts me off
With kindness, with a tolerant gentleness,–
Too light a book for a grave man's reading! Go,
Aurora Leigh: be humble.
There it is;
We women are too apt to look to one,
Which proves a certain impotence in art.
We strain our natures at doing something great,
Far less because it's something great to do,
Than, haply, that we, so, commend ourselves
As being not small, and more appreciable
To some one friend. We must have mediators

[...] Read more

poem by from Aurora Leigh (1856)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Satan Absolved

(In the antechamber of Heaven. Satan walks alone. Angels in groups conversing.)
Satan. To--day is the Lord's ``day.'' Once more on His good pleasure
I, the Heresiarch, wait and pace these halls at leisure
Among the Orthodox, the unfallen Sons of God.
How sweet in truth Heaven is, its floors of sandal wood,
Its old--world furniture, its linen long in press,
Its incense, mummeries, flowers, its scent of holiness!
Each house has its own smell. The smell of Heaven to me
Intoxicates and haunts,--and hurts. Who would not be
God's liveried servant here, the slave of His behest,
Rather than reign outside? I like good things the best,
Fair things, things innocent; and gladly, if He willed,
Would enter His Saints' kingdom--even as a little child.

[Laughs. I have come to make my peace, to crave a full amaun,
Peace, pardon, reconcilement, truce to our daggers--drawn,
Which have so long distraught the fair wise Universe,
An end to my rebellion and the mortal curse
Of always evil--doing. He will mayhap agree
I was less wholly wrong about Humanity
The day I dared to warn His wisdom of that flaw.
It was at least the truth, the whole truth, I foresaw
When He must needs create that simian ``in His own
Image and likeness.'' Faugh! the unseemly carrion!
I claim a new revision and with proofs in hand,
No Job now in my path to foil me and withstand.
Oh, I will serve Him well!
[Certain Angels approach. But who are these that come
With their grieved faces pale and eyes of martyrdom?
Not our good Sons of God? They stop, gesticulate,
Argue apart, some weep,--weep, here within Heaven's gate!
Sob almost in God's sight! ay, real salt human tears,
Such as no Spirit wept these thrice three thousand years.
The last shed were my own, that night of reprobation
When I unsheathed my sword and headed the lost nation.
Since then not one of them has spoken above his breath
Or whispered in these courts one word of life or death
Displeasing to the Lord. No Seraph of them all,
Save I this day each year, has dared to cross Heaven's hall
And give voice to ill news, an unwelcome truth to Him.
Not Michael's self hath dared, prince of the Seraphim.
Yet all now wail aloud.--What ails ye, brethren? Speak!
Are ye too in rebellion? Angels. Satan, no. But weak
With our long earthly toil, the unthankful care of Man.

Satan. Ye have in truth good cause.

Angels. And we would know God's plan,
His true thought for the world, the wherefore and the why
Of His long patience mocked, His name in jeopardy.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

XI. Guido

You are the Cardinal Acciaiuoli, and you,
Abate Panciatichi—two good Tuscan names:
Acciaiuoli—ah, your ancestor it was
Built the huge battlemented convent-block
Over the little forky flashing Greve
That takes the quick turn at the foot o' the hill
Just as one first sees Florence: oh those days!
'T is Ema, though, the other rivulet,
The one-arched brown brick bridge yawns over,—yes,
Gallop and go five minutes, and you gain
The Roman Gate from where the Ema's bridged:
Kingfishers fly there: how I see the bend
O'erturreted by Certosa which he built,
That Senescal (we styled him) of your House!
I do adjure you, help me, Sirs! My blood
Comes from as far a source: ought it to end
This way, by leakage through their scaffold-planks
Into Rome's sink where her red refuse runs?
Sirs, I beseech you by blood-sympathy,
If there be any vile experiment
In the air,—if this your visit simply prove,
When all's done, just a well-intentioned trick,
That tries for truth truer than truth itself,
By startling up a man, ere break of day,
To tell him he must die at sunset,—pshaw!
That man's a Franceschini; feel his pulse,
Laugh at your folly, and let's all go sleep!
You have my last word,—innocent am I
As Innocent my Pope and murderer,
Innocent as a babe, as Mary's own,
As Mary's self,—I said, say and repeat,—
And why, then, should I die twelve hours hence? I—
Whom, not twelve hours ago, the gaoler bade
Turn to my straw-truss, settle and sleep sound
That I might wake the sooner, promptlier pay
His due of meat-and-drink-indulgence, cross
His palm with fee of the good-hand, beside,
As gallants use who go at large again!
For why? All honest Rome approved my part;
Whoever owned wife, sister, daughter,—nay,
Mistress,—had any shadow of any right
That looks like right, and, all the more resolved,
Held it with tooth and nail,—these manly men
Approved! I being for Rome, Rome was for me.
Then, there's the point reserved, the subterfuge
My lawyers held by, kept for last resource,
Firm should all else,—the impossible fancy!—fail,
And sneaking burgess-spirit win the day.
The knaves! One plea at least would hold,—they laughed,—
One grappling-iron scratch the bottom-rock

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Regiment of Princes

Musynge upon the restlees bysynesse
Which that this troubly world hath ay on honde,
That othir thyng than fruyt of bittirnesse
Ne yildith naght, as I can undirstonde,
At Chestres In, right faste by the Stronde,
As I lay in my bed upon a nyght,
Thoght me byrefte of sleep the force and might. 1

And many a day and nyght that wikkid hyne
Hadde beforn vexed my poore goost
So grevously that of angwissh and pyne
No rycher man was nowhere in no coost.
This dar I seyn, may no wight make his boost
That he with thoght was bet than I aqweynted,
For to the deeth he wel ny hath me feynted.

Bysyly in my mynde I gan revolve
The welthe unseur of every creature,
How lightly that Fortune it can dissolve
Whan that hir list that it no lenger dure;
And of the brotilnesse of hir nature
My tremblynge herte so greet gastnesse hadde
That my spirites were of my lyf sadde.

Me fil to mynde how that nat longe agoo
Fortunes strook doun thraste estat rial
Into mescheef, and I took heede also
Of many anothir lord that hadde a fal.
In mene estat eek sikirnesse at al
Ne saw I noon, but I sy atte laste
Wher seuretee for to abyde hir caste.

In poore estat shee pighte hir pavyloun
To kevere hir fro the storm of descendynge 2
For shee kneew no lower descencion
Sauf oonly deeth, fro which no wight lyvynge
Deffende him may; and thus in my musynge
I destitut was of joie and good hope,
And to myn ese nothyng cowde I grope.

For right as blyve ran it in my thoght,
Thogh poore I be, yit sumwhat leese I may.
Than deemed I that seurtee wolde noght
With me abyde; it is nat to hir pay
Ther to sojourne as shee descende may.
And thus unsikir of my smal lyflode,
Thoght leide on me ful many an hevy lode.

I thoghte eek, if I into povert creepe,
Than am I entred into sikirnesse;

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

You are the poet

Poet is a journalist
Watches the feelings
Watches the emotions
Watches the world
Watches the light and
Watches the dark
He thinks everywhere
Others can’t imagine

-o-

Chasing the thoughts
Searching the words
Forming the sentences
To give the expression
To put the life in it

-o-

Poet is like a cook
Collecting good ingredients
Cooking the feelings to
Present in better way

-o-

Poet is like a soldier
Fighting in the war and
Fighting with the self
Feeling the pain and
Bleeding the emotions
Making room for self
To express the story
To save the people

-o-

Poet is like mother
Cooking the soft food
Feeding smoothly
Treating the readers like his own kids
Reader’s happiness is poet’s happiness
If you can’t praise, no problem
But don’t forget to acknowledge
-o-

Poet is the center of universe
Editors, Music directors,
Composers, singers, musicians,
Media everybody is rotating around

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bad Bad Boy

Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Said Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Come take me to your house
Then Im gonna rip you off
Well I made my first kill
With the old town girl
She was the apple of her daddys eye
Well that woman looked up at me
And I said honey well be
Together till the day I die
But I lied
Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Come take me to your house
Then Im gonna rip you off
There seems to be no end
Of women who are lookin for a man
My services dont come cheap
But I help out when I can
Tell them lies that they wanna hear
Andi really lead em on
Spend all of their money
And Im long, gone
Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Come take me to your house
Then Im gonna rip you off
Ive got tastes for fast cars
I dont wanna settle down
The good life sure come s easily
With all the mugs around
The women they just come to me
I dont have to look around
I move into their homes with them
Then I move on
Im a bad, bad, boy
And Im gonna steal your love
Im a bad, bad, boy
Im gonna steal your love
Come take me to your house
Then Im gonna rip you off
Im a bad, bad, bad, bad, bad,bad, bad, bad, bad,bad,bad, bad, boy
Im bad, Im bad, Im bad, Im such a, such a bad, bad boy
Im gonna rip you off

[...] Read more

song performed by NazarethReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
Elizabeth Barrett Browning

Eighth Book

ONE eve it happened when I sate alone,
Alone upon the terrace of my tower,
A book upon my knees, to counterfeit
The reading that I never read at all,
While Marian, in the garden down below,
Knelt by the fountain (I could just hear thrill
The drowsy silence of the exhausted day)
And peeled a new fig from that purple heap
In the grass beside her,–turning out the red
To feed her eager child, who sucked at it
With vehement lips across a gap of air
As he stood opposite, face and curls a-flame
With that last sun-ray, crying, 'give me, give,'
And stamping with imperious baby-feet,
(We're all born princes)–something startled me,–
The laugh of sad and innocent souls, that breaks
Abruptly, as if frightened at itself;
'Twas Marian laughed. I saw her glance above
In sudden shame that I should hear her laugh,
And straightway dropped my eyes upon my book,
And knew, the first time, 'twas Boccaccio's tales,
The Falcon's,–of the lover who for love
Destroyed the best that loved him. Some of us
Do it still, and then we sit and laugh no more.
Laugh you, sweet Marian! you've the right to laugh,
Since God himself is for you, and a child!
For me there's somewhat less,–and so, I sigh.

The heavens were making room to hold the night,
The sevenfold heavens unfolding all their gates
To let the stars out slowly (prophesied
In close-approaching advent, not discerned),
While still the cue-owls from the cypresses
Of the Poggio called and counted every pulse
Of the skyey palpitation. Gradually
The purple and transparent shadows slow
Had filled up the whole valley to the brim,
And flooded all the city, which you saw
As some drowned city in some enchanted sea,
Cut off from nature,–drawing you who gaze,
With passionate desire, to leap and plunge,
And find a sea-king with a voice of waves,
And treacherous soft eyes, and slippery locks
You cannot kiss but you shall bring away
Their salt upon your lips. The duomo-bell
Strikes ten, as if it struck ten fathoms down,
So deep; and fifty churches answer it
The same, with fifty various instances.
Some gaslights tremble along squares and streets
The Pitti's palace-front is drawn in fire:

[...] Read more

poem by from Aurora Leigh (1856)Report problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bad Girl

Bad Girl"
Sho nuff
Shawty
What it do?
Oooooooh
Pimpin', oh boy
uh
What y'all know about a supermodel
Fresh outta Elle magazine
Buy her own bottles
Look pimp juice, I need me one
Bad than a mutha
I hear you sayin'
I need a bad girl
If you're a bad girl
Playas when you see me
Act like you know me
I keep a dollar worth of dimes
You know pimpin' ain't easy
For all my chicks in the club
Who knows how to cut a rug
If you're a bad girl
Get at me bad girl
[Chorus]
Ooh work me baby
Shakin' it the way I like
I'm ready to be bad
I need a bad girl (say yeah)
Get at me bad girl
What sexy lady's comin' home with me tonight?
I'm ready to be bad
I need a bad girl (super bad baby)
Get at me bad girl
Now I've seen a lotta broads
All on one accord
Everyone looked the same but
Take a look at my dame (my dame)
Fo' sho', she take that Hpnotiq or Alize
There ain't much more I can say but (I need a)
I need a bad girl (bad girl)
If you're a bad girl
Got one thou' on the bar now
Chick need a drink on the flo' now
Look at them bad girls movin' it
Makin' faces while they doin' it
Oh, I wanna take one to the restroom
So close I'm smellin' like your perfume
If you're a bad girl
Get at me bad girl
[Chorus]

[...] Read more

song performed by UsherReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bad Boy

Bad boy, bad boy
Bad boy, bad boy
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Boys will be boys, bad boy.bad boy
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Always gettin so restless, nothin but trouble
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Get me feelin breathless, nothin but trouble
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Bad, bad, bad, bad boy, you make me feel so good
Bad, bad, bad, bad boy, you make me feel so good, knew you would
The way you hold me tight you get me so excited
You do me oh , so right, my heart goes beat, beat, beat, beat, beat, beat
Bad, bad, bad, bad boy, you make me feel so good, I want you
Bad, bad, bad, bad boy, you make me feel so good, knew you would
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Always gettin so restless, nothin but trouble
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Get me feelin breathless, nothin but trouble
And when he drives me home
I feel safe at night
You call me on the phone
It goes ring, ring, ring, ring-a-ring, ring
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Always gettin so restless, nothin but trouble
Boys will be boys, bad boy, bad boy
Get me feelin breathless, nothin but trouble
Boys will be boys, bad boy, bad boy

song performed by Gloria EstefanReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Confessio Amantis. Explicit Liber Septimus

Incipit Liber Octavus

Que favet ad vicium vetus hec modo regula confert,
Nec novus e contra qui docet ordo placet.
Cecus amor dudum nondum sua lumina cepit,
Quo Venus impositum devia fallit iter.

------------------------------------ -----------------------------------------------
The myhti god, which unbegunne
Stant of himself and hath begunne
Alle othre thinges at his wille,
The hevene him liste to fulfille
Of alle joie, where as he
Sit inthronized in his See,
And hath hise Angles him to serve,
Suche as him liketh to preserve,
So that thei mowe noght forsueie:
Bot Lucifer he putte aweie,
With al the route apostazied
Of hem that ben to him allied,
Whiche out of hevene into the helle
From Angles into fendes felle;
Wher that ther is no joie of lyht,
Bot more derk than eny nyht
The peine schal ben endeles;
And yit of fyres natheles
Ther is plente, bot thei ben blake,
Wherof no syhte mai be take.
Thus whan the thinges ben befalle,
That Luciferes court was falle
Wher dedly Pride hem hath conveied,
Anon forthwith it was pourveied
Thurgh him which alle thinges may;
He made Adam the sexte day
In Paradis, and to his make
Him liketh Eve also to make,
And bad hem cresce and multiplie.
For of the mannes Progenie,
Which of the womman schal be bore,
The nombre of Angles which was lore,
Whan thei out fro the blisse felle,
He thoghte to restore, and felle
In hevene thilke holy place
Which stod tho voide upon his grace.
Bot as it is wel wiste and knowe,
Adam and Eve bot a throwe,
So as it scholde of hem betyde,
In Paradis at thilke tyde
Ne duelten, and the cause why,
Write in the bok of Genesi,

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

VII. Pompilia

I am just seventeen years and five months old,
And, if I lived one day more, three full weeks;
'T is writ so in the church's register,
Lorenzo in Lucina, all my names
At length, so many names for one poor child,
—Francesca Camilla Vittoria Angela
Pompilia Comparini,—laughable!
Also 't is writ that I was married there
Four years ago: and they will add, I hope,
When they insert my death, a word or two,—
Omitting all about the mode of death,—
This, in its place, this which one cares to know,
That I had been a mother of a son
Exactly two weeks. It will be through grace
O' the Curate, not through any claim I have;
Because the boy was born at, so baptized
Close to, the Villa, in the proper church:
A pretty church, I say no word against,
Yet stranger-like,—while this Lorenzo seems
My own particular place, I always say.
I used to wonder, when I stood scarce high
As the bed here, what the marble lion meant,
With half his body rushing from the wall,
Eating the figure of a prostrate man
(To the right, it is, of entry by the door)
An ominous sign to one baptized like me,
Married, and to be buried there, I hope.
And they should add, to have my life complete,
He is a boy and Gaetan by name—
Gaetano, for a reason,—if the friar
Don Celestine will ask this grace for me
Of Curate Ottoboni: he it was
Baptized me: he remembers my whole life
As I do his grey hair.

All these few things
I know are true,—will you remember them?
Because time flies. The surgeon cared for me,
To count my wounds,—twenty-two dagger-wounds,
Five deadly, but I do not suffer much—
Or too much pain,—and am to die to-night.

Oh how good God is that my babe was born,
—Better than born, baptized and hid away
Before this happened, safe from being hurt!
That had been sin God could not well forgive:
He was too young to smile and save himself.
When they took two days after he was born,
My babe away from me to be baptized
And hidden awhile, for fear his foe should find,—

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Tale V

THE PATRON.

A Borough-Bailiff, who to law was train'd,
A wife and sons in decent state maintain'd,
He had his way in life's rough ocean steer'd
And many a rock and coast of danger clear'd;
He saw where others fail'd, and care had he,
Others in him should not such feelings see:
His sons in various busy states were placed,
And all began the sweets of gain to taste,
Save John, the younger, who, of sprightly parts,
Felt not a love for money-making arts:
In childhood feeble, he, for country air,
Had long resided with a rustic pair;
All round whose room were doleful ballads, songs,
Of lovers' sufferings and of ladies' wrongs;
Of peevish ghosts who came at dark midnight,
For breach of promise, guilty men to fright;
Love, marriage, murder, were the themes, with

these,
All that on idle, ardent spirits seize;
Robbers at land and pirates on the main,
Enchanters foil'd, spells broken, giants slain;
Legends of love, with tales of halls and bowers,
Choice of rare songs, and garlands of choice

flowers,
And all the hungry mind without a choice devours.
From village-children kept apart by pride,
With such enjoyments, and without a guide,
Inspired by feelings all such works infused,
John snatch'd a pen, and wrote as he perused:
With the like fancy he could make his knight
Slay half a host, and put the rest to flight;
With the like knowledge he could make him ride
From isle to isle at Parthenissa's side;
And with a heart yet free, no busy brain
Form'd wilder notions of delight and pain,
The raptures smiles create, the anguish of disdain.
Such were the fruits of John's poetic toil -
Weeds, but still proofs of vigour in the soil:
He nothing purposed but with vast delight,
Let Fancy loose, and wonder'd at her flight:
His notions of poetic worth were high,
And of his own still-hoarded poetry; -
These to his father's house he bore with pride,
A miser's treasure, in his room to hide;
Till spurr'd by glory, to a reading friend,
He kindly show'd the sonnets he had penn'd:

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bad For Good

BAD FOR GOOD
Music: Rudolf Schenker
Lyrics: Klaus Meine, Dieter Dierks
Bad for good
She tells it like it is
The french word of a kiss
She's so bad for good to me
She's so bad for good
She wants more of this
You can feel it with a kiss
She's as bad as she can be
The thoughts in my head
Where would they be going ?
Seems to me
It's a tough call for one to imagine
They're saying they do when I win
I look in the mirror
Reflect from the ceiling
She wears next to nothin
Next to nothin but only
A touch of perfume on her skin, oh yeeeaaaahhhhh
She's so bad for good
She tells it like it is
The french word of a kiss
She's so bad for good to me
She's so bad for good
She wants more of this
You can feel it with a kiss
She's as bad as she can be
She's so bad for good
She tells it like it is
The french word of a kiss
She's so bad for good to me
She's so bad for good
She wants more of this
You can feel it with a kiss
She's as bad as she can be
If those were my fingers
What would they be doing
Is pouring along
From head to toe like a stranger
To be once again lost and found...yeeeaaaahhhhh
She's so bad for good
She tells it like it is
The french word of a kiss
She's so bad for good to me
She's so bad for good
She wants more of this
You can feel it with a kiss
She's as bad as she can be

[...] Read more

song performed by ScorpionsReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share

VI. Giuseppe Caponsacchi

Answer you, Sirs? Do I understand aright?
Have patience! In this sudden smoke from hell,—
So things disguise themselves,—I cannot see
My own hand held thus broad before my face
And know it again. Answer you? Then that means
Tell over twice what I, the first time, told
Six months ago: 't was here, I do believe,
Fronting you same three in this very room,
I stood and told you: yet now no one laughs,
Who then … nay, dear my lords, but laugh you did,
As good as laugh, what in a judge we style
Laughter—no levity, nothing indecorous, lords!
Only,—I think I apprehend the mood:
There was the blameless shrug, permissible smirk,
The pen's pretence at play with the pursed mouth,
The titter stifled in the hollow palm
Which rubbed the eyebrow and caressed the nose,
When I first told my tale: they meant, you know,
"The sly one, all this we are bound believe!
"Well, he can say no other than what he says.
"We have been young, too,—come, there's greater guilt!
"Let him but decently disembroil himself,
"Scramble from out the scrape nor move the mud,—
"We solid ones may risk a finger-stretch!
And now you sit as grave, stare as aghast
As if I were a phantom: now 't is—"Friend,
"Collect yourself!"—no laughing matter more—
"Counsel the Court in this extremity,
"Tell us again!"—tell that, for telling which,
I got the jocular piece of punishment,
Was sent to lounge a little in the place
Whence now of a sudden here you summon me
To take the intelligence from just—your lips!
You, Judge Tommati, who then tittered most,—
That she I helped eight months since to escape
Her husband, was retaken by the same,
Three days ago, if I have seized your sense,—
(I being disallowed to interfere,
Meddle or make in a matter none of mine,
For you and law were guardians quite enough
O' the innocent, without a pert priest's help)—
And that he has butchered her accordingly,
As she foretold and as myself believed,—
And, so foretelling and believing so,
We were punished, both of us, the merry way:
Therefore, tell once again the tale! For what?
Pompilia is only dying while I speak!
Why does the mirth hang fire and miss the smile?
My masters, there's an old book, you should con
For strange adventures, applicable yet,

[...] Read more

poem by from The Ring and the BookReport problemRelated quotes
Added by Veronica Serbanoiu
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Too Bad

The troubles you've caused now on you sit.
Too bad.
Too bad.
And everyone of them you committed.
Too bad.
Too bad.
With a causing them you can't admit.
Too bad.
Too bad.

Your eyes now weep.
Too bad.
You can not sleep.
Too bad.
You want to blame somebody else
but on you people peep!
Too bad.
Too bad.

On you...
All your sadness begins!
Too bad.
Too bad.

Your eyes now weep.
Too bad.
You can not sleep.
Too bad.
You want to blame somebody else
but on you people peep!
Too bad.
Too bad.

The troubles you've caused
now on you sit.
Too bad.
Too bad.
And everyone of them
you committed.
Too bad.
Too bad.
With a causing them
you can't admit.
Too bad.
Too bad.

On you...
All your sadness begins!
Too bad.
Too bad.

[...] Read more

poem by Report problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Bad Boy

C'mon!
Yeah!
I thought that I was indestructible
But how could I imagine this
I never gave a second thought
Was only hit or miss
While you feed me and it feel so good
Does that mean that wrong is right?
Guess I got the warning
It happened overnight
Honey, it's only nasty
When it's nasty
And you know that it hurts
When it's right
I'm a bad boy
I'm a bad boy
They call me nasty
They call me bad
'Cause I'm a bad boy
I'm a bad boy
There are the good ways
To be a bad, bad boy
I'm a bad, bad boy
I'm a bad, bad boy
I'm a bad, bad boy
Well my behaviour has been in question
Since the day that I was born
I get on my knees to love and to please
Now you've been warned, yeah
Pay the price if you don't ignite
Now they're trying to pick and choose
You may be the most and know the cost
Yes, come to you
Oh your eyes are on me now
My defence must be bad somehow
Bad boy
I'm a bad boy
Call me nasty
They call me bad
But I'm a bad boy
I'm a bad boy
There are the good ways
To be a bad, bad boy
I'm a bad, bad boy
Show me
And it's only nasty
When it's nasty
And you know that it hurts
When it's right, right, right, right, right
I'm a bad boy

[...] Read more

song performed by Quiet RiotReport problemRelated quotes
Added by Lucian Velea
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

Search


Recent searches | Top searches